Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7531R001: Učitelství pro mateřské školy

Společný základ pro všechny specializace

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KBM10SA1, roc: 1, limit: 15
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7312104Úvod do filozofie8HZk21.41-KOVFOB7112104
OKB7312105Sociologie rodiny8HZk31.41-KOVFOB7112105
OKB7315106Úvod do předškolní pedagogiky8HZ21.41-KPPPOB7215106
OKB7315108Osobnostní a sociál. rozvoj8HZ21.41-KPPPOB7215108
OKB7315110Seminář k pedag.praxi I4HZ21.41-KPPPOB7215117
OKB7313111Úvod do psychologie8HZ21.41-KPSYO07213006,
OB7213111
OKB7303118Kultura mluveného projevu8HZ21.41-KCJOB7303118

13
sk: O#KBM10SA2, roc: 1, limit: 20
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7319216Didaktické aplikace ICT6HKZ22.41-KITTVOB7319216
OKB7302103Biologie dítěte8HKZ22.41-KBESOB7102103,
OB7302103
OKB7315107Teorie předškolní výchovy I10HKZ32.41-KPPPOB7215107
OKB7315109Výchova dítěte v rodině8HZ22.41-KPPPOKB7315106OB7215109
OKB7313112Vývojová psychologie a variabilita psychického vývoje10HZk32.41-KPSYO07213005,
OB7213112
OKB7304117Literatura pro děti I8HZ22.41-KCLOB7304117
OKB7303119Český jaz. v předškol. vzděl.8HZ22.41-KCJOB7303119
OKB7320120Kurz let.pohyb.aktivit3DZ22.41-KTVOB7320120
OKB7302201Základy environmentální výchovy8HZ22.41-KBESOB7102201

16
sk: O#KBM10SA3, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7315202Teorie předškolní vých. II10HZ23.41-KPPPOKB7315107OB7215202
OKB7315204Dějiny předškolní pedagogiky10HZk23.41-KPPPOB7215204
OKB7310212Rozvíjení matematické gramotnosti I10HZk23.41-KMDMOB7310212
OKB7304214Literatura pro děti II8HZk23.41-KCLOB7304214

19
sk: O#KBM10SA4, roc: 2, limit: 16
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7315203Teorie předškolní vých III8HZk34.41-KPPPOKB7315202OB7215203
OKB7315205Modely předšk.vzděl.v zahraničí8HZ24.41-KPPPOKB7315204OB7215205
OKB7315206Teorie hry a učení s didakt.8HKZ34.41-KPPPOB7215206
OKB7315208Pedagogické praktikum6HZ34.41-KPPPOKB7315106,
OKB7315110
OB7215212
OKB7313209Vybraná témata z pedagogické a sociál.psychologie10HKZ24.41-KPSYO07213052,
OB7213209
OKB7304215Literární seminář s didakt.6HZ24.41-KCLOB7304215
OKB7320217Dovednostní minimum TVKZ14.41-KTVOB7320217

22
sk: O#KBM10SA5, roc: 3, limit: 21
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7315302Alternativní přístupy k předškolnímu vzdělávání8HZ25.41-KPPP
OKB7315304Rozvíjení čtenářské pregramotnosti8HKZ25.41-KPPP
OKB7313307Základy psychologické diagnostiky8HZ25.41-KPSYO07213051
OKB7318309Kurz integrativní pedagogiky8HKZ25.41-KSP
OKB7318310Logopedická prevence8HZ25.41-KSP
OKB7315312Seminář k pedag. praxi II6HZ25.41-KPPPOKB7315110,
OKB7315208
OKB7304318Didaktika literární výchovy10HZk35.41-KCL
OKB7315320Seminář k bakalářské práci I8HZ25.41-KPPPOKB7315203
OKB7315319Příprava a zpracování bakalářské práceJiné45., 6.41-KPPP

25
sk: O#KBM10SA6, roc: 3, limit: 13
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7315303Tvorba a evaluace školního kurikula8HKZ26.41-KPPP
OKB7315305Právní předpisy a řízení školy8HZ26.41-KPPP
OKB7315306Profesni reflexe5HZ16.41-KPPP
OKB7313308Pedagogicko-psychologická intervence8HKZ26.41-KPSYO07213100
OKB7318311Logopedická péče8HZk36.41-KSP
OKB7315313Seminář k pedag. praxi III6HZ36.41-KPPPOKB7315312

28
28

Povinně volitelné předměty

Pedagogicko-psychologický modul – prohlubující

sk: O#KBM10SBA, roc: 0, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7315116Výchova dítěte do 3.let6HZ32.41-KPPPOKB7315106OB7215116
OKB7315115Interkulturní vých.6HZ32.41-KPPPOB7215115
OKB7315210Specifika práce s dětmi s odkladem šk.docházky6HZ33.41-KPPPOKB7315106OB7215210
OKB7315212Předškolní vzdělávání v kontextu sociokulturních proměn v Evropě6HZ33.41-KPPPOKB7315211

Limit skupiny: 6

Student si volí předmět ze skupiny v rozsahu 6 kreditů.

37

Předmětově-didaktický modul I – prohlubující (ZS)

sk: O#KBM10SC3, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7321227Výtvarná média v MŠ6HZ23.41-KVVOBKREDPV1,
OB7321227
OKB7308229Praktická harmonie pro učitele MŠ I6HZ23.41-KHV
OKB7320231Tělesná výchova a zdraví6HZ23.41-KTVOB7320231
OKB7303233Tvorba souvislých jazykových projevů6HZ23.41-KCJOB7303233,
OK0504120

Limit skupiny: 4

Student si volí předměty ze skupiny v rozsahu 4 kredity.

44

Předmětově-didaktický modul II – prohlubující (LS)

sk: O#KBM10SB4, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7321228Užitá tvorba pro HV, TV, DV – prohl. modul6HZ24.41-KVVOB7321228
OKB7308230Praktická harmonie pro učitele MŠ II6HZ24.41-KHV
OKB7320232Seminář pohyb. aktivit v MŠ6HZ24.41-KTVOB7320232,
OBKREDPV1
OKB7303234Čeština pro děti cizinců6HZ24.41-KCJOKB7303119OB7303234

Limit skupiny: 4

Student si volí předměty ze skupiny v rozsahu 4 kredity.

51

Pedagogicko-psychologický modul II – prohlubující

sk: O#KBM10SB6, roc: 3, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7313316Nadané děti6HZ16.41-KPSY
OKB7318317Romistika6HZ16.41-KSP

Limit skupiny: 1

Student si volí jeden předmět ze skupiny v rozsahu 1 kreditu.

58
58

Volitelné předměty

sk: O#KBM10V1, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7319101Základy počítačové gramotnosti I8HZ41.41-KITTV
OKB7119105Základy technické a informační gramotnosti pro předškolní vzdělávání12HZk41., 2.41-KITTV

63
sk: O#KBM10V2, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7319102Základy počítačové gramotnosti II8HZ42.41-KITTV

66
sk: O#KBM10V3, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7309V01Přírodovědné pokusy pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ8HZ33., 4.41-KCHDCH

69
sk: O#KBM10V4, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7310213Rozvíjení matematické gramotnosti II8HZk34.41-KMDM

72
sk: O#KBM10V5, roc: 3, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7312301Profesní učitelská etika8HZ35., 6.41-KOVF

76
76
Státní závěrečná zkouška v bakalářském studijním oboru Učitelství pro mateřské školy – Bc. se skládá ze dvou částí :
  1. Obhajoba bakalářské práce
  2. Ústní část je rozdělena do oblastí: předškolní pedagogika, psychologie dítěte, specializace
Ad 1.
Obhajoby všech bakalářských prací se konají na Katedře primární pedagogiky, která garantuje tento obor studia.
Ad 2.
Ústní zkouška se koná na katedře primární pedagogiky.

Obě části státní bakalářské zkoušky (obhajoba BP a ústní část) se realizují v jednom státnicovém termínu, na který se student přihlásil. Z důvodů návaznosti obou částí jsou většinou organizovány v jednom dni.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 24.02.2020