Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T214: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – biologie

Dvouoborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2009/2010 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N230211, roc: 1, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2302001Fyzická antropologie2/0Zk21.41-KBESO02302025
ON2302002Vybrané problémy životního prostředí pro biology1/1KZ21.41-KBESO02302027
ON2302004Biologická a geologická školní technika0/2Z21.41-KBESO02302084

13
sk: O#N230221, roc: 1, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2302005Didaktika biologie I1/2Z+Zk32.41-KBESO02302031
ON2302003Molekulární biologie1/0KZ22.41-KBESO02302080
ON2302009Souvislá pedagogická praxe I14DZ12.41-KBESO02302077
ON2302007Terénní práce3DZ12.41-KBESO02302029

16
sk: O#N230231, roc: 2, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2302011Didaktika biologie II0/2KZ33.41-KBESON2302005O02302032
ON2302012Obecná a evoluční biologie2/1Z+Zk33.41-KBESO02302033
ON2302014Souvislá pedagogická praxe II14DZ13.41-KBESON2302009O02302047

19
sk: O#N230241, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2302015Seminář z environmentální výchovy0/2KZ24.41-KBESO02302034

22
22

Povinně volitelné předměty

sk: O#N23021X, roc: 21, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2302017Určovací praktikum ptáků a savců0/2KZ22., 4.41-KBESO02302041
ON2302018Určovací praktikum nižších obratlovců0/2KZ22., 4.41-KBESO02302052
ON2302019Paleoekologie0/2KZ21., 3.41-KBESO02302038
ON2302020Paleoantropologie a evoluční antropologie0/2KZ21., 3.41-KBESO02302044
ON2302021Etologie a ekologie obratlovců0/2KZ21., 3.41-KBESO02302079
ON2302030Půdní biologie0/2KZ21., 3.41-KBES
ON2302031Antropologie etnik0/2KZ21., 3.41-KBESO02302057
ON2302033Seminář z historické a evoluční antropologie0/2KZ21., 3.41-KBESO02302069
ON2302034Příroda kvartéru0/2KZ21., 3.41-KBESO02302061
ON2302039Imunologie0/2KZ21., 3.41-KBESO02302066
ON2302043Biogeografie I0/2KZ21., 3.41-KBES
ON2302045Školni projekt0/2KZ21., 3.41-KBES
ON2302046Geobotanika0/2KZ22., 4.41-KBES
ON2302052Biostatistika0/2KZ21., 3.41-KBES
ON2302022Hydrobiologické praktikum0/2KZ22., 4.41-KBESO02302042
ON2302023Seminář z primatologie a etologie0/2KZ22., 4.41-KBESO02302046
ON2302024Ekologie člověka0/2KZ22., 4.41-KBESO02302045
ON2302025Paleobotanika0/2KZ21., 3.41-KBESO02302048
ON2302026Kutikulární analýza0/2KZ22., 4.41-KBESO02302054
ON2302028Adaptace obratlovců0/2KZ22., 4.41-KBESO02302082
ON2302029Speciální zoologie bezobratlých0/2KZ22., 4.41-KBES
ON2302036Hydrogeografie ČR0/2KZ21., 3.41-KBES
ON2302037Základy biologické a geologické fotografie0/2KZ22., 4.41-KBES
ON2302038Etoekologie a sociobiologie primátů0/2KZ22., 4.41-KBESO02302065
ON2302040Biochemické ukazatele zdraví a nemoci0/2KZ22., 4.41-KBESO02302067
ON2302032Primatologie0/2KZ21., 3.41-KBESO02302058
ON2302035Etologie primátů0/2KZ22., 4.41-KBESO02302062
ON2302042Pokročilé metody v praktické výuce biologie0/2KZ22., 4.41-KBESO02302085
ON2302044Biogeografie II0/2KZ21.–4.41-KBES
ON2302016Určovací praktikum vyšších rostlin0/2KZ22., 4.41-KBESO02302036
ON2302048Forenzní biologie0/2KZ22., 4.41-KBES
ON2302050Praktická botanika0/2KZ22., 4.41-KBES
ON2302051Ekologie rostlin0/2KZ21., 3.41-KBES
ON2302053Entomologie0/2KZ22., 4.41-KBES

Limit skupiny: 10

Studenti zapisují z této skupiny celkem předměty v rozsahu minimálně 4 kredity.

29
29

Volitelné předměty

sk: O#N230203, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2302047Seminář k závěrečné práci0/2KZ4*41-KBES
ON2302049Zahraniční komplexní exkurze10DKZ4LS41-KBES
ON2302054Zahraniční přírodovědná exkurze10DKZ4LS41-KBES

35
35

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM02 Biologie a didaktika biologie

V doporučené trajektorii si studenti 1. ročníku volí minimálně 2 kredity pro ZS a 2 kredity pro LS z nabídky povinně volitelných předmětů. Magisterská diplomová práce je zadávána nejpozději v 1. ročníku studia dle harmonogramu akademického roku. V doporučené trajektorii si studenti 2. ročníku volí minimálně 2 kredity pro ZS a 4 kredity pro LS z nabídky povinně volitelných předmětů. Pořadí obhajoby diplomové práce a SZZ není stanoveno.

Kredity za povinné předměty

Poslední změna: 03.02.2020