Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T222: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – německý jazyk

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2009/2010 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N230711, roc: 1, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2307001Vývojové tendence německého jazyka1/1Zk21.41-KG
ON2307002Morfosyntax německé věty0/1Z11.41-KG
ON2307003Vývoj německého dramatu od baroka po naturalismus0/1Z11.41-KG
ON2307004Úvod do lingvodidaktiky1/1Z21.41-KG

Limit skupiny: 4 <> 6

15
sk: O#N230721, roc: 1, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2307005Slovotvorba současné němčiny1/1Zk22.41-KGON2307001
ON2307006Literatura I (1925 – 1960)1/1Z22.41-KG
ON2307007Lingvodidaktika1/1Zk22.41-KGON2307004
ON2307008Oborová praxe I2TKZ22.41-KG

Limit skupiny: 4 <> 8

20
sk: O#N230731, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2307009Vybrané kapitoly ze stylistiky1/1Zk23.41-KG
ON2307010Literatura II (1960 – do současnosti)1/1Zk23.41-KGON2307006
ON2307011Oborová praxe II2TKZ23.41-KG

Limit skupiny: 3 <> 6

25
sk: O#N230741, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2307013Literatura pro děti a mládež1/1Zk24.41-KG
ON2307038Klauzurní práce (N NJ)KLP13., 4.41-KGON2307006 P,
ON2307010 P
ON2307035

28
28

Povinně volitelné předměty

Blok N1 – PV

sk: O#N230712, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2307014Konverzační trénink I0/1Z11.41-KG
ON2307018Obecná lingvistika a germanistika v českých zemí1/0Z11.41-KG
ON2307022Úvod do translatologie1/0Z11.41-KG
ON2307024Nejstarší německy psaná literatura0/1Z11.41-KG
ON2307019Úvod do lingvistické analýzy starých německých textů0/1Z11.41-KG

Limit skupiny: 1

Blok N1 – 1/ZS – studenti volí PV v rozsahu min. 1 kredit

37

Blok N2 – PV

sk: O#N230722, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2307015Konverzační trénink II0/1Z12.41-KG
ON2307023Překladatelský seminář0/1Z12.41-KG
ON2307025Analýza literárních textů0/1Z12.41-KG
ON2307012Didaktika reálií0/1Z12.41-KG

Limit skupiny: 1

Blok N2 – 1/LS – studenti volí PV předměty v rozsahu min. 1 kredit.

44

Blok N3 – PV

sk: O#N230732, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2307016Konverzační trénink III0/2Z23.41-KG
ON2307020Vybrané kapitoly ze sociolingvistiky1/1Z23.41-KG
ON2307026Rakouská a švýcarská literatura 19. a 20. století1/1Z23.41-KG
ON2307030Didaktika literatury1/1Z23.41-KG
ON2307031Aktuální problémy lingvodidaktiky I0/2Z23.41-KG
ON2307034Seminář k diplomové práci0/2Z23.41-KG
ON2307036Didaktické problémy mnohojazyčnosti1/1Z23.41-KG

Limit skupiny: 2

Blok N3 – 2/ZS – studenti volí PV předměty v rozsahu min. 2 kredity

51

Blok N4 – PV

sk: O#N230742, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2307017Konverzační trénink IV0/2Z24.41-KG
ON2307021Korpusová lingvistika0/2Z24.41-KG
ON2307027Německy psané drama 20. století1/1Z24.41-KG
ON2307028Historický román1/1Z24.41-KG
ON2307029Německá literatura z českých zemí1/1Z24.41-KG
ON2307032Aktuální problémy lingvodidaktiky II0/2Z24.41-KG
ON2307033Didaktika literatury pro děti a mládež1/1Z24.41-KG
ON2307037Nová média ve výuce němčiny0/2Z24.41-KG

Limit skupiny: 4

Blok N4 – 2/LS – studenti volí PV předměty v rozsahu minimálně 4 kredity.

58
58

Volitelné předměty

sk: O#N230700, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2307V01Literárně-geografický seminář0/2Z4ZS41-KG

63

Erasmus

sk: O#EN2NJ09, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OEN2307018Linguistics and German Studies in Czech Lands1/1Zk6ZS41-KG
OEN2307007Methodology of German Language1/1Zk6*41-KG
OEN2307010German Literature II (1960 – 2010)1/1Zk8*41-KG
OEN2307009Project Selected Chapters from Stylistics (German Language)1/1Zk6*41-KG
OEN2307026Project Selected works of Austrian and Helvetian Literature1/1Zk6ZS41-KG
OEN2307003German Drama Development from Baroque to Naturalism0/1Zk6ZS41-KG
OEN2307002Morphosyntax of a German Sentence0/1Zk6ZS41-KG
OEN2307020Selected Chapters from Sociolinguistics1/1Zk6ZS41-KG
OEN2307001Trends in Development of German Language1/1Zk6ZS41-KG

Neerasmovští studenti tyto předměty nezapisují.

69
69

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM13 Německý jazyk s didaktikou


V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy ze dne 25. 8. 2017 (Čl. 8, odst. 1) a Pravidly pro organizaci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (Čl. 9, odst. 1 a 2) byla souborná zkouška nahrazena klauzurní prací.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 27.10.2019