Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R060: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#B2RL17A, roc: 1, limit: 23
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBR2R101AÚvod do studia ruského jazyka0/1Z21.41-KRL
OPBR2R102AÚvod do studia ruské literatury1/1Zk31.41-KRL
OPBR2R103AFonetika RJ I1/1Z21.41-KRL
OPBR2R104APřehled ruských dějin1/0Z+Zk21.41-KRL
OPBR2R105AJazyková cvičení a reálie RJ I0/2Z21.41-KRL
OPBR2R106APravopisná cvičení z ruského jazyka0/1Z21.41-KRL
OPBR2R107AMorfologie RJ I1/1Z22.41-KRLOPBR2R101A
OPBR2R108AJazyková cvičení a reálie RJ II0/2Zk32.41-KRLOPBR2R105A
OPBR2R109AFonetika RJ II1/1Zk32.41-KRLOPBR2R103A
OPBR2R110ARuská literatura 19. stol. I1/1Z22.41-KRLOPBR2R102A

13
sk: O#B2RL17B, roc: 2, limit: 22
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBR2R111AMorfologie RJ II1/1Z+Zk43.41-KRLOPBR2R107A
OPBR2R112AJazyková cvičení a reálie RJ III0/2Z23.41-KRLOPBR2R108A
OPBR2R113ALexikologie RJ I1/1Z23.41-KRLOPBR2R101A
OPBR2R114ARuská literatura 19. stol. II1/1Zk43.41-KRLOPBR2R110A
OPBR2R115ASeminář z ruské morfologie0/2Z24.41-KRLOPBR2R111A
OPBR2R116AJazyková cvičení a reálie RJ IV0/2Z24.41-KRLOPBR2R112A
OPBR2R117ALexikologie RJ II1/1Z+Zk44.41-KRLOPBR2R113A
OPBR2R118ARuská literatura 20. stol. I1/1Z24.41-KRLOPBR2R114A

16
sk: O#B2RL17C, roc: 3, limit: 17
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBR2R119ASyntax RJ I1/1Z25.41-KRLOPBR2R115A
OPBR2R120AJazyková cvičení a reálie RJ V0/2Zk25.41-KRLOPBR2R116A
OPBR2R121ARuská literatura 20. stol. II1/1Zk25.41-KRLOPBR2R118A
OPBR2R122AÚvod do lingvodidaktiky0/1Z15.41-KRL
OPBR2R123ASyntax RJ II1/2Z+Zk46.41-KRLOPBR2R119A
OPBR2R124ARuská kultura1/1Z26.41-KRL
OPBR2R125AJazyková cvičení a reálie RJ VI0/2Z26.41-KRLOPBR2R120A
OPBR2R126AKlauzurní práce z ruské literatury pro bakalářské studiumKLP16.41-KRLOPBR2R121A
OPBR2R127AKlauzurní práce z ruské lingvistiky pro bakalářské studiumKLP16.41-KRLOPBR2R109A,
OPBR2R117A

19
19

Povinně volitelné předměty

sk: O#B2RL17D, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBR2R128BKomunikativní gramatika – morfologie I0/1Z12.41-KRLOPBR2R107A
OPBR2R129BČetba ruské literatury 19. stol. I0/1Z12.41-KRLOPBR2R110A

Limit skupiny: 1

26
sk: O#B2RL17E, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBR2R130BKomunikativní gramatika – morfologie II0/1Z13.41-KRLOPBR2R111A
OPBR2R131BČetba ruské literatury 19. stol. II0/1Z13.41-KRLOPBR2R114A
OPBR2R132BAktuální otázky ruské morfologie0/1Z14.41-KRLOPBR2R115A
OPBR2R133BČetba ruské literatury 20. stol.0/1Z14.41-KRLOPBR2R118A

Limit skupiny: 2

31
sk: O#B2RL17F, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBR2R134BKomunikativní gramatika – syntax0/1Z25.41-KRLOPBR2R119A
OPBR2R135BSoučasná ruská literatura0/1Z25.41-KRLOPBR2R121A
OPBR2R136BJazyková analýza textu0/1Z26.41-KRLOPBR2R119A
OPBR2R137BLingvodidaktická analýza procesu jazykové výuky0/1Z26.41-KRLOPBR2R122A

Limit skupiny: 4

36
36

Volitelné předměty

sk: O#B2RL17G, roc: 3, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBR2R138CSeminář k bakalářské práci0/1Z35.41-KRL

42
42

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB023 Ruský jazyk a literatura

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 25.02.2020