Studijní program N7501: Pedagogika

Studijní obor 7501T010: Pedagogika předškolního věku

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KNPP17A, roc: 1, limit: 40
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN01I101AInformačně technologická elementaristika I8HZk31.41-KITTVOPN01I101A
OKN01O102AFilozofie výchovy8HZ21.41-KOVFOPN01O102A
OKN01N103AHodnotový systém společnosti a práva dítěte8HKZ31.41-KPPPOPN01N103A
OKN01N104AVybrané kapitoly z pedagogiky a pedagogiky předškolního věku I8HZ21.41-KPPPOPN01N104A
OKN01N105APedagogický výzkum a metodologie10HZ21.41-KPPPOPN01N105A
OKN01Q106AVývojová psychologie a variabilita8HZk31.41-KPSYOPN01Q106A
OKN01Q107APsychologie osobnosti6HZ21.41-KPSYOPN01Q107A
OKN01L108ALiteratura pro děti a média8HKZ22.41-KCLOPN01L108A
OKN01C109ASoučasné pojetí rozvoje jazykové gramotnosti8HZ21.41-KCJOPN01C109A
OKN01O110ASociologie výchovy6HZ22.41-KOVFOPN01O110A
OKN01P111AZáklady pediatrie a intervence pro zdravý vývoj8HZ32.41-KPGOKN01Q106AOPN01P111A
OKN01N112AOdborné texty a DP6HZ12.41-KPPPOKN01N105AOPN01N112A
OKN01N113AVybrané kapitoly z pedagogiky a pedagogiky předškolního věku II10HZk32.41-KPPPOKN01N104AOK0515109,
OPN01N113A
OKN01N114AVzdělávací podpora pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí8HZk32.41-KPPPOPN01N114A
OKN01Q115APedagogicko-psychologické poradenství I6HZ12.41-KPSYOPN01Q115A
OKN01B116ADidaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání8HKZ22.41-KBESOPN01B116A
OKN01V117ADidaktické aplikace VV v předškol.vzdělávání8HKZ22.41-KVVOPN01V117A
OKN01H118ADidaktické aplikace HV v předškol.vzdělávání8HKZ22.41-KHVOPN01H118A

13
sk: O#KNPP17B, roc: 2, limit: 41
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN01U119AInformační technologie v řízení6HKZ23.41-KAMVOPN01U119A
OKN01N120AKomparativní pedagogika8HZk33.41-KPPPOKN01N114AOPN01N120A
OKN01Q121APedagogická psychologie8HZk33.41-KPSYOKN01Q107AOPN01Q121A
OKN01Q122APedagogicko psychologické poradenství II8HKZ33.41-KPSYOKN01Q115AOPN01Q122A
OKN01M123ARozvoj předmatematické gramotnosti10HKZ33.41-KMDMOPN01M123A
OKN01N124APedagogická diagnostika a kazuistika I6HZ23.41-KPPPOKN01N113AOPN01N124A
OKN01N125ASeminář k pedagogické praxi6HKZ33.41-KPPPOKN01N104AOPN01N125A
OKN01S126ASpeciálně pedagogické poradenství6HZ23.41-KSPOKN01Q115AOPN01S126A
OKN01T127ADidaktické aplikace TV v předškol.vzdělávání8HKZ23.41-KTVOPN01T127A
OKN01N128ADidaktické aplikace DV v předškolním vzdělávání8HKZ23.41-KPPPOPN01N128A
OKN01N129AVztahy předškolního a primárního vzdělávání8HKZ34.41-KPPPOKN01N120AOPN01N129A
OKN01N130ALegislativa a management8HKZ34.41-KPPPOKN01N113AOPN01N130A
OKN01Q131ASociální psychologie8HZk34.41-KPSYOKN01Q107AOPN01Q131A
OKN01N132APedagogická diagnostika a kazuistika II6HZ24.41-KPPPOKN01N124AOPN01N132A
OKN01N133ARozvoj čtenářské pregramotnosti8HKZ34.41-KPPPOPN01N133A
OKN01N134AModely preprimárního vzdělávání v zahraničí8HZk24.41-KPPPOKN01N120AOPN01N134A

16
16

Povinně volitelné předměty

Předmětově didaktický modul I – prohlubující

sk: O#KNPP17D, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN01L135BDětská knihovna v mateřské škole6HZ21.41-KCLOPN01L135B
OKN01N136BDivadlo pro děti6HZ21.41-KPPPOPN01N136B
OKN01M137BVybrané kapitoly z matematické gramotnosti I6HZ21.41-KMDMOPN01M137B

Limit skupiny: 2

25

Modul univerzitního základu I – prohlubující

sk: O#KNPP17C, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN01O138BFilozofie člověka6HZ22.41-KOVFOPN01O138B
OKN01O139BMorální a politická filozofie6HZ22.41-KOVFOPN01O139B
OKN01I140BInformačně technol. elementaristika II6HZ22.41-KITTVOKN01I101AOPN01I140B
OKN01P141BAuthority in Education4HZ22.41-KPGOPN01P141B

Limit skupiny: 2

32

Specializační modul I – Speciální pedagogika

sk: O#KNPP17E1, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN01S145BSpeciální pedagogika raného a předškolního věku7HZk31.41-KSPOPN01S145B
OKN01S146BEdukační specifika raného a předškolního věku8HZ21.41-KSPOPN01S146B
OKN01S147BSPPG poradenství a diagnostika7HZk32.41-KSPOKN01S145BOPN01S147B
OKN01S148BExpresivní terapie v předškolním věku8HZ22.41-KSPOKN01S145B,
OKN01S146B
OPN01S148B

Limit skupiny: 10 >= 10

39

Specializační modul I – Environmentální výchova

sk: O#KNPP17E2, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN01B149BEnvironmentální výchova I15HZ51.41-KBESOPN01B149B
OKN01B150BEnvironmentální výchova II15HZ52.41-KBESOKN01B149BOPN01B150B

Limit skupiny: 10 >= 10

46

Specializační modul I – Studium raného dětství

sk: O#KNPP17E3, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN01Q151BOntogeneze raného dětství7HZ31.41-KPSYOPN01Q151B
OKN01P152BPediatrie raného věku8HZ31.41-KPGOPN01P152B
OKN01N153BRodina ve vztahu k dítěti do 3 let7HZ22.41-KPPPOKN01N103AOPN01N153B
OKN01S154BSpeciální terapeutická podpora8HZ22.41-KSPOKN01S145B,
OKN01S146B,
OKN01P152B
OPN01S154B

Limit skupiny: 10 >= 10

53

Specializační modul I – Školský management

sk: O#KNPP17E4, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN01U155BMateřská škola jako instituce8HZ31.41-KAMVOPN01U155B
OKN01U156BŘízení výchovně vzdělávacích procesů7HZ21.41-KAMVOPN01U156B
OKN01U157BVedení lidí a týmů15HZk52.41-KAMVOKN01U155BOPN01U157B

Limit skupiny: 10 >= 10

60

Specializační modul II – Speciální pedagogika

sk: O#KNPP17G1, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN01S158BProblematika edukace specifických minorit7HZ23.41-KSPOKN01S146B,
OKN01S147B
OPN01S158B
OKN01S159BPodpora zdraví v předškolním vzdělávání8HZ23.41-KSPOKN01S147BOPN01S159B
OKN01S160BSpeciální a inkluzivní pedagogika15HZk44.41-KSPOKN01S158BOPN01S160B

Limit skupiny: 8 >= 8

67

Specializační modul II – Environmentální výchova

sk: O#KNPP17G2, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN01B161BEnvironmentální výchova III15HKZ43.41-KBESOKN01B150BOPN01B161B
OKN01B162BEnvironmentální výchova IV15HZk44.41-KBESOKN01B161BOPN01B162B

Limit skupiny: 8 >= 8

74

Specializační modul II – Studium raného dětství

sk: O#KNPP17G3, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN01N163BRaná péče v ČR a zahraničí15HZk43.41-KPPPOKN01N153BOPN01N163B
OKN01N164BSpecifika výchovy dítěte do 3let15HKZ44.41-KPPPOKN01N163BOPN01N164B

Limit skupiny: 8 >= 8

81

Specializační modul II – Školský management

sk: O#KNPP17G4, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN01U165BPrávní základ pro mateřské školy8HZk23.41-KAMVOKN01U155BOPN01U165B
OKN01U166BProjektový management7HZ23.41-KAMVOKN01U156BOPN01U166B
OKN01U167BKomunikační a prezentační dovednosti8HZ24.41-KAMVOKN01U157BOPN01U167B
OKN01U168BŘešení konfliktních situací7HZ24.41-KAMVOKN01U157BOPN01U168B

Limit skupiny: 8 >= 8

88

Předmětově-didaktický modul II – prohlubující

sk: O#KNPP17F, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN01H142BVedení dětských hudebních souborů6HZ23.41-KHVOPN01H142B
OKN01V143BTerapeutické aspekty VV6HZ23.41-KVVOPN01V143B
OKN01T144BPohybové aktivity v raném dětství6HZ23.41-KTVOPN01T144B

Limit skupiny: 2

95
95

Volitelné předměty

Doporučené volitelné předměty

sk: O#KNPP17H, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN01N169CPedagogická praxe8HZ31.41-KPPPOPN01N169C
OKN01M170CVybrané kapit.z matematické gramotnosti s didaktikou II8HZ32.41-KMDMOPN01M170C

102

Doporučené volitelné předměty

sk: O#KNPP17I, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN01V171CDidaktika VV pro předškolní vzdělávání8HZ34.41-KVVOPN01V171C
OKN01N172CAktuální otázky preprimárního vzdělávání8HZ33., 4.41-KPPPOPN01N172C

108
108

Příslušné části státní zkoušky:
O#KN2317ST Specializace: Environmentální výchova / Speciální pedagogika / Studium raného dětství / Školský management
OSZD005PP Obhajoba diplomové práce (předšk. ped.)
OSZM019 Pedagogická psychologie
OSZM061 Pedagogika předškolního věku


Volba specializace:

Student na začátku studia (v rámci předstudijního soustředění) volí jednu ze 4 nabízených specializací:
Speciální pedagogika / Studium raného dětství / Environmentální výchova / Školský management
Tuto specializaci studuje v průběhu všech 4 semestrů a zakončuje státní závěrečnou zkouškou.
Průchod jednotlivou specializací je zajištěn provázaností prerekvizit.
Dle počtu přijatých studentů se vyhlašuje počet otevíraných specializací (min. počet studentů pro otevření specializace je 10 – 15 studentů dle celkového počtu zapsaných studentů).

Díky provázanosti prerekvizitami student absolvuje ucelený soubor předmětů v rámci zvolené specializace:
Specializace Speciální pedagogika
Speciální pedagogika raného a předškolního věku
Edukační specifika raného a předškolního věku
Speciálně pedagogické poradenství a diagnostika
Expresivní terapie v předškolním věku
Problematika edukace specifických minorit
Podpora zdraví v předškolním vzdělávání
Speciální a inkluzivní pedagogika

Specializace Studium raného dětství
Ontogeneze raného dětství
Pediatrie raného věku
Rodina ve vztahu k dítěti do tří let
Raná péče v ČR a zahraničí
Specifika výchovy do tří let

Specializace Environmentální výchovy
Environmentální výchova I
Environmentální výchova II
Environmentální výchova III
Environmentální výchova IV

Specializace Školský management
Mateřská škola jako instituce
Řízení výchovně vzdělávacích procesů
Vedení lidí a týmů
Právní základ pro mateřské školy
Projektový management
Komunikační a prezentační dovednosti
Řešení konfliktních situací

Státní závěrečná zkouška (všechny čtyři části) v navazujícím magisterském oboru Pedagogika předškolního věku se koná na katedře primární pedagogiky.

Všechny části státní závěrečné zkoušky se realizují v jednom státnicovém termínu, na který se student přihlásil a jsou rozloženy do dvou týdnů.
Obhajoba DP je řazena jako první část SZZ.

Kredity za povinné předměty

  • 1. ročník: 40
  • 2. ročník: 41
  • celkem: 81

Kredity za povinně volitelné předměty

  • 1. ročník: 44
  • 2. ročník: 34
  • celkem: 78

Poslední změna: 01.09.2020