PedF Karolínka – Obory 2020/2021

Prezenční studium

Bakalářské studium

kódnázevkreditníplánpodplán
B AJ-FJAnglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Francouzský jazyk se zaměřením na vzděláváníAODBAAJFJ10OB2AJ10
OB2FJ09
OBUZ
ODBAAJFJ17OB2AJ17
OB2FJ17
OBUZ17
ODBP
B AJ-HVAnglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Hudební výchova se zaměřením na vzděláváníAODBAAJHV10OB2AJ10
OB2HV10
OBUZ
ODBAAJHV17OB2AJ17
OB2HV17
OBUZ17
ODBP
B AJ-ITAnglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Informační technologie se zaměřením na vzděláváníAODBAAJIT17OB2AJ17
OB2IT17
OBUZ17
ODBP
ODBBAITAJ12OB2AJ10
OB2IT12
OBUZ
B AJ-MAnglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzděláváníAOBAMAAJ12OB2AJ10
OB2MA12
OBUZ
ODBAAJMA17OB2AJ17
OB2MA17
OBUZ17
ODBP
B AJ-NJAnglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzděláváníAODBAAJNJ10OB2AJ10
OB2NJ10
OBUZ
ODBAAJNJ17OB2AJ17
OB2NJ17
OBUZ17
ODBP
B AJ-PGAnglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — PedagogikaAODBAAJPG10OB2AJ10
OB2PG06
OBUZ
ODBAAJPG17OB2AJ17
OB2PG17
OBUZPG17
ODBP
B AJ-RJAnglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Ruský jazyk se zaměřením na vzděláváníAODBAAJRJ10OB2AJ10
OB2RL06
OBUZ
ODBAAJRJ17OB2AJ17
OB2RL17
OBUZ17
ODBP
B AJ-VVAnglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníAODBAAJVV12OB2AJ10
OB2VV12
OBUZ
ODBAAJVV17OB2AJ17
OB2VV17
OBUZ17
ODBP
B AJ-ZSVAnglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzděláváníAODBAAJZSV10OB2AJ10
OB2SV10
OBUZ
ODBAAJZSV17OB2AJ17
OB2SV17
OBUZ17
ODBP
B AJ-ČJAnglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Český jazyk se zaměřením na vzděláváníAODBAAJCJ11OB2AJ10
OB2CJ11
OBUZ
ODBAAJCJ17OB2AJ17
OB2CJ17
OBUZ17
ODBP
B BI-CHBiologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Chemie se zaměřením na vzděláváníAODBABICH09OB2BI06
OB2CH09
OBUZ
ODBABICH17OB2BI17
OB2CH17
OBUZ17
ODBP
B BI-DBiologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Dějepis se zaměřením na vzděláváníAODBABID10OB2BI06
OB2DJ10
OBUZ
ODBABID17OB2BI17
OB2DJ17
OBUZ17
ODBP
B BI-TVSBiologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzděláváníAODBABITV10OB2BI06
OB2TV10
OBUZ
ODBABITV17OB2BI17
OB2TV17
OBUZ17
ODBP
B BI-VZBiologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníAODBABIVZOB2BI06
OB2VZ08
OBUZ
ODBABIVZ17OB2BI17
OB2VZ17
OBUZ17
ODBP
B CH-ITChemie se zaměřením na vzdělávání — Informační technologie se zaměřením na vzděláváníAODBACHIT17OB2CH17
OB2IT17
OBUZ17
ODBP
B CH-MChemie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzděláváníAODBAMACH12OB2CH09
OB2MA12
OBUZ
ODBAMACH17OB2CH17
OB2MA17
OBUZ17
ODBP
B CH-NJChemie se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzděláváníAODBACHNJ17OB2CH17
OB2NJ17
OBUZ17
ODBP
B CH-VZChemie se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníAODBAVZCH09OB2CH09
OB2VZ08
OBUZ
ODBAVZCH17OB2CH17
OB2VZ17
OBUZ17
ODBP
B D-GEODějepis se zaměřením na vzdělávání – Geografie se zaměřením na vzděláváníAODBADGE19ODBP
OBUZ17
OB2DJ17
MKBUZD019
ODBADGE18ODBP
OBUZ17
OB2DJ17
ODBADGE16MKBUZD016
OB2DJ10
OBUZGE
ODBADGE17MKBUZD017
OB2DJ17
OBUZ17
ODBP
ODBADGE18MKBUZD018
B D-HVDějepis se zaměřením na vzdělávání – Hudební výchova se zaměřením na vzděláváníAODBADHV17ODBP
OBUZ17
OB2HV17
OB2DJ17
ODBADHVOBUZ
OB2HV10
OB2DJ10
B D-FJDějepis se zaměřením na vzdělávání — Francouzský jazyk se zaměřením na vzděláváníAODBADFJ10OB2DJ10
OB2FJ09
OBUZ
ODBADFJ17OB2DJ17
OB2FJ17
OBUZ17
ODBP
B D-MDějepis se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzděláváníAODBADMA17OB2DJ17
OB2MA17
OBUZ17
ODBP
B D-NJDějepis se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzděláváníAODBADNJ10OB2DJ10
OB2NJ10
OBUZ
ODBADNJ17OB2DJ17
OB2NJ17
OBUZ17
ODBP
B D-VVDějepis se zaměřením na vzdělávání — Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníAODBADVV17OB2DJ17
OB2VV17
OBUZ17
ODBP
B D-ZSVDějepis se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzděláváníAODBADZSV10OB2DJ10
OB2SV10
OBUZ
ODBADZSV17OB2DJ17
OB2SV17
OBUZ17
ODBP
B FJ-MFrancouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzděláváníAODBAFJMA17OB2FJ17
OB2MA17
OBUZ17
ODBP
B FJ-PGFrancouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání — PedagogikaAODBAFJPG09OB2FJ09
OB2PG06
OBUZ
ODBAFJPG17OB2FJ17
OB2PG17
OBUZPG17
ODBP
B FJ-ZSVFrancouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzděláváníAODBAFJZSV10OB2FJ09
OB2SV10
OBUZ
ODBAFJZSV17OB2FJ17
OB2SV17
OBUZ17
ODBP
B HV-NAHudební výchova se zaměřením na vzdělávání — Hra na nástroj se zaměřením na vzděláváníAODBAHVNA10OB2HV10
OB2NA10
OBUZ
ODBAHVNA17OB2HV17
OB2NA17
OBUZ17
ODBP
B HV-SBHudební výchova se zaměřením na vzdělávání — Sbormistrovství se zaměřením na vzděláváníAODBAHVSB10OB2HV10
OB2SB10
OBUZ
ODBAHVSB17OB2HV17
OB2SB17
OBUZ17
ODBP
B ITInformační technologie se zaměřením na vzděláváníAODBAIT13OB1IT13
OBUZ
ODBAIT17OB1IT17
OBUZ17
ODBP
B IT-MInformační technologie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzděláváníAODBAMAIT12OB2IT12
OB2MA12
OBUZ
ODBAMAIT17OB2IT17
OB2MA17
OBUZ17
ODBP
B IT-PGInformační technologie se zaměřením na vzdělávání — PedagogikaAODBAITPG12OB2IT12
OB2PG06
OBUZ
ODBAITPG17OB2IT17
OB2PG17
OBUZPG17
ODBP
B IT-TVSInformační technologie se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzděláváníAODBATVIT17OB2IT17
OB2TV17
OBUZ17
ODBP
B IT-VZInformační technologie se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníAODBAITVZ17OB2IT17
OB2VZ17
OBUZ17
ODBP
B MMatematika se zaměřením na vzděláváníAODBAMA12OB1MA12
OBUZ
ODBAMA17OB1MA17
OBUZ17
ODBP
B M-NJMatematika se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzděláváníAODBAMANJ17OB2MA17
OB2NJ17
OBUZ17
ODBP
B M-PGMatematika se zaměřením na vzdělávání — PedagogikaAODBAMAPG12OB2MA12
OB2PG06
OBUZ
ODBAMAPG17OB2MA17
OB2PG17
OBUZPG17
ODBP
B M-TVSMatematika se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzděláváníAODBAMATV17OB2MA17
OB2TV17
OBUZ17
ODBP
B M-VZMatematika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníAODBAVZMA17OB2MA17
OB2VZ17
OBUZ17
ODBP
B MU-INMusic Oriented at Education — Musical Instrument Oriented at EducationAODEBHVNA10OEBUZ
OEB2HV10
OEB2NA10
B NJ-ZSVNěmecký jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzděláváníAODBANJZSV17ODBP
OB2NJ17
ODBANJZSV10OBUZ
OB2SV10
ODBANJZSV17OB2SV17
OBUZ17
ODBANJZSV10OB2NJ10
B PG-VVPedagogika — Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníAODBAPGVV17ODBP
OBUZPG17
OB2VV17
OB2PG17
ODBAPGVV12OBUZ
OB2VV12
OB2PG06
B PS-SPPPsychologie a speciální pedagogikaAODBAPSSPPG12OBPSSPE10
OBPSPSY12
B PSRSPPsychologie s rozšířením o speciální pedagogikuAOBPSYSPE17OBPSYSPE17
B SPPGSpeciální pedagogikaAODBASPPG10OBSP10
OBSPUZ
ODBASPPG17OBSP17
B SPG-VVSpeciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání — Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníAODBASPGVV17OB2SP17
ODBP
OB2VV17
OBUZ17
ODBASPGVV14OB2SP10
OB2VV12
OBUZ
B TVS-VZTělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníAODBAVZTV17ODBP
OBUZ17
OB2VZ17
OB2TV17
ODBAVZTV10OBUZ
OB2VZ08
OB2TV10
B TVS-ZSTělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzděláváníAODBATVZSV17ODBP
ODBATVZSV10OB2SV10
ODBATVZSV17OBUZ17
ODBATVZSV10OBUZ
ODBATVZSV17OB2SV17
OB2TV17
ODBATVZSV10OB2TV10
B MSUčitelství pro mateřské školyAOBMSVV08OBMSVV08
OBMSVV17OBMSVV17
OBMSTV17OBMSTV17
OBMSHV17OBMSHV17
OBMSHV08OBMSHV08
OBMSDV17OBMSDV17
OBMSDV08OBMSDV08
B VVVýtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníAODBAVV12OB1VV12
OBUZ
ODBAVV17OB1VV17
OBUZ17
ODBP
B ČJ-DČeský jazyk se zaměřením na vzdělávání — Dějepis se zaměřením na vzděláváníAODBACJD17OB2CJ17
OB2DJ17
OBUZ17
ODBP
ODBACJDJ11OB2CJ11
OB2DJ10
OBUZ
B ČJ-FJČeský jazyk se zaměřením na vzdělávání — Francouzský jazyk se zaměřením na vzděláváníAODBACJFJ11OB2CJ11
OB2FJ09
OBUZ
ODBACJFJ17OB2CJ17
OB2FJ17
OBUZ17
ODBP
B ČJ-HVČeský jazyk se zaměřením na vzdělávání — Hudební výchova se zaměřením na vzděláváníAODBACJHV11OB2CJ11
OB2HV10
OBUZ
ODBACJHV17OB2CJ17
OB2HV17
OBUZ17
ODBP
B ČJ-NJČeský jazyk se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzděláváníAODBACJNJ11OB2CJ11
OB2NJ10
OBUZ
ODBACJNJ17OB2CJ17
OB2NJ17
OBUZ17
ODBP
B ČJ-RJČeský jazyk se zaměřením na vzdělávání — Ruský jazyk se zaměřením na vzděláváníAODBACJRJ11OB2CJ11
OB2RL06
OBUZ
ODBACJRJ17OB2CJ17
OB2RL17
OBUZ17
ODBP
B ČJ-SPGČeský jazyk se zaměřením na vzdělávání — Speciální pedagogika se zaměřením na vzděláváníAODBACJSP11OB2CJ11
OB2SP10
OBUZ
ODBACJSP17OB2CJ17
OB2SP17
OBUZ17
ODBP
B ČJ-VVČeský jazyk se zaměřením na vzdělávání — Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníAODBACJVV12OB2CJ11
OB2VV12
OBUZ
ODBACJVV17OB2CJ17
OB2VV17
OBUZ17
ODBP
B ČJ-ZSVČeský jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzděláváníAODBACJZSV12OB2CJ11
OB2SV10
OBUZ
ODBACJZSV17OB2CJ17
OB2SV17
OBUZ17
ODBP

Magisterské studium (nedělené)

kódnázevkreditníplánpodplán
1.STZŠUčitelství pro 1. stupeň základní školyAOM1UC18OM1UC18
I.STUčitelství pro 1. stupeň základní školyAOM1SAJ06OM1SAJ06
OM1SDV06OM1SDV06
OM1SHV06OM1SHV06
OM1SNJ06OM1SNJ06
OM1STV06OM1STV06
OM1SVV06OM1SVV06

Navazující magisterské studium

kódnázevkreditníplánpodplán
N AMGTAndragogika a management vzděláváníAON1MV18ON1MV18
N EIKD PEdukace a interpretace v oblasti kulturního dědictvíAON1KD18ON1KD18
N PPPPedagogika předškolního věkuAONPP17ONPP17
N PSYCHPsychologieAONPSPSY09ONPSPSY09
ONPSPSY17ONPSPSY17
N SPPGSpeciální pedagogikaAONSP17ONSP17
ODNASP113ONUZSP
ONSZ
ONSP13
ONPPPSP
N TTETraining Teachers of Education at Higher Secondary Schools and CollegesAODEN1PG18OEN1PG18
OENUZ
N MU-INTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Music — Musical InstrumentAODENHVNA11OEN2HV11
OEN2NA11
OENUZ
N PGUčitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školyAODNAPG17ODDP
ON1PG17
ONSZ
ONUZ17
N FILETUčitelství společenských věd, filozofie a etiky pro střední školy a vyšší odborné školyAON1FI17ON1FI17
ODNAFILET17ODDP
ON1FI17
ONSZ
ONUZ17
N AJJUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – anglický jazykAODNAAJ17ONUZ17
ONSZ
ODDP
ON1AJ17
N D-GEOUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – dějepis — Učitelství geografie pro střední školyAODNADJGEO19ODDP
ONUZ17
MKNUZD19
ON2DJ17
ONSZ
N MUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – matematikaAODNAMAT12ONUZ
ODNAMAT17ONSZ
ONUZ17
ODNAMAT12ONSZ
ODNAMAT17ODDP
ODNAMAT12ONPPP
ODNAMAT17ON1MA17
ODNAMAT12ON1MA12
N AJ-FJUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — francouzský jazykAODNAAJFJ17ONUZ17
ON2FJ17
ONSZ
ON2AJ17
ODDP
N AJ-HVUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — hudební výchovaAODNAAJHV13ON2AJ13
ON2HV09
ONPPP
ONSZ
ONUZ
ODNAAJHV17ODDP
ON2AJ17
ON2HV17
ONSZ
ONUZ17
N AJ-MUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — matematikaAODNAAJMA17ODDP
ON2AJ17
ON2MA17
ONUZ17
ONSZ
N AJ-NJUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — německý jazykAODNAAJNJ13ON2AJ13
ON2NJ09
ONPPP
ONSZ
ONUZ
ODNAAJNJ17ODDP
ON2AJ17
ON2NJ17
ONSZ
ONUZ17
N AJ-PGUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — pedagogikaAODNAAJPG17ON2AJ17
ON2PG17
ONSZ
ONUZ17
ODDP
ODNAAJPG13ON2AJ13
ON2PG13
ONPPP
ONSZ
ONUZ
N AJ-RJUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — ruský jazykAODNAAJRJ13ON2AJ13
ON2RJ09
ONPPP
ONSZ
ONUZ
ODNAAJRJ17ODDP
ON2AJ17
ON2RJ17
ONSZ
ONUZ17
N AJ-ZSVUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — základy společenských vědAODNAAJSV13ON2AJ13
ON2SV09
ONPPP
ONSZ
ONUZ
ODNAAJSV17ODDP
ON2AJ17
ON2SV17
ONSZ
ONUZ17
N AJ-ČJUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — český jazykAODNAAJCJ17ODDP
ON2AJ17
ON2CJ17
ONSZ
ONUZ17
N BI-CHUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — chemieAODNABICH10ONUZ
ONSZ
ONPPP
ON2CH10
ON2BI09
ODNABICH17ODDP
ON2BI17
ON2CH17
ONSZ
ONUZ17
N BI-DUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — dějepisAODNABIDJ09ON2BI09
ON2DJ09
ONPPP
ONSZ
ONUZ
ODNABIDJ17ODDP
ON2BI17
ON2DJ17
ONSZ
ONUZ17
N BI-PGUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — pedagogikaAODNABIPG17ON2PG17
ON2BI17
ODDP
ONSZ
ONUZ17
N BI-TVUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — tělesná výchovaAODNABITV10ON2BI09
ON2TV09
ONPPP
ONSZ
ONUZ
ODNABITV17ODDP
ON2BI17
ON2TV17
ONSZ
ONUZ17
N BI-VZUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — výchova ke zdravíAODNABIVZ17ONUZ17
ONSZ
ON2VZ17
ODNABIVZON2BI09
ON2VZ10
ONPPP
ONSZ
ONUZ
ODNABIVZ17ODDP
ON2BI17
N CH-MUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy chemie — matematikaAODNACHMA12ON2CH10
ON2MA12
ONPPP
ONSZ
ONUZ
N CH-VZUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy chemie — výchova ke zdravíAODNACHVZ17ODDP
ON2CH17
ON2VZ17
ONSZ
ONUZ17
N D-FJUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — francouzský jazykAODNADJFJ17ODDP
ON2DJ17
ON2FJ17
ONSZ
ONUZ17
N D-HVUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — hudební výchovaAODNADJHV17ON2HV17
ON2DJ17
ODDP
ONSZ
ONUZ17
N D-NJUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — německý jazykAODNANJDJ17ONUZ17
ONSZ
ON2NJ17
ON2DJ17
ODDP
ODNANJDJ09ONUZ
ON2DJ09
ON2NJ09
ONPPP
ONSZ
N D-ZSVUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — základy společenských vědAODNADJSV09ONUZ
ON2SV09
ODNADJSV17ON2SV17
ONSZ
ONUZ17
ON2DJ17
ODDP
ODNADJSV09ONSZ
ONPPP
ON2DJ09
N FJ-PGUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy francouzský jazyk — pedagogikaAODNAFJPG17ODDP
ONSZ
ON2PG17
ON2FJ17
ONUZ17
N FJ-ZSVUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy francouzský jazyk — základy společenských vědAODNAFJSV17ODDP
ON2FJ17
ON2SV17
ODNAFJSV09ON2FJ09
ON2SV09
ONPPP
ONSZ
ONUZ
ODNAFJSV17ONUZ17
ONSZ
N HV-NAUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova — hra na nástrojAODNAHVNA17ON2NA17
ONSZ
ONUZ17
ON2HV17
ODNAHVNA09ON2HV09
ODNAHVNA17ODDP
ODNAHVNA09ONUZ
ONSZ
ONPPP
ON2NA09
N HV-NJUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova — německý jazykAODNANJHV09ONUZ
ONSZ
ON2HV09
ON2NJ09
ONPPP
N HV-SBOUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova — sbormistrovstvíAODNAHVSB17ON2HV17
ODDP
ODNAHVSB09ONUZ
ONSZ
ONPPP
ON2SB09
ON2HV09
ODNAHVSB17ON2SB17
ONSZ
ONUZ17
N IT-MUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy informační a komunikační technologie — matematikaAODNAMAIT17ONUZ17
ON2IT17
ON2MA17
ONSZ
ODDP
ODNAMAIT12ONUZ
ONSZ
ONPPP
ON2MA12
ON2IT09
N IT-PGUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy informační a komunikační technologie — pedagogikaAODNAPGIT17ONSZ
ON2PG17
ODDP
ON2IT17
ONUZ17
N IT-TVUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy informační a komunikační technologie — tělesná výchovaAODNAITTV17ODDP
ON2IT17
ON2TV17
ONUZ17
ONSZ
N M-PGUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy matematika — pedagogikaAODNAMAPG17ODDP
ON2MA17
ONUZ17
ONSZ
ON2PG17
N M-TVUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy matematika — tělesná výchovaAODNAMATV17ON2MA17
ON2TV17
ONUZ17
ONSZ
ODDP
N NJ-ZSVUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy německý jazyk — základy společenských vědAODNANJSV17ON2SV17
ON2NJ17
ONUZ17
ONSZ
ODDP
ODNANJSV09ON2NJ09
ONUZ
ONSZ
ONPPP
ON2SV09
N PG-VVUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — výtvarná výchovaAODNAPGVV17ONUZ17
ONSZ
ODDP
ON2PG17
ON2VV17
N PG-ZSVUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — základy společenských vědAODNAPGSV13ONUZ
ON2PG13
ON2SV09
ONSZ
ONPPP
N SPG-VVUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy speciální pedagogika — výtvarná výchovaAODNASPVV17ONUZ17
ONSZ
ON2VV17
ODDP
ON2SP17
N TV-VZUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova — výchova ke zdravíAODNATVVZ17ODDP
ON2TV17
ON2VZ17
ONSZ
ONUZ17
N TV-ZSVUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova — základy společenských vědAODNATVSV09ON2SV09
ON2TV09
ONPPP
ONSZ
ONUZ
ODNATVSV17ODDP
ON2SV17
ON2TV17
ONSZ
ONUZ17
N ČJ-DUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — dějepisAODNACJDJ10ONPPP
ODNACJDJ17ONSZ
ON2DJ17
ON2CJ17
ODDP
ODNACJDJ10ONUZ
ONSZ
ODNACJDJ17ONUZ17
ODNACJDJ10ON2CJ10
ON2DJ09
N ČJ-FJUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — francouzský jazykAODNACJFJ17ONUZ17
ODNACJFJ10ONSZ
ONUZ
ODNACJFJ17ODDP
ON2CJ17
ON2FJ17
ONSZ
ODNACJFJ10ONPPP
ON2CJ10
ON2FJ09
N ČJ-HVUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — hudební výchovaAODNACJHV17ODDP
ODNACJHV10ONUZ
ONSZ
ONPPP
ODNACJHV17ONUZ17
ONSZ
ON2HV17
ON2CJ17
ODNACJHV10ON2CJ10
ON2HV09
N ČJ-NJUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — německý jazykAODNACJNJ17ON2CJ17
ON2NJ17
ONSZ
ONUZ17
ODDP
ODNACJNJ10ONUZ
ONSZ
ONPPP
ON2CJ10
ON2NJ09
N ČJ-RJUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — ruský jazykAODNACJRJ17ON2RJ17
ONSZ
ONUZ17
ON2CJ17
ODDP
ODNACJRJ10ONUZ
ONSZ
ONPPP
ON2CJ10
ON2RJ09
N ČJ-SPGUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — speciální pedagogikaAODNACJSP17ON2SP17
ONSZ
ON2CJ17
ODDP
ONUZ17
N ČJ-VVUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — výtvarná výchovaAODNACJVV17ON2CJ17
ODDP
ON2VV17
ONSZ
ONUZ17
N ČJ-ZSVUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — základy společenských vědAODNACJSV10ONPPP
ONSZ
ODNACJSV17ONUZ17
ONSZ
ON2SV17
ON2CJ17
ODDP
ODNACJSV10ONUZ
ON2CJ10
ON2SV09
N VV-ZUŠUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy – výtvarná výchovaAODNAVV17ONUZ17
ONSZ
ON1VV17
ODDP
ODNAVV12ONUZ
ONSZ
ONPPP
ON1VV12

Kombinované studium

Bakalářské studium

kódnázevkreditníplánpodplán
B BI-ČJBiologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání – Český jazyk se zaměřením na vzděláváníAODKBBICJ17ODBP
OKB2BI17
OKB2CJ17
OKBUZ17
B BI-CHBiologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Chemie se zaměřením na vzděláváníAODKBBICH17OKB2BI17
OKB2CH17
OKBUZ17
ODKBBICHOKB2BI10
OKB2CH10
OKBUZ
ODKBBICH17ODBP
B BI-PGBiologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — PedagogikaAODKBBIPG17OKB2BI17
OKB2PG17
OKBUZPG17
ODBP
ODKBBIPGOKBUZ
OKB2PG10
OKB2BI10
B BI-VZBiologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníAODKBBIVZ17OKB2BI17
OKB2VZ17
OKBUZ17
ODBP
ODKBBIVZOKBUZ
OKB2VZ10
OKB2BI10
B CH-ITChemie se zaměřením na vzdělávání — Informační technologie se zaměřením na vzděláváníAODKBCHIT17ODBP
OKB2CH17
OKB2IT17
OKBUZ17
B CH-MChemie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzděláváníAODKBMCH12OKB2CH10
OKB2MA12
OKBUZ
ODKBMCH17ODBP
OKB2CH17
OKB2MA17
OKBUZ17
B CH-VZChemie se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníAODKBVZCHOKB2CH10
OKB2VZ10
OKBUZ
ODKBVZCH17ODBP
OKB2CH17
OKB2VZ17
OKBUZ17
B ITInformační technologie se zaměřením na vzděláváníAODKBITJ12OKB1IT13
OKBUZ
ODKBITJ17ODBP
OKB1IT17
OKBUZ17
B IT-PGInformační technologie se zaměřením na vzdělávání — PedagogikaAODKBPGIT13OKB2IT13
OKB2PG10
OKBUZ
B MMatematika se zaměřením na vzděláváníAODKBM12OKB1MA12
OKBUZ
ODKBM17ODBP
OKB1MA17
OKBUZ17
B M-PGMatematika se zaměřením na vzdělávání — PedagogikaAODKBMPG12OKB2MA12
OKB2PG10
OKBUZ
ODKBMPG17ODBP
OKB2MA17
OKB2PG17
OKBUZPG17
B M-VZMatematika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníAODKBMVZ12OKB2MA12
OKB2VZ10
OKBUZ
ODKBMVZ17ODBP
OKB2MA17
OKB2VZ17
OKBUZ17
B PG-VZPedagogika — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníAODKBVZPGOKB2VZ10
OKB2PG10
OKBUZ
B PG-ZSVPedagogika — Základy společenských věd se zaměřením na vzděláváníAODKBPGZSVOKB2PG10
OKB2SV10
OKBUZ
B SPPGSpeciální pedagogikaAODKBSPPG10OKBSP08
OKBUZ
OKBSP17OKBSP17
B U-PVOVUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikuAOKBPRA17OKBPRA17
OKBPRA10OKBPRA10
B MSUčitelství pro mateřské školyAOKBMSTV17OKBMSTV17
OKBMSVV17OKBMSVV17
OKBMSHV17OKBMSHV17
OKBMSDV17OKBMSDV17
ODKBMSVVOKBMSVV10
OKBMS10
ODKBMSTVOKBMSTV10
ODKBMSHVOKBMSHV10
ODKBMSTVOKBMS10
ODKBMSDVOKBMS10
OKBMSDV10
ODKBMSHVOKBMS10
BC-VYCHVychovatelstvíAOKBVYC17OKBVYC17
OKBVYC06OKBVYC06
B VZ-ZSVVýchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzděláváníAODKBVZZSVOKB2SV10
OKB2VZ10
OKBUZ
B ČJ-PGČeský jazyk se zaměřením na vzdělávání – PedagogikaAODKBCJPG17ODBP
OKB2CJ17
OKB2PG17
OKBUZPG17
B ČJ-CHČeský jazyk se zaměřením na vzdělávání – Chemie se zaměřením na vzděláváníAODKBCJCH17OKBUZ17
OKB2CJ17
OKB2CH17
ODBP
B ČJ-MČeský jazyk se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzděláváníAODKBCJM17OKBUZ17
OKB2MA17
OKB2CJ17
ODBP
B ČJ-VZČeský jazyk se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníAODKBCJVZODBP
OKB2CJ17
OKB2VZ17
OKBUZ17
B SMGT KŠkolský managementAOKBSMG18OKBSMG18
B SMGŠkolský managementAOKBSMG09OKBSMG09

Magisterské studium (nedělené)

kódnázevkreditníplánpodplán
1.STZŠUčitelství pro 1. stupeň základní školyAOKM1UC18OKM1UC18
I.STUčitelství pro 1. stupeň základní školyAOKM1SDV06OKM1SDV06
OKM1SHV06OKM1SHV06
OKM1STV06OKM1STV06
OKM1SVV06OKM1SVV06

Navazující magisterské studium

kódnázevkreditníplánpodplán
N AMGTAndragogika a management vzděláváníAOKN1MV18OKN1MV18
N MNGMTManagement vzděláváníAOKNMV10OKNMV10
N PPPPedagogika předškolního věkuAOKNPP07OKNPP07
OKNPP17OKNPP17
N PSYCHPsychologieAOKNPSPSY15OKNPSPSY15
N SPPGSpeciální pedagogikaAODKNSPPGONSZ
OKNUZ
OKNSP10
OKNPPPSP
OKNSP17OKNSP17
N PGUčitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školyAODKN1PG17OKN1PG17
OKNUZ17
ODDP
ONSZ
N BIUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – biologieAODKN1BI17ONSZ
OKN1BI17
ODDP
OKNUZ17
ODKN1BI10ONSZ
OKNUZ
OKNPPP
OKN1BI10
N ITUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – informační a komunikační technologieAODKN1IT17ONSZ
ODKN1IT11OKN1IT11
OKNPPP
OKNUZ
ONSZ
ODKN1IT17ODDP
OKN1IT17
OKNUZ17
N MUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – matematikaAODKN1MA17OKN1MA17
ODDP
ODKN1MA12ONSZ
OKNUZ
OKNPPP
OKN1MA12
ODKN1MA17OKNUZ17
ONSZ
N M-PGUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy matematika — pedagogikaAODKN2MAPG17OKN2PG17
OKN2MA17
ODDP
OKNUZ17
ONSZ
N PG-SPGUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika – speciální pedagogikaAODKN2PGSP17OKN2SP17
ONSZ
OKNUZ17
OKN2PG17
ODKN2PGSP16OKN2PG13
OKN2SP16
ODKN2PGSP17ODDP
ODKN2PGSP16ONSZ
OKNUZ
OKNPPP
N PG-VZUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — výchova ke zdravíAODKN2PGVZ13ONSZ
ODKN2PGVZ17ONSZ
ODKN2PGVZ13OKN2VZ13
OKN2PG13
ODKN2PGVZ17OKNUZ17
OKN2VZ17
OKN2PG17
ODDP
ODKN2PGVZ13OKNPPP
OKNUZ
N SPG-VZUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy speciální pedagogika – výchova ke zdravíAODKN2SPVZ16ONSZ
ODKN2SPVZ17OKN2SP17
OKN2VZ17
OKNUZ17
ONSZ
ODKN2SPVZ16OKNUZ
OKNPPP
OKN2VZ13
ODKN2SPVZ17ODDP
ODKN2SPVZ16OKN2SP16
N ČJ-PGUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — pedagogikaAODKN2CJPG17ODDP
OKN2CJ17
OKN2PG17
OKNUZ17
ONSZ
N ČJ-SPGUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — speciální pedagogikaAODKNCJSP17ODDP
OKN2CJ17
OKN2SP17
OKNUZ17
ONSZ

Kombinované studium

CŽV Studium pedagogických věd

kódnázevkreditníplánpodplán
R MMatematika – rozšiřujícíNOCRMA17UMOCRMA17UM
R OV ZSVObčanská výchova a základy společenských věd – rozšiřujícíNOCRO17OVOCRO17OV
R SPPGSpeciální pedagogika pro učiteleNOCRS18UCOCRS18UC
D DPS-SPStudium v oblasti pedagogických věd – speciální pedagogika pro absolventy SŠNOCDS18SSOCDS18SS
D DPS-MStudium v oblasti pedagogických věd – učitelství odborného výcvikuNOCDI17OVOCDI17OV
PVK-VYCHStudium v oblasti pedagogických věd – vychovatelstvíNOKPVY12OKPVY12
R D SSUčitelství dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠNOKRD209OKRD209
R I.STUčitelství pro 1.stupeň ZŠNOCRN17UCOCRN17UC
D DPS-SSUčitelství pro střední školyNOKPSS14OKPSS14
OCDP17SSOCDP17SS
R RJ SSUčitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠNOKRRJ15OKRRJ15
R TVUčitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠNOCRT15TVOCRT15TV
D DPS-VSUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠNOKP2S09OKP2S09
OCDU19DVOCDU19DV

Studijní plány

Rejstřík předmětů

Generováno 07.09.2020 12:40