Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T228: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – výtvarná výchova

Dvouoborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N2VV17A, roc: 1, limit: 21
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNW2V101ATeorie a dějiny výtvarného umění I2/0Zk31.41-KVV
OPNW2V102AVýtvarná výchova v mezinárodním kontextu1/1Zk31.41-KVV
OPNW2V103AEmpirický výzkum ve VV I0/1Z21.41-KVV
OPNW2V104AVizuální kultura a pedagogika umění0/1Z11.41-KVV
OPNW2V105ANáslechová praxe0/1Z11.41-KVV
OPNW2V106ATeorie a dějiny výtvarného umění II1/1Zk32.41-KVVOPNW2V101A
OPNW2V107ASrovnávací didaktika výtvarné výchovy1/1Zk32.41-KVVOPNW2V102A
OPNW2V108AEmpirický výzkum ve VV II0/1Z12.41-KVVOPNW2V103A
OPNW2V109AGallery and Museum Education0/1Z12.41-KVVOPNW2V104A
OPNW2V110ASouvislá pedagogická praxe z VV na ZŠ a ZUŠ0/3KZ32.41-KVVOPNW2V105A

13
sk: O#N2VV17B, roc: 2, limit: 20
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNW2V111ATeorie a dějiny výtvarného umění III1/0Z23.41-KVVOPNW2V106A
OPNW2V112AReflektivní bilance výuky výtvarné výchovy0/1Z13.41-KVVOPNW2V110A
OPNW2V113AKontexty umění I1/1Zk33.41-KVVOPNW2V106A
OPNW2V114AKurz výtvarné tvorby0/2KZ23.41-KVV
OPNW2V115ASouvislá pedagogická praxe z VV na SŠ a ZUŠ0/3KZ33.41-KVVOPNW2V110A
OPNW2V116AKontexty umění II2/1Z34.41-KVVOPNW2V113A
OPNW2V117ADiplomový seminář0/2Z34.41-KVV
OPNW2V118ASoučasné trendy ve výtvarné výchově1/1Z34.41-KVVOPNW2V112A

16
16

Povinně volitelné předměty

sk: O#N2VV17D, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNW2V121BAteliér – kresba, malba, grafika II0/1Z12.41-KVVOPNW2V119B
OPNW2V122BAteliér – objektová, prostorová a akční tvorba II0/1Z12.41-KVVOPNW2V120B

Limit skupiny: 1

23
sk: O#N2VV17C, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNW2V119BAteliér – kresba, malba, grafika I0/1Z11.41-KVV
OPNW2V120BAteliér – objektová, prostorová a akční tvorba I0/1Z11.41-KVV

Limit skupiny: 1

28
sk: O#N2VV17E, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNW2V123BDílna – užitá tvorba I0/1Z13.41-KVV
OPNW2V124BDílna – grafický design a fotografie I0/1Z13.41-KVV

Limit skupiny: 1

34
34

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM24 Výtvarná výchova s didaktikou

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 17.12.2019