Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7531R001: Učitelství pro mateřské školy

Specializace na hudební výchovu

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2008/2009 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#BMS8HVA1, roc: 1, limit: 25
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB7112104Úvod do filozofie2/0Zk21.41-KOVF
OB7112105Sociologie rodiny2/0Zk31.41-KOVF
OB7215106Úvod do předškolní pedagogiky2/0KZ21.41-KPPP
OB7215108Osobnostní a sociál. rozvoj0/2Z21.41-KPPP
OB7213111Úvod do psychologie1/1Z21.41-KPSYO07213006
OB7215117Pedag. praxe úvodní se seminářem0/1Z21.41-KPPPOB7215113
OB7303118Kultura mluveného projevu1/1Z21.41-KCJ
OB7321121Základy výtvarné kultury I1/1Z21.41-KVV
OB7320127Teoretické základy TV1/0Z21.41-KTVOB7320144
OB7320129Pohyb. dovednosti dětí I0/1Z11.41-KTVOB7320146
OB7308135Základy HV pro specializaci HV I1/1Z21.41-KHV
OB7308137Hlasová výchova a intonace I0/1Z11.41-KHV
OB7308139Hra na klavír a flétnu I0/2Z21.41-KHV

13
sk: O#BMS8HVA2, roc: 1, limit: 28
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB7319216Didaktické aplikace ICT1/0KZ22.41-KITTV
OB7102103Biologie dítěte2/0KZ22.41-KBES
OB7215107Teorie předškolní výchovy I1/1KZ32.41-KPPP
OB7215109Výchova dítěte v rodině1/1Z22.41-KPPP
OB7213112Vývojová psychologie a variabilita psychického vývoje1/1Zk32.41-KPSYO07213005
OB7102201Základy environmentální výchovy1/1KZ22.41-KBES
OB7304117Literatura pro děti I1/1Z22.41-KCL
OB7303119Český jaz. v předškol. vzděl.1/1Z22.41-KCJ
OB7320120Kurz let.pohyb.aktivit7DZ22.41-KTV
OB7321122Výtvarné vyjadř. plošné I pro spec. HV,TV,DV0/2KZ22.41-KVV
OB7320130Pohyb.dovednosti dětí II0/1Z12.41-KTVOB7320147
OB7308136Základy HV pro specializaci HV II1/2Zk32.41-KHV
OB7308138Hlasová výchova a intonace II0/1Z12.41-KHV
OB7308140Hra na klavír II0/1Z12.41-KHV

16
sk: O#BMS8HVA3, roc: 2, limit: 19
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB7215202Teorie předškolní vých. II1/1Z23.41-KPPPOB7215107
OB7215204Dějiny předškolní pedagogiky2/0Zk23.41-KPPP
OB7310212Rozvíjení matematické gramotnosti1/2Zk23.41-KMDM
OB7304214Literatura pro děti II1/1Zk23.41-KCL
OB7321218Výtvarné vyjadřov.prostor. I pro spec. HV,TV.DV0/2KZ23.41-KVV
OB7320223Pohyb.dovednosti dětí III0/2Z23.41-KTV
OB7315225Dramatická výchova I1/1Z23.41-KPPP
OB7308239Hlasová výchova a intonace III0/2Zk23.41-KHV
OB7308240Hra na klavír III0/1Z13.41-KHV
OB7308242Didaktika předškolní HV I0/2Z23.41-KHV

19
sk: O#BMS8HVA4, roc: 2, limit: 27
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB7215203Teorie předškolní vých III1/1Zk34.41-KPPPOB7215202
OB7215205Modely předšk.vzděl.v zahraničí1/1Z24.41-KPPPOB7215204
OB7215206Teorie hry a učení s didaktikou1/1KZ34.41-KPPP
OB7215212Pedagogické praktikum0/4Z34.41-KPPPOB7215106,
OB7215117
O#B7215207
OB7213209Vybraná témata z pedagogické a sociál.psychologie2/0KZ24.41-KPSYO07213052
OB7304215Literární seminář s didakt.0/2Z24.41-KCL
OB7321219Didaktika VV I+II pro spec. HV,TV,DV0/2Z24.41-KVV
OB7320224Pohyb.dovednosti dětí IV0/2Z24.41-KTV
OB7315226Dramatická výchova II0/2Z24.41-KPPP
OB7308241Hra na klavír IV0/1Zk14.41-KHV
OB7308243Didaktika předškolní HV II1/2Z34.41-KHV
OB7308246Reflexivní praxe v HV v MŠ I0/1Z14.41-KHV
OB7320217Dovednostní minimum TV0/2KZ14.41-KTV

22
sk: O#BMS8HVA5, roc: 3, limit: 32
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB7215302Alternativní přístupy k předškolnímu vzdělávání1/1Z25.41-KPPP
OB7215304Rozvíjení čtenářské pregramotnosti1/1KZ25.41-KPPP
OB7315320Seminář k bakalářské práci I0/1Z25.41-KPPPOB7215203
OB7213307Základy psychologické diagnostiky1/1Z25.41-KPSYO07213051
OB7218309Kurz integrativní pedagogiky1/1KZ25.41-KSP
OB7218310Logopedická prevence1/1Z25.41-KSP
OB7215316Praxe v alternativ.zařízeních se seminářem0/1Z25.41-KPPPOB7215212O#B7215314
OB7321320Didaktika VV III pro spec. HV,TV,DV0/2Zk45.41-KVV
OB7320323Didaktika TV I1/1Z25.41-KTVOB7320127
OB7308329Didaktika předškolní HV III0/1Zk25.41-KHV
OB7308330Hudební činnosti v MŠ ve spec. HV I1/1Z25.41-KHV
OB7308333Reflexivní praxe v MŠ z HV II0/1Z15.41-KHV
OB7304318Didaktika literární výchovy1/1Zk35.41-KCL
OB7315319Příprava a zpracování bakalářské práceJiné45., 6.41-KPPP

25
sk: O#BMS8HVA6, roc: 3, limit: 20
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB7215303Tvorba a evaluace školního kurikula1/1KZ26.41-KPPPOB7215302
OB7215305Právní předpisy a řízení školy1/1Z26.41-KPPPOB7215302
OB7215306Předprofesní reflexe0/1Z16.41-KPPPOB7215302
OB7213308Pedagogicko-psychologická intervence1/1KZ26.41-KPSYO07213100
OB7218311Logopedická péče1/1Zk36.41-KSP
OB7215317Pedag.praxe v předškolních zařízeních se seminářem0/192HZ36.41-KPPPOB7215316O#B7215315
OB7320324Didaktika TV II1/1Zk26.41-KTVOB7320323
OB7308331Hudební činnosti v MŠ pro spec. HV II1/1Z26.41-KHV
OB7308334Reflexivní praxe v MŠ z HV III0/2KZ36.41-KHV

28
28

Povinně volitelné předměty

Pedagogicko-psychologický modul I – prohlubující

sk: O#BMS8DVBB, roc: 0, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB7215115Interkulturní vých.1/1Z32.41-KPPP
OB7215116Výchova dítěte do 3.let1/1Z32.41-KPPP
OB7215210Specifika práce s dětmi s odkladem šk.docházky1/1Z33.41-KPPPOB7215107,
OB7215106
OB7315V01Předškolní vzdělávání v kontextu sociokulturních proměn v Evropě0/2Z33., 4.41-KPPPOB7215211

Limit skupiny: 6

Student volí předměty z tohoto modulu v rozsahu 6 kreditů.

37

Předmětově-didaktický modul I – prohlubující

sk: O#BMS8HVC3, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB7321227Výtvarná média v MŠ0/1Z23.41-KVV
OB7308229Praktická harmonie pro učitele MŠ I0/1Z23.41-KHV
OB7320231Tělesná výchova a zdraví0/1Z23.41-KTV
OB7303233Tvorba souvislých jazykových projevů0/1Z23.41-KCJ

Limit skupiny: 4

Studenti si volí dva předměty v rozsahu 4 kreditů.

44

Předmětově-didaktický modul II – prohlubující

sk: O#BMS8HVB4, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB7321228Užitá tvorba pro HV, TV, DV – prohl. modul0/1Z24.41-KVV
OB7308230Praktická harmonie pro učitele MŠ II0/1Z24.41-KHV
OB7320232Seminář pohyb. aktivit v MŠ0/1Z24.41-KTV
OB7303234Čeština pro děti cizinců0/1Z24.41-KCJOB7303119

Limit skupiny: 4

Student si volí dva předměty v rozsahu 4 kreditů.

51

Pedagogicko-psychologický modul II – prohlubující

sk: O#BMS8HVB6, roc: 3, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB7213316Nadané děti2/0Z15., 6.41-KPSY
OB7218317Romistika1/1Z16.41-KSPOKB7318317

Limit skupiny: 1

Student si volí jeden předmět z modulu v rozsahu 1 kreditu.

58
58

Volitelné předměty

sk: O#BMS8XVCX, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB7119101Základy počítačové gramotnosti I0/2Z41.41-KITTV
OB7119102Základy počítačové gramotnosti II0/2KZ42.41-KITTV
OB7119105Základy technické a informační gramotnosti pro předškolní vzdělávání0/2Zk41., 2.41-KITTV
OB7215114Pedag.praxe-hosp.- asist.2TZ32.41-KPPPOB7215106
OB7309V01Přírodovědné pokusy pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ8HZ33., 4.41-KCHDCH
OB7310213Rozvíjení matematické gramotnosti II1/2Zk34.41-KMDM
OB7112301Profesní učitelská etika1/1KZ35.41-KOVFO01112006

64
64

Příslušné části státní zkoušky:
OSZB007 Předškolní pedagogika
OSZB008 Psychologie dítěte
OSZB064MS Hudební výchova
OSZD004MS Obhajoba bakalářské práce (UMŠ)

Státní závěrečná zkouška v bakalářském studijním oboru Učitelství pro mateřské školy – Bc. se skládá ze dvou částí :
  1. Obhajoba bakalářské práce
  2. Ústní část je rozdělena do oblastí: předškolní pedagogika, psychologie dítěte, specializace
Ad 1.
Obhajoby všech bakalářských prací se konají na Katedře primární pedagogiky, která garantuje tento obor studia.
Ad 2.
Ústní zkouška se koná na katedře primární pedagogiky.

Obě části státní bakalářské zkoušky (obhajoba BP a ústní část) se realizují v jednom státnicovém termínu, na který se student přihlásil. Z důvodů návaznosti obou částí jsou většinou organizovány v jednom dni.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 29.04.2020