Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T213: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – anglický jazyk

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2013/2014 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N2AJ13A1, roc: 1, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2301000Úvod do výuky jazykových prostředků a řečových dovedností0/1KZ11.41-KAJL
ON2301001Textová lingvistika a stylistika0/2KZ21.41-KAJL
ON2301003Úvod do současné literární teorie0/1KZ11.41-KAJL
ON2301005Základy lingvodidaktiky0/2Z21.41-KAJL

13
sk: O#N2AJ13A2, roc: 1, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2301002Pragmatika0/1Zk12.41-KAJLON2301001
ON2301004Postkoloniální literatura0/2Zk22.41-KAJLON2301003
ON2301006Výuka řečových dovedností0/2KZ22.41-KAJLON2301005,
ON2301000
ON2301007Oborová praxe I2TKZ12.41-KAJLON2301005
ON2301008Sociolingvistika0/1Zk12.41-KAJL

16
sk: O#N2AJ13A3, roc: 2, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2301010Literatura pro děti a mládež1/0Z13.41-KAJL
ON2301011Aplikace lingvistického systému1/2Zk33.41-KAJLON2301006
ON2301013Oborová praxe IIKZ33.41-KAJLON2301007

19
sk: O#N2AJ13A4, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2301009Psycholingvistika0/1KZ14.41-KAJLON2301002,
ON2301001
ON2301012Aktuální didaktické otázky1/2Zk14.41-KAJLON2301011
OSOZ3BKlauzurní práce (N AJ – lingv.)KLP13.41-KAJLON2301012 P,
ON2301011 P,
ON2301013 P,
ON2301002 P,
ON2301010 P,
ON2301009 P,
ON2301008 P,
ON2301004 P
OSOZ3A
OSOZ3BBKlauzurní práce (N AJ – lit.)KLP13.41-KAJLON2301013 P,
ON2301012 P,
ON2301011 P,
ON2301010 P,
ON2301009 P,
ON2301008 P,
ON2301004 P,
ON2301002 P
OSOZ3AA

22
22

Povinně volitelné předměty

sk: O#N2AJ13B1, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2301021Mediální angličtina I0/1Z21.41-KAJL
ON2301025Prohlubování didaktických dovedností I0/1Z21.41-KAJL

Limit skupiny: 2

Student volí předměty v min. rozsahu 2 kredity.

29
sk: O#N2AJ13B2, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2301022Mediální angličtina II0/1Z22.41-KAJL
ON2301026Prohlubování didaktických dovedností II0/1Z22.41-KAJL

Limit skupiny: 2

Student volí předměty v min. rozsahu 2 kredity.

34
sk: O#N2AJ13B3, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2301030Didaktika literatury0/2Z23.41-KAJL
ON2301018Literatura a film0/2Z23.41-KAJL
ON2301019Aspekty genderu v literatuře I0/2Z23.41-KAJL

Limit skupiny: 2

Student volí předměty v rozsahu 2 kredity.

39
sk: O#N2AJ13B4, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2301014Lingvistická interpretace0/2Z14.41-KAJLON2301002,
ON2301001
ON2301017Současný britský román0/2Z14.41-KAJL
ON2301020Aspekty genderu v literatuře II0/2Z14.41-KAJL

Limit skupiny: 1

Student volí předmět v rozsahu 1 kredit.

44
44

Volitelné předměty

sk: O#N2AJ13V1, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2301V101Vybrané kapitoly z anglické a americké literatury I0/2Z41.41-KAJL

49
sk: O#N2AJ13V2, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2301V201Vybrané kapitoly z anglické a americké literatury II0/1Z22.41-KAJL

52
sk: O#N2AJ13V3, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2301V301Vybrané kapitoly z anglické lingvistiky I0/2KZ43.41-KAJLON2301001

55
sk: O#N2AJ13V4, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2301V401Vybrané kapitoly z anglické lingvistiky II0/1KZ24.41-KAJLON2301001

58
sk: O#EN2AJ13, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OEN2301031Selected Chapters from English and American Literature I0/2Zk6ZS41-KAJL
OEN2301032Selected Chapters from American Literature0/2Zk4LS41-KAJL
OEN2301033Selected Chapters from English Linguistics I0/2Zk6ZS41-KAJL
OEN2301034Selected Chapters from English Linguistics II0/1Zk4LS41-KAJL

62
62

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM10 Lingvistika, literatura a didaktika anglického jazyka


V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy ze dne 25. 8. 2017 (Čl. 8, odst. 1) a Pravidly pro organizaci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (Čl. 9, odst. 1 a 2) byla souborná zkouška nahrazena klauzurní prací.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 16.05.2020