Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7531R001: Učitelství pro mateřské školy

Specializace výtvarná výchova

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#BMS17A, roc: 1, limit: 33
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPB01N101AÚvod do předškolní pedagogiky1/1KZ21.41-KPPP
OPB01N102AOsobnostní a sociální rozvoj0/2Z21.41-KPPP
OPB01Q103AZáklady psychologie1/0Z21.41-KPSY
OPB01B104AZáklady environmentální výchovy1/0KZ21.41-KBES
OPB01N105APedagogická praxe úvodní se seminářem0/2Z31.41-KPPP
OPB01L106ALiteratura pro děti I1/0Z21.41-KCL
OPB01C107AKultura mluveného projevu1/1KZ21.41-KCJ
OPB01I108AZáklady informační pregramotnosti pro předškolní vzdělávání I1/0Z22.41-KITTV
OPB01P109AZdraví a zdravotní intervence předškolního věku1/0Z22.41-KPG
OPB01N110ATeorie předškolní výchovy I1/1KZ22.41-KPPPOPB01N101AOB7215107
OPB01Q111AZáklady vývojové psychologie1/0Z22.41-KPSYOPB01Q103A
OPB01B112ARozvíjení přírodovědné pregramotnosti1/1Z22.41-KBES
OPB01L113ALiteratura pro děti II1/1Z32.41-KCLOPB01L106A
OPB01C114AČeský jazyk v předškolním vzdělávání0/1Z22.41-KCJ
OPB01T115AKurz letních pohybových aktivit0/2KZ32.41-KTV

13

Specializace výtvarná výchova

sk: O#BMS17VV1, roc: 1, limit: 17
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPB01T1D6BTeoretické základy TV1/0Z11.41-KTV
OPB01T1D7BPohybové dovednosti dětí I0/1Z11.41-KTV
OPB01H1D8BHra na klavír I0/1Z11.41-KHV
OPB01H1D9BZáklady HV I0/1Z11.41-KHV
OPB01V1E0BZáklady výtvarné kultury I – S1/1Z21.41-KVV
OPB01V1E1BVýtvarné explorace plošné I – S1/2KZ31.41-KVV
OPB01T1E2BPohybové dovednosti dětí II0/1Z12.41-KTV
OPB01H1E3BHra na klavír II0/1Z12.41-KHV
OPB01H1E4BZáklady HV II0/1Zk12.41-KHV
OPB01V1E5BZáklady výtvarné kultury II – S1/1Z22.41-KVV
OPB01V1E6BVýtvarné explorace prostorové I – S1/2KZ32.41-KVV

18
sk: O#BMS17B, roc: 2, limit: 31
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPB01N116ATeorie předškolní výchovy II1/1Z23.41-KPPPOPB01N110A
OPB01N117ADějiny předškolní pedagogiky2/0Zk33.41-KPPP
OPB01M118ARozvoj matematické gramotnosti1/1Z33.41-KMDM
OPB01Q119AVývojová psychologie a variabilita psychického vývoje1/1Zk23.41-KPSYOPB01Q111A
OPB01L120ALiteratura pro děti s didaktikou0/2Z23.41-KCLOPB01L113A
OPB01N121ATeorie předškolní výchovy III1/1Zk34.41-KPPPOPB01N116A
OPB01N122APředškolní vzdělávání v kontextu proměn v Evropě1/1Z24.41-KPPPOPB01N116A
OPB01N123ATeorie hry a učení s didaktikou1/1KZ34.41-KPPP
OPB01Q124APedagogická a sociální psychologie pro učitelství mateřských škol1/1KZ34.41-KPSYOPB01Q103A
OPB01M125ADidaktika matematické gramotnosti I1/1Zk34.41-KMDMOPB01M118A
OPB01N126APedagogické praktikum0/4KZ54.41-KPPPOPB01N105A

21

Specializace výtvarná výchova

sk: O#BMS17VV2, roc: 2, limit: 26
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPB01H1E7BDidaktika předškolní HV I0/1Z13.41-KHV
OPB01H1E8BHra na klavír III0/1KZ13.41-KHV
OPB01T1E9BPohybové dovednosti dětí III0/2Z23.41-KTV
OPB01N1F0BDramatická výchova I1/1Z33.41-KPPP
OPB01V1F1BZáklady výtvarné kultury III – S1/1Zk23.41-KVV
OPB01V1F2BDidaktika VV I – S1/2Z33.41-KVV
OPB01H1F3BDidaktika předškolní HV II1/1Z24.41-KHV
OPB01T1F4BPohybové dovednosti dětí IV0/2Z24.41-KTV
OPB01T1F5BDovednostní minimum TVKZ14.41-KTV
OPB01N1F6BDramatická výchova II0/2Z44.41-KPPP
OPB01V1F7BVýtvarná kultura v MŠ – S0/2Z24.41-KVV
OPB01V1F8BDidaktika VV II – S1/2Zk34.41-KVV

26
sk: O#BMS17C, roc: 3, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPB01N127AAlternativní programy v teorii a praxi1/1Z35.41-KPPPOPB01N121A
OPB01N128ARozvíjení čtenářské pregramotnosti1/1KZ35.41-KPPP
OPB01N129ASeminář k bakalářské práci0/1Z25.41-KPPPOPB01N121A
OPB01Q130APoradenství, diagnostické a intervenční činnosti učitele0/1Z25.41-KPSYOPB01Q119A
OPB01S131AIntegrace a inkluze dětí v mateřské škole1/1KZ35.41-KSP
OPB01S132ALogopedická prevence1/1Z25.41-KSP
OPB01N133APrávní předpisy a řízení školy1/0Z26.41-KPPPOPB01N101A
OPB01S134ALogopedická péče1/1Zk36.41-KSPOPB01S132A
OPB01N135APedagogická praxe v předškolních zařízeních se seminářem0/2Z46.41-KPPPOPB01N126A

29

Specializace výtvarná výchova

sk: O#BMS17VV3, roc: 3, limit: 22
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPB01T1F9BDidaktika Tv I1/1Z25.41-KTVOPB01T1D6B
OPB01H1G0BHudební činnosti v logopedické prevenci I1/1Z25.41-KHVOPB01H1E8B
OPB01N1G1BDramatická výchova v praxi1/1Z45.41-KPPP
OPB01V1G2BReflexivní praxe z VV I – S0/3Z35.41-KVV
OPB01V1G3BReflexivní praxe z VV II – S0/2Z25.41-KVV
OPB01H1G4BHudební činnosti v logopedické prevenci II1/1KZ26.41-KHVOPB01H1G0B
OPB01T1G5BDidaktika TV II1/1Zk26.41-KTVOPB01T1F9B
OPB01V1G6BVýběrový seminář VV – S0/3Z36.41-KVV
OPB01V1G7BPrezentace tvorby v MŠ – S0/2Z26.41-KVV

34
34

Povinně volitelné předměty

Pedagogicko-psychologický modul – prohlubující

sk: O#BMS17D, roc: 0, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPB01N1G8BInterkulturní výchova1/1Z32.41-KPPPOB7215115
OPB01N1G9BDítě do 3. let a institucionální výchova1/1Z32.41-KPPPOPB01N101AOB7215116,
OB7215109
OPB01N1H0BTvorba a evaluace školního kurikula1/1Z36.41-KPPP
OPB01N1H1BSpecifika práce s dětmi s odkladem školní docházky1/1Z35.41-KPPPOPB01N110A

Limit skupiny: 6

43

Předmětově-didaktický modul – prohlubující

sk: O#BMS17E, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPB01C1H2BTvorba souvislých jazykových projevů1/1Z33.41-KCJ
OPB01S1H3BSociální znevýhodnění dětí a vzdělávací souvislosti1/1Z33.41-KSP
OPB01C1H4BČeština pro děti jiných národností1/1Z34.41-KCJ
OPB01M1H5BDidaktika matematické gramotnosti II s exkurzí1/1Z34.41-KMDM

Limit skupiny: 3

50
50

Volitelné předměty

Doporučené volitelné předměty

sk: O#BMS17F, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPB01I1H6CZáklady polytechnické pregramotnosti v mateřské škole1/1Z41.41-KITTV
OPB01N1H7CPedagogická praxe-hospitačně – asistenční0/2Z42.41-KPPPOB7215114
OPB01I1H9CZáklady informační pregramotnosti pro předškolní vzdělávání II1/1Z41.41-KITTV
OPB01E1I0CPřírodovědné pokusy pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ I1/1Z42.41-KCHDCH
OPB01N1I1CProfesní učitelská etika2/0Z22.41-KPPP
OPB01V1I2CVýtvarná média v MŠ0/1Z21.41-KVV
OPB01H1I3CPraktická harmonie pro učitele MŠ0/1Z22.41-KHV
OPB01T1I4CTělesná výchova a zdraví0/1Z22.41-KTV
OPB01E1I5CPřírodovědné pokusy pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ II1/1Z41., 2.41-KCHDCH
OPB01N1I6CEfektivní metody hodnocení a plánování podpory dětí v mateřské škole0/2Z42.41-KPPP

57

Doporučené volitelné předměty

sk: O#BMS17G, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPB01N1H8CPedagogické praxe-asistenční0/2Z43.41-KPPP

63
63

Příslušné části státní zkoušky:
OSZB007 Předškolní pedagogika
OSZB008 Psychologie dítěte
OSZB066MS Výtvarná výchova
OSZD004MS Obhajoba bakalářské práce (UMŠ)

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 05.09.2020