Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7504R015: Matematika se zaměřením na vzdělávání

Dvouoborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2012/2013 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#B2MA12A1, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310206Elementární matematika0/1Z21.41-KMDMO02310001,
OB2310001
OB2310008Pre-algebra2/2Z+Zk51.41-KMDMO02310008
OB2310N013Syntetická geometrie I2/1Z31.41-KMDMOB2310012

13
sk: O#B2MA12A2, roc: 1, limit: 14
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310N009Lineární algebra2/2Z+Zk42.41-KMDMOB2310008O02310009,
OB2310009
OB2310N202Syntetická geometrie II2/1Z+Zk42.41-KMDMOB2310N013OB2310202
OB2310200Úvod do matematické analýzy0/1Z22.41-KMDM
OB2310NN92Matematický software B-I0/1Z22.41-KMDMOB2310092
OB1310011Komplexní čísla0/1Z22.41-KMDMOB2310002

16
sk: O#B2MA12A3, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310006Matematická analýza I2/2Z+Zk43.41-KMDMOB2310206
OB2310N001Diskrétní matematika2/1KZ43.41-KMDM

19
sk: O#B2MA12A4, roc: 2, limit: 13
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310N016Analytická geometrie I2/2Z+Zk54.41-KMDMOB2310N013OB2310203,
OB2310016
OB2310010Polynomická algebra1/2KZ44.41-KMDMOB2310N009OB2310201
OB2310N004Matematická analýza II2/1Z+Zk44.41-KMDMOB2310006OB2310004

22
sk: O#B2MA12A5, roc: 3, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310N204Analytická geometrie II2/1KZ45.41-KMDMOB2310N016OB2310204
OB2310260Symetrie v algebře1/0KZ25.41-KMDMOB2310N009 Z
OB2310N005Matematická analýza III2/2Z+Zk55.41-KMDMOB2310N004OB2310005OB2310005

25
sk: O#B2MA12A6, roc: 3, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310067Rovnice a nerovnice0/2KZ36.41-KMDMOB2310010
OB2310097Teorie čísel0/2Z26.41-KMDM
OB2310N217Statistika a pravděpodobnost1/2KZ46.41-KMDMOB2310N004OB2310217
OB2310SZAKlauzurní práce (B MA)KLP15.41-KMDMOB2310SZ

28
28

Povinně volitelné předměty

Blok B1

sk: O#B2MA12B3, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310253Úvod do LaTeXu0/1Z23.41-KMDMOB1310007
OB2310252Matematické hry0/1Z23.41-KMDM

Limit skupiny: 2

37

Blok B2

sk: O#B2MA12B6, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310258Algebra v informatice0/1Z26.41-KMDMOB2310N009
OB2310263Numerické metody1/0Z26.41-KMDMOB2310N004

Limit skupiny: 2

44
44

Volitelné předměty

sk: O#B2MA12V, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310V06Asistentská praxe z matematiky0/1Z3*41-KMDM
OB2310V10Matematická soutěž pro žáky prvního stupně0/1Z4LS41-KMDM
OB1310V01Základy moderního bridge0/2Z4*41-KMDM
OB1310V02Šachy0/2Z4*41-KMDM

50
50

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB029 Matematika

SZZ se skládá ze zkoušky z matematiky a obhajoby bakalářské práce, pokud je tato zadána na oboru matematika. Pořadí obhajoby bakalářské práce a zkoušky z matematiky není stanoveno. Podrobnější požadavky jsou umístěny na webových stránkách katedry.
V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy ze dne 25. 8. 2017 (Čl. 8, odst. 1) a Pravidly pro organizaci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (Čl. 9, odst. 1 a 2) byla souborná zkouška nahrazena klauzurní prací.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 24.02.2020