Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor : Univerzitní základ pro obory učitelství

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2008/2009 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#NUZ10A1, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ONUZ02031Biologie člověka a zdravověda2/0Zk21.41-KBES
ONUZ03103Český jazyk – univerzitní základZk11., 2.41-KCJON2303100,
O02103007

Předmět ONUZ03103 – nezapisují studenti oboru český jazyk.

13
sk: O#NUZ10A2, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ONUZ12106Profesní etika1/0Zk11., 2.41-KOVFOBUZ12106,
O03111011

16
sk: O#NUZ10A4, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OSZNDP01Příprava a zpracování diplomové práceJiné83., 4.41-STUD

Student si předmět zapisuje při zadání diplomové práce, splněn je odevzdáním práce.

19
19

Volitelné předměty

sk: O#NUZ10V, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ONUZ19V207Počítač ve vzdělávání0/2Z4*41-KITTV
ON2319V01Vzdělávací technologie v práci učitele2/0Z4*41-KITTV
ONUZ19V209Využití mobilních dotykových technologií ve výuce0/2Zk4*41-KITTV
ONUZ19V210Využití interaktivních technologií ve výuce0/2Zk4*41-KITTVONUZ19V208
ONUZ02V034Výchova k udržitelnému rozvoji2/0Z3ZS41-KBES
ONUZ10V001Základy statistického zpracování dat2/0Z3ZS41-KMDM
ONUZ05V001Vybrané kapitoly z dějin 20.století1/0Z2*41-KDDDON2305113
ONUZ12V113Vybrané kapitoly z dějin evropského politického myšlení1/0Z2ZS41-KOVF
ONUZ12V107Filosofie výchovy1/0Z2ZS41-KOVF
ONUZ05V002Vybrané kapitoly z dějin umění1/0Z2*41-KDDDON2305113
ONUZ22V01Academic Skills – A0/2Z4*41-KAJLON2301005,
O02301017,
O01301211,
OB2301004
ONUZ22V05Academic Skills – N0/2Z4*41-KVCJOB2307001,
O02307001,
ON2307001,
OB2307A01,
O01307401

25
25

Příslušná část státní zkoušky:
OSZD005 Obhajoba diplomové práce

Kredity za povinné předměty

Poslední změna: 29.10.2019