Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T303: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – výchova ke zdraví

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N2VZ17A, roc: 1, limit: 15
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNY2P101AÚvod do didaktiky výchovy ke zdraví1/1Z21.41-KPGOPNY2P102A
OPNY2P102APrevence zdravotních rizik1/0Zk21.41-KPGOPNY2P101A
OPNY2P103AKapitoly z klinických oborů lékařských věd2/0Zk32.41-KPGOPNY2P104A
OPNY2P104AVeřejné zdravotnictví2/0Zk21.41-KPGOPNY2P118B
OPNY2P105AAplikovaná sociální psychologie2/0Zk32.41-KPGOPNY2P101A
OPNY2P106APedagogická praxe na ZŠ s reflexí0/3Z32.41-KPGOPNY2P101A

13
sk: O#N2VZ17B, roc: 2, limit: 13
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNY2P107ADidaktika výchovy ke zdraví1/1Zk33.41-KPGOPNY2P106A
OPNY2P108ASociologie zdraví a nemoci1/0Zk23.41-KPGOPNY2P106A
OPNY2P109APedagogická praxe na SŠ s reflexí0/3Z33.41-KPGOPNY2P106A,
OPNY2P101A
OPNY2P110AŠkolní a komunitní projekty0/1Z34.41-KPGOPNY2P109A,
OPNY2P106A
OPNY2P111AZáklady medicínského práva1/0Zk24.41-KPGOPNY2P103A,
OPNY2P104A

16
16

Povinně volitelné předměty

sk: O#N2VZ17C, roc: 1, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNY2P112BSociální deviace1/0Z21.41-KPGOPNY2P101A
OPNY2P113BSocial Deviance1/0Z21.41-KPG
OPNY2P114BÚvod do systemického myšlení1/0Z21.41-KPGOPNY2P101A
OPNY2P115BSeminář k prevenci závislostí0/1Z21.41-KPGOPNY2P101A
OPNY2P116BSeminář k prevenci kriminality0/1Z21.41-KPGOPNY2P101A
OPNY2P117BSociální filozofie1/0Z21.41-KPGOPNY2P101A
OPNY2P118BRepetitorium z biologie člověka0/1Z21.41-KPGOPNY2P104A

Limit skupiny: 4

23
sk: O#N2VZ17D, roc: 1, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNY2P119BArtefiletika a zdraví1/0Z22.41-KPGOPNY2P101A
OPNY2P120BNové náboženské směry1/0Z22.41-KPGOPNY2P101A
OPNY2P121BSeminář k syndromu CAN0/1Z22.41-KPGOPNY2P101A
OPNY2P122BMatrimoniologie a matrimoniopatologie1/0Z22.41-KPGOPNY2P101A
OPNY2Q123BTeorie feminismu1/0Z22.41-KPGOPNY2P101A
OPNY2P124BSeminář k diplomové práci z výchovy ke zdraví0/1Z22.41-KPGOPNY2P101A

Limit skupiny: 4

28
sk: O#N2VZ17E, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNY2P125BEtika v sociálních a zdravotních službách2/0Z23.41-KPGOPNY2P104A
OPNY2P126BZdravotní tělesná výchova0/2Z23.41-KPGOPNY2P102A,
OPNY2P104A
OPNY2P127BMetody osobnostně sociálního rozvoje0/2Z23.41-KPGOPNY2P106A
OPNY2P128BPéče o nemocné v domácím prostředí1/1Z23.41-KPGOPNY2P104A,
OPNY2P102A
OPNY2P129BNutriční poradenství1/1Z23.41-KPGOPNY2P104A,
OPNY2P103A

Limit skupiny: 4

33
sk: O#N2VZ17F, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNY2P130BSeminář k tvorbě ŠVP0/1Z24.41-KPGOPNY2P106A,
OPNY2P109A
OPNY2P131BVybrané výchovné problémy1/0Z24.41-KPGOPNY2P106A,
OPNY2P109A
OPNY2P132BTrestní právo pro pedagogy1/0Z24.41-KPGOPNY2P104A
OPNY2P133BPoradenské služby v interdisciplinárním přístupu1/0Z24.41-KPGOPNY2P109A,
OPNY2P107A,
OPNY2P106A
OPNY2P134BEdukace žáka se zdravotním znevýhodněním1/0Z24.41-KPGOPNY2P106A,
OPNY2P109A,
OPNY2P107A

Limit skupiny: 4

39
39

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM23 Výchova ke zdraví s didaktikou

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 11.03.2020