Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R045: Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#PBB2BA1, roc: 1, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBB2B101ABiologie a biochemie buňky2/1Z+Zk41.41-KBESOB2302001,
OB2302005
OPBB2B102AAnatomie a morfologie člověka2/1Z+Zk41.41-KBESOB2302003
OPBB2B103AMineralogie a petrologie2/1Z+Zk41.41-KBESOB2302004
OPBB2B104AOntogeneze člověka1/1Z+Zk22.41-KBESOPBB2B102A ZOB2302006,
OKBB2B104A
OPBB2B105AAnatomie, morfologie a fyziologie rostlin2/1Z+Zk32.41-KBESOKBB2B105A,
OB2302007,
OB2302002
OPBB2B106AVšeobecná geologie2/0Zk32.41-KBESOB2302009
OPBB2B107ABiologie jednobuněčných a příbuzných organismů1/1Z+Zk22.41-KBES
OPBB2B108ATerénní práce I0/1Z22.41-KBESOPBB2B103A ZOKBB2B108A,
OB2302011

13
sk: O#PBB2BA2, roc: 2, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBB2B109ABotanika bezcévných rostlin a kapraďorostů2/1Z+Zk43.41-KBESOPBB2B107A ZOB2302008
OPBB2B110AHistorická a stratigrafická geologie ČR2/0Zk43.41-KBESOPBB2B106A Z,
OPBB2B103A Z
OB2302018
OPBB2B111AZoologie bezobratlých2/1Z+Zk43.41-KBESOB2302014
OPBB2B112ABotanika semenných rostlin2/1Z+Zk34.41-KBESOB2302012
OPBB2B113AZoologie strunatců2/1Z+Zk44.41-KBESOB2302016
OPBB2B114AEkologie2/0Zk34.41-KBESOB2302017
OPBB2B115ATerénní práce II0/1Z24.41-KBESOB2302020

16
sk: O#PBB2BA3, roc: 3, limit: 19
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBB2B116AGenetika a molekulární biologie2/1Z+Zk35.41-KBESOPBB2B101AOB2302021
OPBB2B117AObecná zoologie1/1Z+Zk35.41-KBESOPBB2B113A Z,
OPBB2B111A Z
OB2302022
OPBB2B118AFyziologie živočichů a člověka2/1Z+Zk45.41-KBESOPBB2B102A ZOB2302023
OPBB2B119AZáklady environmentalistiky1/1Zk36.41-KBESOB2302031
OPBB2B120AMikrobiologie1/1Z+Zk36.41-KBESOPBB2B101A ZOB2302032
OPBB2B121AZáklady ochrany přírody0/2KZ36.41-KBESOPBB2B114A ZOB2302028

19
19

Povinně volitelné předměty

sk: O#PBB2BB5, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBB2B122BBiologická a kulturní diverzita v české krajině0/2KZ25.41-KBESOB2302034
OPBB2B123BEkologické hry0/2KZ25.41-KBESOB2302030
OPBB2B124BSeminář k bakalářské práci pro biology0/2KZ25.41-KBESOB2302041
OPBB2B125BŠkolní přírodní zahrady jako modelový agroekosystém0/2KZ25.41-KBESOB2302036
OPBB2B126BSeminář z evoluční biologie0/2KZ25.41-KBESOB2302019
OPBB2B127BICT v biologii0/2KZ25.41-KBES
OPBB2B128BPaleontologie0/2KZ25., 6.41-KBESOB2302013

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu min. 2 kreditů.

27
27

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB047 Biologie, geologie a environmentalistika

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 05.08.2020