Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R036: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#PBA2AA1, roc: 1, limit: 20
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBA2A101AMorfologie0/2Zk31.41-KAJL
OPBA2A102AÚvod do studia jazyka a literatury1/1Zk31.41-KAJL
OPBA2A103AFonetika a fonologie I1/1Z21.41-KAJLOB2301003
OPBA2A104AModerní angličtina I0/2Z21.41-KAJLOB2301015
OPBA2A105AFonetika a fonologie II0/2Zk32.41-KAJLOPBA2A103A
OPBA2A106ALexikologie1/1Zk32.41-KAJL
OPBA2A107AStarší anglická literatura1/1Z22.41-KAJL
OPBA2A108AModerní angličtina II0/2Z22.41-KAJLOPBA2A104A

13
sk: O#PBA2AA2, roc: 2, limit: 19
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBA2A109AAnglická literatura 19. století1/1Zk33.41-KAJLOPBA2A107A
OPBA2A110ASémantika0/1Z23.41-KAJL
OPBA2A111AModerní angličtina III0/2Z23.41-KAJLOPBA2A108A
OPBA2A112ASyntax I1/1Z34.41-KAJLOB2301007
OPBA2A113ABritská literatura od 20. století do současnosti1/2Zk34.41-KAJLOPBA2A109A
OPBA2A114AAmerická literatura do konce 19. století1/1Z34.41-KAJLOB2301013
OPBA2A115AModerní angličtina IV0/2Zk34.41-KAJLOPBA2A111A

16
sk: O#PBA2AA3, roc: 3, limit: 18
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBA2A116ASyntax II1/1Zk35.41-KAJLOPBA2A112A
OPBA2A117AAmerická literatura od 20. století do současnosti1/2Zk35.41-KAJLOPBA2A114A
OPBA2A118AÚvod do didaktiky AJ I0/1Z25.41-KAJL
OPBA2A119AModerní angličtina V0/2Zk35.41-KAJLOPBA2A115A
OPBA2A120AÚvod do didaktiky AJ II1/1Zk36.41-KAJLOPBA2A118A
OPBA2A121AModerní angličtina VI0/2Z26.41-KAJLOPBA2A119A
OPBA2A122AKlauzurní práce z anglického jazyka – lingvistikaKLP15.41-KAJLOPBA2A121A P,
OPBA2A120A P
OPBA2A123AKlauzurní práce z anglického jazyka – anglická a americká literaturaKLP15.41-KAJLOPBA2A121A P,
OPBA2A120A P

19
19

Povinně volitelné předměty

sk: O#PBA2AB1, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBA2A124BDějiny Velké Británie a USA I0/1Z21.41-KAJL
OPBA2A125BGramatický proseminář I0/1Z21.41-KAJL
OPBA2A126BBritská studia0/1Z21.41-KAJL

Limit skupiny: 2

26
sk: O#PBA2AB2, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBA2A127BDějiny Velké Británie a USA II0/1Z22.41-KAJL
OPBA2A128BGramatický proseminář II0/1Z22.41-KAJL
OPBA2A129BAmerická studia0/1Z22.41-KAJL

Limit skupiny: 2

31
sk: O#PBA2AB3, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBA2A130BPřeklad I0/2Z23.41-KAJL
OPBA2A131BGramatický proseminář III0/2Z23.41-KAJL
OPBA2A132BBritské umění a identita I0/2Z23.41-KAJL
OPBA2A145BAplikovaná lingvistika pro učitele0/2Z23.41-KAJL

Limit skupiny: 2

36
sk: O#PBA2AB4, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBA2A134BPřeklad II0/2Z24.41-KAJL
OPBA2A135BAkademické psaní0/2Z24.41-KAJL
OPBA2A136BBritské umění a identita II0/2Z24.41-KAJL
OPBA2A144BGramatický proseminář IV0/2Z24.41-KAJL
OPBA2A142BLingvistický seminář (angličtina a korpus)0/2Z24.41-KAJL

Limit skupiny: 2

41
sk: O#PBA2AB5, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBA2A138BAngličtina v multikulturní Evropě0/2Z25.41-KAJL
OPBA2A139BVýběrový literární seminář0/2Z25.41-KAJL
OPBA2A140BVýběrový didaktický seminář – drama ve výuce AJ0/2Z25.41-KAJL
OPBA2A133BDětská literatura0/2Z25.41-KAJL
OPBA2A147BVýběrový didaktický seminář- rozvoj dovedností učitele0/2Z25.41-KAJL

Limit skupiny: 2

46
sk: O#PBA2AB6, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBA2A141BPrezentační dovednosti a mluvený projev0/2Z26.41-KAJL
OPBA2A143BVýběrový didaktický seminář – rozvoj interkulturní komunikační kompetence ve výuce AJ0/2Z26.41-KAJL
OPBA2A137BLiterární interpretace0/2Z26.41-KAJL
OPBA2A146BVýběrový didaktický seminář III – aktivizační strategie ve výuce AJ0/2Z26.41-KAJL
OPBA2A148BVýběrový didaktický seminář III – aktivizační strategie ve výuce AJ - drama0/2Z26.41-KAJL

Limit skupiny: 2

52
52

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB011 Anglický jazyk

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 04.09.2020