Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor : Společný základ pro obory se zaměřením na vzdělávání a pedagogiku

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

Pedagogicko psychologická příprava – povinné předměty

sk: O#BUZ17A, roc: 1, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBZ0P101AÚvod do pedagogiky2/0Z241-KPGOPBQ2P101A,
OKBZ0P101A
OPBQ2P101A Z
OPBZ0Q102AÚvod do psychologie2/0Z21., 2.41-KPSYOPBQ2Q103AOPBQ2P101A Z,
OPBQ2Q103A Z

15

Pedagogicko psychologická příprava – povinné předměty

sk: O#BUZ17B, roc: , limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBZ0P103ASociální pedagogika2/0Zk341-KPGOPBQ2P112AOPBQ2P112A Z,
OPBQ2P101A Z
OPBZ0Q104AVývojová a sociální psychologie2/0Zk341-KPSYOPBZ0Q102AOBPP13008,
OPBQ2Q103A
OPBQ2P101A Z,
OPBQ2Q103A Z

20
20

Povinné předměty

Univerzitní základ povinné předměty

sk: O#BUZ17C, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBZ0O112AČlověk v současné společnosti – úvod do filozofického diskurzu0/2Zk33., 4.41-KOVF

27

Pedagogicko psychologická příprava – povinné předměty

sk: O#BUZ17D, roc: , limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBZ0P105AZáklady didaktiky2/0Zk341-KPGOPBQ2P118AOPBQ2P101A Z,
OPBQ2P118A Z
OPBZ0P106AInkluzivní pedagogika1/0Z241-KSPOPBQ2P109AOPBP1S147A,
OPBQ2P101A Z,
OPBQ2P109A Z,
OPBS1S101A
OPBZ0Q107APsychologie pedagogických profesí1/0Z241-KPSYOPBZ0Q102AOPBQ2P111AOPBQ2P101A Z,
OPBQ2P111A Z

32
32

Povinně volitelné předměty

Pedagogicko psychologická příprava – povinně volitelné předměty

sk: O#BUZ17E, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBZ0P108BOrientační praxe ve škole0/2Z25., 6.41-KPGOPBZ0P103A
OPBZ0N110BAsistentská praxe ve škole0/2Z25., 6.41-KPPPOPBZ0P103A
OPBZ0P111BLektorská praxe0/2Z25., 6.41-KPGOPBZ0P103A
OPBZ0N109XPedagogická praxe v zařízení pro volný čas0/2Z26.41-KPPPOPBZ0P103AOPBZ0N109B

Limit skupiny: 4

41
41

Volitelné předměty

Modul A1 (cizí jazyky)

sk: O#BUZ17F, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBZ0A113CCizí jazyk – angličtina0/2Zk41., 2.41-KAJLOPBA2A102A,
OPBA2A103A,
OPNA2A101A
OPBZ0G114CCizí jazyk – němčina0/2Zk41., 2.41-KGOPBG2G101A,
OPNG2G101A
OPBZ0A117CCizí jazyk odborný – angličtina0/2Zk41., 2.41-KAJLOPNA2A101A,
OPBA2A103A,
OPBA2A102A
OPBZ0G118CCizí jazyk odborný – němčina0/2Zk41., 2.41-KGOPBG2G101A,
OPNG2G101A

48

Modul A2 (cizí jazyky)

sk: O#BUZ17F1, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBZ0A115CAcademic English0/2Zk43., 4.41-KAJLOPNA2A101A,
OPBA2A103A,
OPBA2A102A
OPBZ0A116CInternational Certificates in Practical Use0/2Zk43.41-KAJLOPBA2A102A,
OPNA2A101A,
OPBA2A103A

53

Modul B – informační technologie

sk: O#BUZ17G, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBZ0I119CZpracování a prezentace el. dokumentů0/2KZ33., 4.41-KITTV
OPBZ0I120CGrafika na počítači0/2KZ33., 4.41-KITTV
OPBZ0I121CTvorba webových stránek0/2KZ33., 4.41-KITTV
OPBZ0I122CZpracování dat v cloudu0/2KZ33., 4.41-KITTV

58

Modul C – přírodní vědy

sk: O#BUZ17H, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBZ0B123CZáklady ekologie a environmentalistiky1/0Zk21.41-KBES
OPBZ0E124CChemie a společnost1/0Zk22.41-KCHDCH
OPBZ0B125CVývojová biologie dítěte0/1Z21.41-KBES
OPBZ0P126CPředlékařská první pomoc0/1Z22.41-KPGOPMN0P358C,
OPBY2P101A,
OPB01P109A

63

Modul D – společenské vědy

sk: O#BUZ17I, roc: 3, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBZ0O127CÚvod do sociologie1/0Zk25.41-KOVF
OPBZ0O128CÚvod do politologie1/0Zk25., 6.41-KOVF
OPBZ0O129CÚvod do ekonomie1/0Zk25.41-KOVF
OPBZ0O130CÚvod do filozofie1/0Zk25.41-KOVF
OPBZ0M131CÚvod do logiky1/0Zk25.41-KMDM

68

Modul E – lektorské dovednosti

sk: O#BUZ17J, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBZ0H132CProfesní příprava hlasu0/1Z21.41-KHV
OPBZ0C133CRétorika0/1Z22.41-KCJOPBZ0H132C
OPBZ0P134CPrezentační dovednosti0/1Z21.41-KPG
OPBZ0P135CProjektování vzdělávacích kurzů0/1Z22.41-KPG

73

Modul F – tělesná výchova a sport

sk: O#BUZ17K, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBZ0T136CPlavecký výcvik neplavců v dospělém věku0/1KZ21.41-KTV
OPBZ0T137COrganizace pohybových aktivit v mimoškolním prostředí1/1KZ41., 2.41-KTV
OPBZ0T138CUžité plavání a záchrana tonoucího0/1KZ21.41-KTV
OPBZ0T139CRegenerační výběrové sportovní aktivity0/2KZ41., 2.41-KTV

79
79

Volba specializace:

Studenti oboru 7501R008 Pedagogika si ze společného základu nezapisují předměty Úvod do pedagogiky, Úvod do psychologie, Sociální pedagogika, Vývojová a sociální psychologie, Základy didaktiky, Inkluzivní pedagogika a Psychologie pedagogických profesí. Hodiny a kredity za tyto předměty jsou zahrnuty ve studijním plánu oboru Pedagogika.
Předmět OPBZ0G114C Cizí jazyk – němčina lze plnit opakovaně.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 28.07.2020