Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T223: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – pedagogika

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2013/2014 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N2PG13A1, roc: 1, limit: 17
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON213100Pedagogická a školní psychologie4/0Zk61.41-KPSYONPP13101,
ONPP13001
ON23142002Metodologie pedagogického výzkumu I2/1Z+Zk31.41-KPGON2314002ON2314002
ON23142004Obecná didaktika2/1Z+Zk41.41-KPGON2314004ON2314004
ON23142006Srovnávací pedagogika1/1Zk21.41-KPGON2314006ON2314006
ON23142007Teorie výchovy1/1Zk21.41-KPGON2314007ON2314007

13
sk: O#N2PG13A2, roc: 1, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON23142003Metodologie pedagogického výzkumu II1/1Zk22.41-KPGON23142002ON2314003ON2314003
ON23142005Didaktika pedagogiky0/2KZ22.41-KPGON23142004ON2314005ON2314005
ON23142010Souvislá praxe pro pedagogy I0/2Z22.41-KPGON23142004ON2314010ON2314010

16
sk: O#N2PG13A3, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON23142011Souvislá praxe pro pedagogy II0/2Z23.41-KPGON23142010ON2314011ON2314011

19
19

Povinně volitelné předměty

sk: O#N2PG13B2, roc: 1, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON23142302Základy pediatrie a sociální pediatrie2/1Zk32.41-KPGON23142004ON2314302ON2314302 Z,
ON23142104 Z,
ON23142102 Z
ON23142303Sociální deviace1/0KZ22.41-KPGON23142004ON2314303ON23142104 Z,
ON2314303,
ON23142102 Z
ON23142104Projektování vzdělávacích programů1/1Z+Zk32.41-UVRVON23142006 ZON2314101ON23142302 Z,
ON2314104,
ON23142303 Z
ON23142102Vzdělávací politika1/1Zk22.41-UVRVON23142006 ZON2314102ON23142303 Z,
ON23142302 Z,
ON2314102 Z

Limit skupiny: 5

Student zapisuje předměty v minimálním rozsahu 5 kreditů.

26
sk: O#N2PG13B3, roc: 2, limit: 13
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON23142304Aplikovaná sociální psychologie pro pedagogy1/1KZ33.41-KPGON23142004ON2314304ON2314304
ON23142308Metody sociální práce2/1Z+Zk53.41-KPGON23142302ON2314308ON2314308
ON23142323Seminář k diplomové práci z pedagogiky0/1Z23.41-KPGON23142004ON2314008ON2314008
ON23142324Rodinné soužití1/1KZ33.41-KPGON23142302
ON23142325Kapitoly z psychologie a sociologie zdraví1/1KZ33.41-KPGON23142007ON2317002
ON23142317Seminář z etiky1/1KZ33.41-KPGON2314317ON2314317
ON23142329Autorita ve výchově1/1KZ33.41-KPGONPP1421
ON23142101Teorie školy3/3Z+Zk83.41-UVRVON23142104 ZON2314101ON2314101
ON23142106Teorie profese učitele1/1Zk23.41-UVRVON23142104 ZON2314106ON2314106
ON23142108Evaluace ve vzdělávání1/1Zk33.41-UVRVON23142104 ZON2314108ON2314108

Limit skupiny: 13

Student zapisuje předměty v minimálním rozsahu 13 kreditů.

31
sk: O#N2PG13B4, roc: 2, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON23142301Sociologie životního stylu1/0Zk24.41-KPGON23142303ON2314301ON2314301
ON23142319Sociální síť0/2Z34.41-KPGON23142308ON2314319ON2314319
ON23142320Metodika tvorby projektů pro sociální pedagogy0/2Z24.41-KPGON23142308ON2314320ON2314320
ON23142326Teorie kvality života v dospělosti a stáří1/1KZ34.41-KPGON2317002
ON23142327Násilí v rodině1/1KZ34.41-KPGON23142302
ON23142328Základy krizové intervence1/1KZ34.41-KPGON23142302
ON23142316Nové náboženské směry1/1Z24.41-KPGON23142007ON2314316ON2314316
ON23142330Sociální filozofie1/1KZ34.41-KPGON2317002
ON23142107Základy školského managementu2/1Z+Zk64.41-UVRVON23142102 ZON2314107ON2314107
ON23142109Využití médií ve vzdělávání2/1Z+Zk64.41-UVRVON23142102 Z,
ON23142007
ON2314109ON2314109
ON23142110Vzdělávání pedagogických pracovníků2/1Z+Zk64.41-UVRVON23142102 ZON2314110ON2314110

Limit skupiny: 12

Student zapisuje předměty v minimálním rozsahu 12 kreditů.

37
37

Příslušné části státní zkoušky:
OSZNM16 Pedagogika se zaměřením na sociální pedagogiku
OSZNM17 Pedagogika se zaměřením na školní pedagogiku

Student se výběrem povinně volitelných předmětů specializuje buď na sociální pedagogiku, nebo na školní pedagogiku – tomu odpovídá i volba příslušné části SZZ. Pro vykonání SZZ z pedagogiky se zaměřením na sociální pedagogiku je třeba splnit povinně volitelné předměty ON23142302, ON23142303, ON23142304, ON231408, ON23142301 a ON23142319. Pro vykonání SZZ z pedagogiky se zaměřením na školní pedagogiku je třeba splnit povinně volitelné předměty ON23142104, ON23142102, ON23142101, ON23142106 a ON23142108. Studenti oboru Pedagogika zapisují z pedagogicko-psychologické přípravy pouze předmět ONPP1424. Hodiny a kredity za ostatní předměty pedagogicko-psychologické přípravy jsou již zahrnuty do předmětů oboru Pedagogika. Studenti oboru Pedagogika musí pro SZZ z pedagogiky a psychologie pro učitele splnit předměty ON213100, ON23142004, ONPP1424, ON23142010 a ON23142011. SZZ v oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní a střední školy – pedagogika: 1. Obhajoba diplomové práce (pouze pokud student zpracovává DP v rámci oboru Pedagogika) 2. Pedagogika se zaměřením na sociální pedagogiku, resp. Pedagogika se zaměřením na školní pedagogiku.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 21.12.2019