Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor : Společný základ pro obory se zaměřením na vzdělávání a pedagogiku

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

SPOLEČNÝ ZÁKLAD 3.ROČNÍK

sk: O#KBUZ51, roc: 3, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBUZ1201Filozofický diskurz I8HKZ25., 6.41-KOVFOBUZ1201
OSZBBP01Příprava a zpracování bakalářské práceJiné65., 6.41-STUDMZ300BPU

15
sk: O#KBUZ61, roc: 3, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBUZ12002Filozofický diskurz II.6HZk16.41-KOVFOKBUZ1201OBUZ12002

18

PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PŘÍPRAVA 1. ROČNÍK

sk: O#KBUZP2, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBPP13003Základy psychologie10HZk32.41-KPSYOKB231301,
OK0218003

23

PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PŘÍPRAVA 2. ROČNÍK

sk: O#KBUZP3, roc: 2, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBPP14101Úvod do pedagogiky14Zk23.41-KPGOKB2314101,
OK0218001
OKO131114,
OKB2314101,
OKBPV14102
OKBPP13008Psychologie dítěte školního věku10HZk33.41-KPSYOKBPP13003OK021804,
OKB231301

28
sk: O#KBUZP4, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBPP14102Sociální pedagogika14Zk23.41-KPGOKB2314401,
OK0218109
OKBPV14102,
OKO131114
OKBPP14103Orientační praxe20HZ23., 4.41-KPGOKB2317150,
OK0218006

31
31

Povinně volitelné předměty

Společný základ 1. ročník: Světový jazyk

sk: O#KBUZ12, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBUZ22006Světový jazyk A8HZk11., 2.41-KAJLOBUZ22006,
OK0218044,
OOBU22004
O02301017,
OOBU22004,
ON2301005,
OB2301004,
O01301211
OKBUZ22007Světový jazyk F8HZk11., 2.41-KFJLOOBU22004,
OK0218044
OOBU22004,
ON2306007,
OB2306064,
OB2306014,
O01306301,
O02306001
OKBUZ22008Světový jazyk N8HZk11., 2.41-KGOBUZ22008,
OOBU22004,
OK0218044
O02307001,
OB2307001,
OB2307A01,
ON2307001,
OOBU22004,
O01307401
OKBUZ22009Světový jazyk R8HZk11., 2.41-KRLOOBU22004,
OK0218044
OB2316012,
ON2316011,
OOBU22004,
O02316002

Limit skupiny: 1

Student si zapisuje předměty v rozsahu min. 1 kreditu.

40
40

Volitelné předměty

sk: O#KBUZ12V, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBUV05014České dějiny v kontextu světových8HZk4*41-KDDDOKBUZ05014
OKBUV02032Základy ekologie a problematiky životního prostředí8HZk4*41-KBESOKBUZ02032
OKBUV12011Úvod do sociologie6HZk3*41-KOVFOKBUZ12011
OKBUV1213Úvod do politologie6HZk3*41-KOVFOKBUZ1213
OKBUV10001Úvod do logiky6HZ3*41-KMDMOKBUZ10001
OKBUV05015Antické kořeny evropské civilizace6/06HZk3ZS41-KDDDOKBUZ05015
OKBUV05025Křesťansko-židovské kořeny evropské civilizace6/06HZk3LS41-KDDDOKBUZ05015
OKBUV21001Proměny výtvarného umění6/06HZk3*41-KVVOKBUZ21001
OKBUV09001Chemie a společnost6HZk3*41-KCHDCHOKBUZ09001
OKBUV18044Základy inklusivní pedagogiky6HZ2ZS41-KSPOK0218099,
OKBUZ18044
OKBUV19205Zpracování dat v cloudu12HKZ4*41-KITTV

46
46

Příslušná část státní zkoušky:
OSZD004 Obhajoba bakalářské práce

Studenti oboru Pedagogika si zapisují z pedagogicko-psychologické přípravy pouze předmět OKBPP14103

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 31.10.2019