Studijní program B7506: Speciální pedagogika

Studijní obor 7506R002: Speciální pedagogika

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#PBS1SA1, roc: 1, limit: 49
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBS1S101APropedeutika speciální pedagogiky2/2Zk51.41-KSPOPBS1S105A,
OPBS1S104A,
OPBS1S102A,
OPBS1S103A
OPBS1S102ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s MP I.2/1Zk51.41-KSPOPBS1S105A,
OPBS1S103A,
OPBS1S101A,
OPBS1S104A
OPBS1S103ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s TP I.2/1Zk51.41-KSPOPBS1S105A,
OPBS1S104A,
OPBS1S102A,
OPBS1S101A
OPBS1S104AOborová praxe I.0/2Z41.41-KSPOPBS1S103A,
OPBS1S102A,
OPBS1S101A,
OPBS1S105A
OPBS1S105AProgram řízené reflexe spec.pedagoga I.0/2Z51.41-KSPOPBS1S104A,
OPBS1S102A,
OPBS1S101A,
OPBS1S103A
OPBS1P106AÚvod do pedagogiky2/0Z21., 2.41-KPGOPBS1S101A,
OPBS1S102A,
OPBS1S103A,
OPBS1S104A
OPBS1S107AMedicínská propedeutika I.2/0Z22.41-KSPOPBS1S101A
OPBS1S108AEtika v pomáhajících profesích1/1Zk42.41-KSPOPBS1S101A
OPBS1S109ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka se SP I.2/1Zk52.41-KSPOPBS1S101A
OPBS1S110ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s ŘP I.2/1Zk52.41-KSPOPBS1S101A
OPBS1S111ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka se ZP I.2/1Zk52.41-KSPOPBS1S101A
OPBS1Q112AÚvod do psychologie2/0Z21., 2.41-KPSYOPBS1S101A

13
sk: O#PBS1SA2, roc: 2, limit: 47
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBS1S113AOborová praxe II.0/2Z43.41-KSPOPBS1Q112A,
OPBS1S107A
OPBS1S114AProgram řízené reflexe spec.pedagoga II.0/2Z53.41-KSPOPBS1Q112A,
OPBS1S107A
OPBS1S115ATvorba individuálně vzdělávacích plánů1/1Z23.41-KSPOPBS1P106A
OPBS1S116AMedicínská propedeutika II.2/0Zk43.41-KSPOPBS1S107A
OPBS1S117AÚvod do fonetiky a fonologie1/0Z23.41-KSPOPBS1S110A
OPBS1S118ASeminář k bakalářské práci I.1/2Z63.41-KSPOPBS1S101A
OPBS1O119AČlověk v současné společnosti – úvod do filozofického diskurzu2/0Zk33., 4.41-KOVFOPBS1S101A
OPBS1S120ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s PCH I.2/1Zk54.41-KSPOPBS1S107A
OPBS1S121ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s MP II.1/2Zk44.41-KSPOPBS1S107A
OPBS1S122ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s TP II.1/2Zk44.41-KSPOPBS1S107A
OPBS1S123ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s KP I.2/1Zk54.41-KSPOPBS1S107A
OPBS1Q124AVývojová a sociální psychologie2/0Zk33., 4.41-KPSYOPBS1Q112A

16
sk: O#PBS1SA3, roc: 3, limit: 49
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBS1S125ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka se SP II.1/2Zk45.41-KSPOPBS1S109A
OPBS1S126ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s ŘP II.1/2Zk45.41-KSPOPBS1S110A
OPBS1S127ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka se ZP II.1/2Zk45.41-KSPOPBS1S111A
OPBS1S128ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s PCH II.1/2Zk45.41-KSPOPBS1S120A
OPBS1S129ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s KP II.1/2Zk45.41-KSPOPBS1S123A
OPBS1S130ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka se SPU2/0Zk35.41-KSPOPBS1S115A
OPBS1S131AOborová praxe III.0/2Z35.41-KSPOPBS1S113A
OPBS1S132AProgram řízené reflexe spec.pedagoga III.0/1Z25.41-KSPOPBS1S113A
OPBS1S133APodpůrná opatření pro žáky se SVP I.1/1Z35.41-KSPOPBS1Q124A
OPBS1S134ASeminář k bakalářské práci II.0/2Z55., 6.41-KSPOPBS1S118A
OPBS1S135ASpeciálně pedagogická podpora osob s poruchou autistického spektra1/1Zk56.41-KSPOPBS1S130A
OPBS1S136AÚvod do studia jazyka a jazykovědy1/0Z36.41-KSPOPBS1S126A,
OPBS1S117A
OPBS1S137ASpecifika edukace žáků ze sociálně znevýhodněných minorit1/0Zk36.41-KSPOPBS1S133A
OPBS1S138APodpůrná opatření pro žáky se SVP II.1/0Z26.41-KSPOPBS1S133A

19
19

Povinně volitelné předměty

sk: O#PBS1SB2, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBS1S139BTerapie v sppg I. – Arteterapie1/1Z32.41-KSPOPBS1S101AOPBS1S140B,
OPBS1S142B,
OPBS1S141B
OPBS1S140BTerapie v sppg I. – Biblioterapie1/1Z32.41-KSPOPBS1S101AOPBS1S141B,
OPBS1S142B,
OPBS1S139B
OPBS1S141BTerapie v sppg I. – Dramaterapie1/1Z32.41-KSPOPBS1S101AOPBS1S140B,
OPBS1S142B,
OPBS1S139B
OPBS1S142BTerapie v sppg I. – Ergoterapie1/1Z32.41-KSPOPBS1S101AOPBS1S141B,
OPBS1S139B,
OPBS1S140B

Limit skupiny: 3

Student zapisuje předměty v min. rozsahu 3 kreditů.

26
sk: O#PBS1SB3, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBS1S143BTerapie v sppg II. – Arteterapie1/1Zk43.41-KSPOPBS1S139BOPBS1S145B,
OPBS1S146B,
OPBS1S144B
OPBS1S144BTerapie v sppg II. – Biblioterapie1/1Zk43.41-KSPOPBS1S140BOPBS1S145B,
OPBS1S146B,
OPBS1S143B
OPBS1S145BTerapie v sppg II. – Dramaterapie1/1Zk43.41-KSPOPBS1S141BOPBS1S144B,
OPBS1S146B,
OPBS1S143B
OPBS1S146BTerapie v sppg II. – Ergoterapie1/1Zk43.41-KSPOPBS1S142BOPBS1S145B,
OPBS1S144B,
OPBS1S143B

Limit skupiny: 4

Student zapisuje předměty v min. rozsahu 4 kreditů.

31
sk: O#PBS1SB4, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBS1U147BRozvoj počáteční gramotnosti1/0Z34.41-KAMVOPBS1O119A
OPBS1U148BZáklady školského managementu1/0Z34.41-KAMVOPBS1O119A
OPBS1S149BZáklady komunikace osob neslyšících0/2Z34.41-KSPOPBS1S109A
OPBS1S150BZáklady komunikace osob nedoslýchavých a ohluchlých0/2Z34.41-KSPOPBS1S109A
OPBS1S151BZáklady latiny pro speciální pedagogy0/2Z34.41-KSPOPBS1O119A

Limit skupiny: 3

Student zapisuje předměty v min. rozsahu 3 kreditů.

36
sk: O#PBS1SB6, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBS1S152BSociální politika a sociální správa1/1Z46.41-KSPOPBS1S130A
OPBS1S153BRozvoj počáteční gramotnosti1/1Z46.41-KSPOPBS1S130A

Limit skupiny: 4

Student zapisuje předměty v min. rozsahu 4 kreditů.

42
42

Příslušné části státní zkoušky:
O#SZB000 Speciální pedagogika – variantní část
OSZB041 Speciální pedagogika
OSZD004 Obhajoba bakalářské práce


Státní závěrečné zkoušky:

1. předmět                       Speciální pedagogika
2.-3. předmět                   dle zvolené varianty A-F

Varianta A:
2. předmět:                     Surdopedie (od ak. r. 2020/21)
3. předmět:                     Logopedie (od ak. r. 2020/21)

Varianta B:
2. předmět:                     Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením
3. předmět:                     Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením
Varianta C:
2. předmět:                     Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s tělesným postižením
3. předmět:                     Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením

Varianta D:
2. předmět:                     Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením
3. předmět:                     Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením

Varianta E:
2. předmět:                     Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s poruchami chování
3. předmět:                     Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením

Varianta F:
2. předmět:                     Logopedie (od ak. r. 2020/21)
3. předmět:                     Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením

4. předmět                       Obhajoba bakalářské práce
5. předmět – volitelný       Terapie ve speciální pedagogice

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 29.06.2020