Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2.stupeň ZŠ a SŠ

6
6

Povinné předměty

sk: O#KP2S09A1, roc: 1, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OP2S32001Úvod do studia2HZ01.41-UPRPS
OP2S32007Biologie dítěte6HKZ01.41-UPRPS
OP2S32008Český jazyk a kultura mluveného projevu6HZ01.41-UPRPS
OP2S32009Filosofie výchovy a hodnotová etika učitelství8HZ01.41-UPRPS
OP2S32012Školské právo4HZ01.41-UPRPS
OP2S32004Psychologie vývojová a osobnosti16HZk01.41-UPRPS
OP2S32002Obecná pedagogika a dějiny pedagogiky18HZk01.41-UPRPS
OP2S32006Obecná didaktika12HZk01.41-UPRPS

Limit skupiny: 8 <> 0

13
sk: O#KP2S09A2, roc: 1, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OP2S32018Pedagogická praxe20HZ02.41-UPRPS
OP2S32014Sociologie výchovy a sociální pedagogika12HZk02.41-UPRPS
OP2S32015Specifické poruchy učení a chování8HZk02.41-UPRPS
OP2S32011Uvedení do speciální pedagogiky6HKZ02.41-UPRPS
OP2S32013Pedagogicko psychologická diagnostika12HZ02.41-UPRPS
OP2S32005Sociální a pedagogická psychologie12HZk02.41-UPRPS
OP2S32010Metodika k závěrečné práci2HZ02.41-UPRPS
OP2S32017Oborová didaktika I.12H---02.41-UPRPS

Limit skupiny: 8 <> 0

18
sk: O#KP2S09A3, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OP2S32021Oborová didaktika II.8HZk03.41-UPRPS

Limit skupiny: 1 <> 0

24
24

Poslední změna: 28.10.2019