Studijní program N7701: Psychologie

Studijní obor 7701T005: Psychologie

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#PNP1Q1A1, roc: 1, limit: 22
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNP1Q101ATeorie osobnosti2/0Zk21.41-KPSYON913004
OPNP1Q102APsychopatologie dospělých – obecná i speciální2/2Zk41.41-KPSYON913002
OPNP1Q103AVývojová psychologie: základy a aplikace3/0Zk31.41-KPSYON913005
OPNP1Q104APsychologický výzkum: teoretická citlivost0/2KZ51.41-KPSYON913003
OPNP1O105AEvropská myšlenková tradice I2/0Z21.41-KOVFONUZ13001
OPNP1Q106ATeorie psychologického poradenství ve výchově a vzdělávání2/1Zk41.41-KPSYON913009
OPNP1Q107ASpecifické poruchy učení2/0Zk21.41-KPSYON913014

13
sk: O#PNP1Q1A2, roc: 1, limit: 26
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNP1Q108APedagogická psychologie II2/1Zk42.41-KPSYOPNP1Q101AON913001
OPNP1Q109ADiagnostika v psychologickém poradenství1/1KZ22.41-KPSYOPNP1Q106AON913008
OPNP1Q110APsychologická diagnostika dospělých1/1Zk32.41-KPSYOPNP1Q102AON913010
OPNP1Q111APsychopatologie dětí1/2Zk31., 2.41-KPSYOPNP1Q102AON913011
OPNP1Q112AKognitivní psychologie a psychologie diskurzu2/0Zk22.41-KPSYOPNP1Q101AON913013
OPNP1O113AEvropská myšlenková tradice II2/0Z22.41-KOVFONUZ13002
OPNP1Q114AStáž klinická (encyklopedická) I0/42TZ42.41-KPSYOPNP1Q102AON913077
OPNP1Q115AStáž poradenská (encyklopedická) I0/42TZ42.41-KPSYOPNP1Q102AON913066
OPNP1Q116AStatistika pro pokročilé0/1Zk22.41-KPSYON913042

16
sk: O#PNP1Q1A3, roc: 2, limit: 22
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNP1Q117AZáklady psychoterapie2/1Zk43.41-KPSYOPNP1Q102AON913055
OPNP1O118AEvropská myšlenková tradice III2/0Zk23.41-KOVFONUZ1303
OPNP1Q119ADiagnostika dětí1/2Zk43., 4.41-KPSYOPNP1Q111AON913012
OPNP1Q120AStáž klinická (encyklopedická) II0/42TZ43.41-KPSYOPNP1Q102AON913078
OPNP1Q121AReflexe klinických stáží0/2Z23.41-KPSYON913078
OPNP1Q122AStáž poradenská (encyklopedická) II0/42TZ43.41-KPSYOPNP1Q102AON913067
OPNP1Q123AReflexe poradenských stáží0/2Z23.41-KPSYON913067

19
sk: O#PNP1Q1A4, roc: 2, limit: 18
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNP1Q124ASeminář k teoriím osobnosti0/1Z24.41-KPSYOPNP1Q101AON913043
OPNP1Q125AProblematika rodinného a manželského poradenství2/0Z24.41-KPSYOPNP1Q102AON913025
OPNP1Q126AEtika v práci psychologa2/0Z24.41-KPSYON913029
OPNP1Q127APříprava a zpracování diplomové práceZ123., 4.41-KPSYOSZNDP10

22
22

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné kurzy: stáže

sk: O#PNP1Q1B0, roc: 0, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNP1Q128BStáž klinická (specializovaná) I0/31TZ3ZS41-KPSYOPNP1Q102AON913135
OPNP1Q129BStáž klinická (specializovaná) II0/31TZ3*41-KPSYOPNP1Q102AON913136
OPNP1Q130BReflexe klinických specializovaných stáží0/2Z2LS41-KPSYON913135
OPNP1Q131BStáž poradenská (specializovaná) I0/31TZ3ZS41-KPSYOPNP1Q102AON913130
OPNP1Q132BStáž poradenská (specializovaná) II0/31TZ3*41-KPSYOPNP1Q102AON913131
OPNP1Q133BReflexe poradenských specializovaných stáží0/2Z2LS41-KPSYON913130
OPNP1Q134BStáž badatelská0/5Z8*41-KPSYON913166

Limit skupiny: 8

Student zapisuje předměty v min. rozsahu 8 kreditů.

31

Povinně volitelné kurzy

sk: O#PNP1Q1C0, roc: 0, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNP1Q135BPráce se třídou1/1KZ3*41-KPSYOPNP1Q101AON913044
OPNP1Q136BSexuologie2/0KZ3*41-KPSYOPNP1Q102AON913047
OPNP1Q137BProjektivní metody v psychologické diagnostice1/2KZ3ZS41-KPSYOPNP1Q102AON913048
OPNP1Q138BRorschachova metoda1/1KZ3*41-KPSYOPNP1Q102AON913032
OPNP1Q139BForenzní psychologie2/0KZ3*41-KPSYON913034
OPNP1Q140BKazuistický diagnostický seminář1/1KZ3*41-KPSYOPNP1Q102AON913033
OPNP1Q141BZáklady psychofarmakologie2/0KZ3*41-KPSYON913024
OPNP1Q142BÚvod do behaviorální psychoterapie1/1KZ3ZS41-KPSYOPNP1Q102AON913017
OPNP1Q143BPoradenské vedení skupin v období dětství a dospívání0/2KZ3*41-KPSYON913020
OPNP1Q144BDiplomový seminář A (kvantitativní)0/2KZ3ZS41-KPSYON913038
OPNP1Q145BDiplomový seminář B (kvalitativní)0/2KZ3*41-KPSYON913036
OPNP1Q146BInterkulturní komunikace ve vzdělávání II1/1KZ3*41-KPSYON913039
OPNP1Q147BInterakce, vztahy, komunikace1/1KZ3*41-KPSYON913040
OPNP1Q148BSpecifické poruchy učení – intervence a terapie0/2KZ3LS41-KPSYON913022
OPNP1Q149BKresebné techniky v poradenství0/1KZ3ZS41-KPSYON913045
OPNP1Q150BAutodiagnostika učitele2/0KZ3*41-KPSYON913018
OPNP1Q151BČasová perspektiva – vztah žáků k budoucnosti0/1KZ3ZS41-KPSYON913031
OPNP1Q152BDiagnostika autismu2/0KZ3LS41-KPSYON913016
OPNP1Q153BKulturní psychologie2/0KZ3LS41-KPSYON913019
OPNP1Q154BŠkolní psychologie1/1KZ3*41-KPSYON913021
OPNP1Q155BKrizová intervence1/1KZ3LS41-KPSYON913027
OPNP1Q156BAktuální otázky poradenství1/1Z3ZS41-KPSYON913063
OPNP1Q157BNarativní přístup ve výzkumu a praxi2/0KZ3*41-KPSY
OPNP1Q159BPsychologie identity1/0KZ3*41-KPSY
OPNP1Q160BKoučování – základní výcvik0/2KZ3*41-KPSY
OPNP1Q161BZáklady psychologie ve firemním prostředí I.2/0KZ3ZS41-KPSY
OPNP1Q162BZáklady psychologie ve firemním prostředí II.0/2KZ3*41-KPSY
OPNP1Q163BPsychologie nezaměstnanosti2/0KZ3*41-KPSY
OPNP1Q164BPráce s krizovými situacemi1/1KZ3*41-KPSY
OPNP1Q165BKlinická adiktologie pro psychology1/1KZ3*41-KPSY
OPNP1Q166BSpecific learning disorders – intervention (Subjects taught in English)0/2KZ3LS41-KPSY
OPNP1Q167BPsychoanalytický kazuistický seminář1/1KZ3*41-KPSY
OPNP1Q168BKoučování II0/2KZ3*41-KPSYOPNP1Q160B
OPNP1Q169BSystematická terapie1/1KZ3*41-KPSYOPNP1Q110A
OPNP1Q170BPsychologický výzkum v multimediálním vzdělávání1/1KZ3ZS41-KPSY
OPNP1Q171BBálintovský seminář0/2KZ3*41-KPSY

Limit skupiny: 12

Student zapisuje předměty v min. rozsahu 12 kreditů.

39
39

Příslušné části státní zkoušky:
OSZD005 Obhajoba diplomové práce
OSZNM27 Vývojová psychologie
OSZNM37 Pedagogická a poradenská psychologie
OSZNM38 Klinická psychologie a patopsychologie
OSZNM39 Psychologie osobnosti

Obhajoba diplomové práce může být konána nezávisle na ostatních částech SZZ Ostatní části se konají v jednom termínu. Při neúspěchu v jakékoli části student opakuje jen danou část SZZ.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 25.08.2020