Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R045: Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KBB2BA1, roc: 1, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBB2B101ABiologie a biochemie buňky12HZ+Zk41.41-KBESOPBB2B101A
OKBB2B102AAnatomie a morfologie člověka12HZ+Zk41.41-KBESOPBB2B102A
OKBB2B103AMineralogie a petrologie12HZ+Zk41.41-KBESOPBB2B103A

13
sk: O#KBB2BA2, roc: 1, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBB2B104AOntogeneze člověka8HZ+Zk22.41-KBESOKBB2B102A ZOPBB2B104A
OKBB2B105AAnatomie, morfologie a fyziologie rostlin12HZ+Zk32.41-KBESOPBB2B105A
OKBB2B106AVšeobecná geologie8HZk32.41-KBESOPBB2B106A
OKBB2B107ABiologie jednobuněčných a příbuzných organismů8HZ+Zk22.41-KBESOPBB2B107A
OKBB2B108ATerénní práce I4HZ22.41-KBESOKBB2B103A ZOPBB2B108A

16
sk: O#KBB2BA3, roc: 2, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBB2B109ABotanika bezcévných rostlin a kapraďorostů12HZ+Zk43.41-KBESOKBB2B107A Z
OKBB2B110AHistorická a stratigrafická geologie ČR8HZk43.41-KBESOKBB2B106A Z,
OKBB2B103A Z
OKBB2B111AZoologie bezobratlých12HZ+Zk43.41-KBES

19
sk: O#KBB2BA4, roc: 2, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBB2B112ABotanika semenných rostlin12HZ+Zk34.41-KBES
OKBB2B113AZoologie strunatců12HZ+Zk44.41-KBES
OKBB2B114AEkologie8HZk34.41-KBES
OKBB2B115ATerénní práce II4HZ24.41-KBES

22
sk: O#KBB2BA5, roc: 3, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBB2B116AGenetika a molekulární biologie12HZ+Zk35.41-KBESOKBB2B101A Z
OKBB2B117AObecná zoologie8HZ+Zk35.41-KBESOKBB2B111A Z,
OKBB2B113A Z
OKBB2B118AFyziologie živočichů a člověka12HZ+Zk45.41-KBESOKBB2B102A Z

25
sk: O#KBB2BA6, roc: 3, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBB2B119AZáklady environmentalistiky8HZk36.41-KBES
OKBB2B120AMikrobiologie8HZ+Zk36.41-KBESOKBB2B101A Z
OKBB2B121AZáklady ochrany přírody8HKZ36.41-KBESOKBB2B114A Z

28
28

Povinně volitelné předměty

sk: O#KBB2BB5, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBB2B122BBiologická a kulturní diverzita v české krajině8HKZ25.41-KBES
OKBB2B123BEkologické hry8HKZ25.41-KBES
OKBB2B124BSeminář k bakalářské práci pro biology8HKZ25.41-KBES
OKBB2B125BŠkolní přírodní zahrady jako modelový agroekosystém8HKZ25.41-KBES
OKBB2B126BSeminář z evoluční biologie8HKZ25.41-KBES
OKBB2B127BICT v biologii8HKZ25.41-KBES
OKBB2B128BPaleontologie8HKZ25., 6.41-KBES

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty za min. 2 kredity.

36
36

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB047 Biologie, geologie a environmentalistika

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 26.08.2020