Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7506R028: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#B2SP10A1, roc: 1, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2318399Propedeutika speciální pedagogiky2/2Z+Zk41.41-KSPOB2318305 Z,
OB2318304 Z
OB2318099
OB2318304Sppg znevýhodněného člověka s MP I.2/1Zk41.41-KSPOB2318399 ZOB2318101
OB2318305Sppg znevýhodněného člověka s TP I.2/1Z+Zk41.41-KSPOB2318399 ZOB2318102
OB2318306Sppg znevýhodněného člověka se SP I2/1Z+Zk42.41-KSPOB2318399OB2318103
OB2318307Sppg znevýhodněného člověka s ŘP I.2/1Zk42.41-KSPOB2318399OB2318104
OB2318308Sppg znevýhodněného člověka se ZP I.2/1Zk42.41-KSPOB2318399OB2318105

13
sk: O#B2SP10A2, roc: 2, limit: 17
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2318309Sppg znevýhodněného člověka s PCH I.2/1Zk54.41-KSPOB2318390,
OB2318399
OB2318107
OB2318314Sppg znevýhodněného člověka s MP II.2/1Zk54.41-KSPOB2318390,
OB2318304
OB2318111
OB2318390Tvorba individuálně vzdělávacích plánů1/1Z23.41-KSPOB2318307,
OB2318306,
OB2318305,
OB2318304,
OB2318308
OB2318315Sppg znevýhodněného člověka s TP II.2/1Zk54.41-KSPOB2318305OB2318314OB2318112

16
sk: O#B2SP10A3, roc: 3, limit: 17
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2318316Sppg znevýhod. člověka s SP II.2/1Zk45.41-KSPOB2318314,
OB2318306
OB2318113
OB2318317Sppg znevýhod. člověka s ŘP II.2/1Zk45.41-KSPOB2318307,
OB2318314
OB2318114
OB2318318Sppg znevýhod. člověka se ZP II.2/1Zk45.41-KSPOB2318314,
OB2318308
OB2318115
OB2318319Sppg znevýhod. člověka s PCH II.2/1Zk55.41-KSPOB2318315,
OB2318309
OB2318119

19
19

Povinně volitelné předměty

Praxe na na ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami I

sk: O#B2SP10B2, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2318321Praxe na zákl. škole praktické20HZ24.41-KSPOB2318399OB2318322 Z
OB2318322Praxe na zákl. škole speciální20HZ24.41-KSPOB2318399OB2318314OB2318321 Z

Limit skupiny: 2

Studenti si zapisují předměty za 2 kredity.

28

Praxe na na ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami II

sk: O#B2SP10C2, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2318331Praxe na zákl. škole pro žáky se zrakovým postižením20HZ24.41-KSPOB2318399,
OB2318308
OB2318333 Z,
OB2318332 Z
OB2318332Praxe na zákl. škole pro žáky se sluchovým postižením20HZ24.41-KSPOB2318399,
OB2318306
OB2318333 Z,
OB2318331 Z
OB2318333Praxe na zákl. škole pro žáky se řečovým postižením20HZ24.41-KSPOB2318399,
OB2318307
OB2318331 Z,
OB2318332 Z

Limit skupiny: 2

Studenti si zapisují předměty za 2 kredity.

35

Praxe na na ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami III

sk: O#B2SP10D2, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2318341Praxe na zákl. škole pro žáky se tělesným postižením20HZ24.41-KSPOB2318399OB2318315OB2318342 Z
OB2318342Praxe na zákl. škole pro žáky se specifickými poruchami učení a chování20HZ24.41-KSPOB2318399OB2318309OB2318341 Z

Limit skupiny: 2

Studenti si zapisují předměty za 2 kredity.

42
42

Volitelné předměty

sk: O#B2SP10V, roc: 3, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2318335Sppg znevýhod. člověka se SPU2/1Zk45.41-KSPOB2318399OB2318108
OB2318330Terapie v sppg – Biblioterapie0/2Z35.41-KSPOB2318399

48
48

Příslušné části státní zkoušky:
O#SZBSPE2 Speciální pedagogika – vybrané postižení
OSZB041 Speciální pedagogika


STÁTNÍ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY:

1. předmět             Speciální pedagogika se zamerením na speciální vzdelávací potreby znevýhodnených osob
2. předmět             predmet z nabídky:

                                  1. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se sluchovým postižením
                                  2. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s řečovým postižením
                                  3. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením
                                  4. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s tělesným postižením
                                  5. speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením
                                  6. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s poruchami chování

3. předmět             obhajoba bc. práce

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 02.11.2019