Studijní program N7506: Speciální pedagogika

Studijní obor 7506T002: Speciální pedagogika

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KNSP17A, roc: 1, limit: 23
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNS1S101ASpeciální pedagogika raného a předškolního věku12HZk41.41-KSPOKNS1S102A,
OKNS1S103A,
OKNS1S104A,
OKNS1Q105A
OPNS1S101A
OKNS1S102APediatrie8HZ31.41-KSPOKNS1S101A,
OKNS1S103A,
OKNS1Q105A,
OKNS1S104A
OPNS1S102A
OKNS1S103AGenetika8HZ31.41-KSPOKNS1S104A,
OKNS1S101A,
OKNS1S102A,
OKNS1Q105A
OPNS1S103A
OKNS1S104AČlověk v dějinách myšlení8HZk21.41-KSPOKNS1S101A,
OKNS1Q105A,
OKNS1S103A,
OKNS1S102A
OPNS1S104A
OKNS1Q105APedagogická a školní psychologie12HZk31.41-KPSYOKNS1S101A,
OKNS1S102A,
OKNS1S104A,
OKNS1S103A
OPNS1Q105A
OKNS1S106ASpeciální pedagogika školního věku12HZk32.41-KSPOKNS1S101AOPNS1S106A
OKNS1S107ANeurologie4HZ22.41-KSPOKNS1S102A,
OKNS1S103A
OPNS1S107A
OKNS1S108AInkluzivní pedagogika4HZ32.41-KSPOKNS1S104AOPNS1S108A

13
sk: O#KNSP17B, roc: 2, limit: 23
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNS1S109ASpeciální pedagogika dospělého věku a seniorů12HZk33.41-KSPOKNS1S106AOPNS1S109A
OKNS1S110AGerontologie4HZ23.41-KSPOKNS1S107AOKNS1S109AOPNS1S110A
OKNS1S111ASekundárně narušená komunikační schopnost8HZk23.41-KSPOKNS1Q105AOPNS1S111A
OKNZ0C139AČeský jazykZk13., 4.41-KCJ
OKNS1S114AAlternativní a augmentativní komunikace12HKZ44.41-KSPOKNS1S111AOPNS1S114A
OKNS1S115AFarmakologie4HZ34.41-KSPOKNS1S110AOPNS1S115A
OKNS1S116AHistoricko-filozofický kontext postavení osob s postiž. ve společnosti16HZk44.41-KSPOKNS1S108AOPNS1S116A
OKNS1S117ARomistika8HKZ44.41-KSPOKNS1S108AOPNS1S117A

16
16

Povinně volitelné předměty

sk: O#KNSP17L, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNZ0A140ACizí jazyk – angličtinaZk13., 4.41-KAJL
OKNZ0G141ACizí jazyk – němčinaZk13., 4.41-KG

Limit skupiny: 1

23

Metodologie výzkumu

sk: O#KNSP17M, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNS1S118BMetodologie výzkumu I – kvalitativní výzkum8HZ21.41-KSPOKNS1S104A,
OKNS1S103A,
OKNS1S102A,
OKNS1S101A,
OKNS1Q105A
OPNS1S118BOKNS1S119B
OKNS1S119BMetodologie výzkumu I – kvantitavní výzkum8HZ21.41-KSPOKNS1S104A,
OKNS1Q105A,
OKNS1S101A,
OKNS1S102A,
OKNS1S103A
OPNS1S119BOKNS1S118B
OKNS1S120BMetodologie výzkumu II – kvalitativní výzkum4HZ12.41-KSPOKNS1S101AOPNS1S120B
OKNS1S121BMetodologie výzkumu II – kvantitavní výzkum4HZ12.41-KSPOKNS1S101AOPNS1S121B

Limit skupiny: 3

30

Kontext života osob

sk: O#KNSP17E, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNS1S122BKontext života osob se sluchovým postižením8HZ34.41-KSPOKNS1S107AOPNS1S122BOKNS1S123B,
OKNS1S124B,
OKNS1S125B,
OKNS1S126B
OKNS1S123BKontext života osob se zrakovým postižením8HZ34.41-KSPOKNS1S107AOPNS1S123BOKNS1S122B,
OKNS1S124B,
OKNS1S125B,
OKNS1S126B
OKNS1S124BKontext života osob s narušenou komunikační schopností8HZ34.41-KSPOKNS1S107AOPNS1S124BOKNS1S125B,
OKNS1S126B,
OKNS1S123B,
OKNS1S122B
OKNS1S125BKontext života osob s mentálním postižením8HZ34.41-KSPOKNS1S107AOPNS1S125BOKNS1S124B,
OKNS1S126B,
OKNS1S123B,
OKNS1S122B
OKNS1S126BKontext života osob s tělesným postižením8HZ34.41-KSPOKNS1S107AOPNS1S126BOKNS1S123B,
OKNS1S122B,
OKNS1S124B,
OKNS1S125B

Limit skupiny: 3

37

I. Diagnostika a poradenství & Logopedie a surdopedie

sk: O#KNSP17N, roc: 1, limit: 34
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNS1S127BEdukační specifika raného a předškolního věku8HZ31.41-KSPOKNS1F131B,
OKNS1S130B,
OKNS1S129B,
OKNS1S128B,
OKNS1S132B
OPNS1S127BOKNS1S146B
OKNS1S128BSpeciálně pedagogická diagnostika a poradenství I12HZk31.41-KSPOKNS1S127B,
OKNS1S132B,
OKNS1S129B,
OKNS1F131B,
OKNS1S130B
OPNS1S128B
OKNS1S129BProblematika rodiny v SPPG8HZ31.41-KSPOKNS1S132B,
OKNS1F131B,
OKNS1S130B,
OKNS1S128B,
OKNS1S127B
OPNS1S129B
OKNS1S130BZraková terapie8HZ21.41-KSPOKNS1S127B,
OKNS1S132B,
OKNS1F131B,
OKNS1S129B,
OKNS1S128B
OPNS1S130B
OKNS1F131BLatina pro speciální pedagogy4HZ21.41-KFJLOKNS1S127B,
OKNS1S132B,
OKNS1S130B,
OKNS1S129B,
OKNS1S128B
OPNS1F131B
OKNS1S132BOborová praxe sppg I20HZ41.41-KSPOKNS1F131B,
OKNS1S127B,
OKNS1S130B,
OKNS1S129B,
OKNS1S128B
OPNS1S132B
OKNS1S133BSpeciálně pedagogická diagnostika a poradenství II8HZk22.41-KSPOKNS1S128BOPNS1S133B
OKNS1S134BEdukační specifika školního věku8HZ32.41-KSPOKNS1S127BOPNS1S134B
OKNS1S135BTerapie v sppg I8HZ22.41-KSPOKNS1S128BOPNS1S135B
OKNS1S136BEtnické minority ve vzdělávání8HZ22.41-KSPOKNS1S128BOPNS1S136B
OKNS1S137BOborová praxe v sppg II30HZ62.41-KSPOKNS1S132BOPNS1S137B
OKNS1S144BOftalmologie4HZ22.41-KSPOKNS1S130BOPNS1S144BOKNS1S145B
OKNS1S145BOrtopedie4HZ22.41-KSPOKNS1S128BOPNS1S145BOKNS1S144B
OKNS1S146BNarušený vývoj řeči8HZ31.41-KSPOKNS1S148B,
OKNS1S151B,
OKNS1S147B,
OKNS1S149B,
OKNS1F150B
OKNS1S127B
OKNS1S147BDiagnostika NKS v raném a předškolním věku12HZk31.41-KSPOKNS1S151B,
OKNS1F150B,
OKNS1S148B,
OKNS1S146B,
OKNS1S149B
OKNS1S148BSurdopedie I8HZk31.41-KSPOKNS1S149B,
OKNS1S147B,
OKNS1S146B,
OKNS1S151B,
OKNS1F150B
OKNS1S149BKomunikační systémy neslyšících osob I8HZ21.41-KSPOKNS1S146B,
OKNS1S147B,
OKNS1S148B,
OKNS1F150B,
OKNS1S151B
OKNS1F150BLatina pro logopedy4HZ21.41-KFJLOKNS1S151B,
OKNS1S146B,
OKNS1S149B,
OKNS1S148B,
OKNS1S147B
OKNS1S151BOborová praxe logopedická I20HZ41.41-KSPOKNS1S146B,
OKNS1S147B,
OKNS1S148B,
OKNS1S149B,
OKNS1F150B
OKNS1S152BNKS ve školním věku8HZ22.41-KSPOKNS1S146B,
OKNS1S147B,
OKNS1S148B
OKNS1S153BDiagnostika NKS ve školním věku8HZk22.41-KSPOKNS1S147B
OKNS1S154BORL a foniatrie4HZ22.41-KSPOKNS1S148B,
OKNS1F150B
OKNS1S155BSurdopedie II8HZk32.41-KSPOKNS1S148B
OKNS1S156BKomunikační systémy neslyšících osob II8HZ22.41-KSPOKNS1S148B,
OKNS1S149B
OKNS1S157BOborová praxe surdopedická30HZ62.41-KSPOKNS1S148BOKNS1S155B,
OKNS1S154B

Limit skupiny: 34

44

II. Diagnostika a poradenství & Logopedie a Surdopedie

sk: O#KNSP17O, roc: 2, limit: 21
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNS1S138BSpeciálně pedagogická diagnostika a poradenství III8HZk33.41-KSPOKNS1S133BOPNS1S138B
OKNS1S139BTerapie v sppg II8HKZ23.41-KSPOKNS1S135BOPNS1S139B
OKNS1S140BZískané postižení v dospělém věku8HZ33.41-KSPOKNS1S135BOPNS1S140B
OKNS1S141BEdukační specifika dospělého věku a seniorů8HZ33.41-KSPOKNS1S134BOKNS1S109A,
OKNS1S140B
OPNS1S141B
OKNS1S142BOborová praxe sppg III30HZ63.41-KSPOKNS1S137BOPNS1S142B
OKNS1S143BProblematika edukace žáků se sociálním znevýhodněním12HKZ44.41-KSPOKNS1S134BOPNS1S143B
OKNS1S158BNKS v dospělém věku a u seniorů8HZ33.41-KSPOKNS1S152B
OKNS1S159BDiagnostika NKS v dospělém věku a u seniorů8HZk33.41-KSPOKNS1S153B
OKNS1S160BSurdopedie III8HZk33.41-KSPOKNS1S155B
OKNS1S161BKomunikační systémy neslyšících osob III8HKZ23.41-KSPOKNS1S156B
OKNS1S162BOborová praxe logopedická II30HZ63.41-KSPOKNS1S157B
OKNS1S163BZáklady fonetiky a lingvodidaktiky12HKZ44.41-KSPOKNS1S159B

Limit skupiny: 21

52
52

Příslušné části státní zkoušky:
O#SZNSP01 Speciální pedagogika – variantní část
O#SZNSP02 SPG věkové kategorie + Diagnostika
O#SZNSP03 Logopedie + Surdopedie
OSZD005 Obhajoba diplomové práce
OSZNM32 Speciální pedagogika


Specializace Logopedie a Surdopedie se pro akademický rok 2017 / 2018 neotevírá.

Volba specializace:

Student na začátku studia volí jednu ze 2 nabízených specializací:

Diagnostika a poradenství
Logopedie a Surdopedie
Student specializaci určí volbou předmětu:

Diagnostika a poradenství: OKNS1S127B Edukační specifika raného a předškolního věku

Logopedie a Surdopedie: OKNS1S14B Narušený vývoj řeči

Díky provázanosti prerekvizitami student absolvuje ucelený soubor předmětů v rámci zvolené specializace.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 29.06.2020