Studijní program N7506: Speciální pedagogika

Studijní obor 7506T002: Speciální pedagogika

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KNSP18A1, roc: 1, limit: 15
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNSP18111Speciální pedagogika raného a předškolního věku12HZ+Zk31.41-KSPOKNSP18410 Z,
OKNSP18115 Z
ONSP18111,
ONSP18811
OKNSP18115Edukační specifika raného a předškolního věku8HZ31.41-KSPOKNSP18420 Z,
OKNSP18111 Z
ONSP18115,
ONSP18840
OKNSP18120Speciálněpedagigcké poradenství a diagnostika raného a předškolního věku8HZ+Zk31.41-KSPOKNSP18111,
OKNSP18115
ONSP18120,
ONSP18841
OKNSP18410Pediatrie4HZk21.41-KSPOKNSP18420 ZONSP18815,
ONSP18410
OKNSP18420Genetika4HZk21.41-KSPOKNSP18410 ZONSP18420,
ONSP18816
OKNSP18901Oborová praxe I.20HZ11.41-KSPOKNSP18911 Z,
OKNSP18115 Z
ONSP18851,
ONSP18901
OKNSP18911Reflexe praxí I.6HZ11.41-KSPOKNSP18901 ZONSP18911

13
sk: O#KNSP18A2, roc: 1, limit: 15
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNSP18121Speciální pedagogika školního věku12HZ+Zk42.41-KSPOKNSP18115,
OKNSP18111
OKNSP18125 ZONSP18812,
ONSP18121
OKNSP18125Edukační specifika školního věku8HZ32.41-KSPOKNSP18120OKNSP18121 ZONSP18849,
ONSP18125
OKNSP18126Speciálně pedagogické poradenství a diagnostika školního věku8HZ+Zk42.41-KSPOKNSP18120,
OKNSP18115,
OKNSP18111
OKNSP18125,
OKNSP18121
ONSP18842,
ONSP18126
OKNSP18430ORL a foniatrie4HZk22.41-KSPOKNSP18410OKNSP18440 ZONSP18430
OKNSP18440Oftalmologie4HZk22.41-KSPOKNSP18410OKNSP18430 ZONSP18846,
ONSP18440

16
sk: O#KNSP18A3, roc: 2, limit: 13
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNSP18131Speciální pedagogika dospělého věku12HZ+Zk43.41-KSPOKNSP18121OKNSP18135 ZONSP18813
OKNSP18135Edukační specifika dospělého věku8HZ23.41-KSPOKNSP18121OKNSP18131 Z
OKNSP18130Speciálněpedagigcké poradenství a diagnostika dospělého věku8HZ+Zk23.41-KSPOKNSP18440,
OKNSP18126
ONSP18843
OKNSP18450Gerontologie4HZk23.41-KSPOKNSP18430OKNSP18460 Z
OKNSP18460Neurologie4HZk24.41-KSPOKNSP18440OKNSP18450 ZONSP18818
OKNSP18902Oborová praxe II.20HZ13.41-KSPOKNSP18901OKNSP18912 ZONSP18852
OKNSP18912Reflexe praxí II.4HZ13.41-KSPOKNSP18902 Z

Limit skupiny: 13 <> 14

21
sk: O#KNSP18A4, roc: 2, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNSP18310Inklusivní pedagogika12HZk44.41-KSPOKNSP18121,
OKNSP18125,
OKNSP18126
ONSP18819
OKNSP18470Ortopedie4HZk24.41-KSPOKNSP18460,
OKNSP18480 P
OKNSP18480Farmakologie4HZk24.41-KSPOKNSP18460,
OKNSP18470 Z
ONSP18824
OKNSP18320Historicko-filosofický kontext postavení osob s postižením ve společnosti8HZk34.41-KSPOKNSP18130ONSP18825
OKNSP18330Romistika8HZ24.41-KSPOKNSP18131

Limit skupiny: 12 <> 13

26
26

Povinně volitelné předměty

Metodologie výzkumu I.

sk: O#KNSP1802, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNSP18211Metodologie výzkumu I. – kvalitativní výzkum4HZ11.41-KSPOKNSP18111,
OKNSP18420
ONSP18211,
ONSP18817
OKNSP18212Metodologie výzkumu I. – kvantitativní výzkum4HZ11.41-KSPOKNSP18111,
OKNSP18420
ONSP18212

Limit skupiny: 1

Student si zapisuje předměty v rozsahu 1 kredit.

35

Speciální terapeutická podpora

sk: O#KNSP1804, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNSP18231Speciální terapeutická podpora – Zraková terapie8HZ22.41-KSPOKNSP18911,
OKNSP18901
ONSP18847,
ONSP18231
OKNSP18237,
OKNSP18236,
OKNSP18235,
OKNSP18233,
OKNSP18232
OKNSP18232Speciální terapeutická podpora – Dramaterapie8HZ22.41-KSPOKNSP18901,
OKNSP18911
ONSP18232OKNSP18236,
OKNSP18235,
OKNSP18231,
OKNSP18237
OKNSP18233Speciální terapeutická podpora – Biblioterapie8HZ22.41-KSPOKNSP18911,
OKNSP18901
ONSP18233OKNSP18231,
OKNSP18237,
OKNSP18236,
OKNSP18235
OKNSP18235Speciální terapeutická podpora – Herní terapie8HZ22.41-KSPOKNSP18901,
OKNSP18911
ONSP18235OKNSP18231,
OKNSP18232,
OKNSP18233,
OKNSP18236,
OKNSP18237
OKNSP18236Speciální terapeutická podpora – Fyzioterapie8HZ22.41-KSPOKNSP18901,
OKNSP18911
ONSP18236OKNSP18231,
OKNSP18235,
OKNSP18233,
OKNSP18232,
OKNSP18237
OKNSP18237Speciální terapeutická podpora – Po kochleární implantaci8HZ22.41-KSPOKNSP18911,
OKNSP18901
ONSP18237OKNSP18236,
OKNSP18235,
OKNSP18233,
OKNSP18232,
OKNSP18231

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje předměty v rozsahu 2 kredity.

42

Metodologie výzkumu II.

sk: O#KNSP1805, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNSP18221Metodologie výzkumu II. – kvalitativní výzkum4HZ12.41-KSPOKNSP18211ONSP18221,
ONSP18817
OKNSP18222Metodologie výzkumu II. – kvantitativní výzkum4HZ12.41-KSPOKNSP18212ONSP18222,
ONSP18817

Limit skupiny: 1

Student si zapisuje předměty v rozsahu 1 kredit.

49

Problematika edukace specifických minorit

sk: O#KNSP1807, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNSP18251Problematika edukace osob specifických minorit – etnických minorit8HZ13.41-KSPOKNSP18126,
OKNSP18901,
OKNSP18911
OKNSP18252,
OKNSP18253
OKNSP18252Problematika edukace osob specifických minorit – nadaného dítěte8HZ13.41-KSPOKNSP18126,
OKNSP18901,
OKNSP18911
OKNSP18251,
OKNSP18253
OKNSP18253Problematika edukace osob specifických minorit – s poruchou autistic. spektra8HZ13.41-KSPOKNSP18126,
OKNSP18901,
OKNSP18911
OKNSP18251,
OKNSP18252

Limit skupiny: 1

Student si zapisuje předměty v rozsahu 1 kreditu.

56

Výběrový kurz

sk: O#KNSP1808, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNSP18241Výběrový kurz: IC technologie8HZ14.41-KSPOKNSP18911,
OKNSP18901,
OKNSP18126
OKNSP18243,
OKNSP18242
OKNSP18242Výběrový kurz: technické pomůcky ve spec. pedagogice8HZ13., 4.41-KSPOKNSP18901,
OKNSP18911
OKNSP18243Výběrový kurz: handling a facilitace8HZ13.41-KSPOKNSP18121OKNSP18460OKNSP18242,
OKNSP18241

Limit skupiny: 1

Student si zapisuje předměty v rozsahu 1 kredit.

63
63

Volitelné předměty

sk: O#KNSP18V0, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNSP18245Výchova ke zdravému životnímu stylu v práci speciálního pedagoga8HZ4ZS41-KSP

69
69

Příslušné části státní zkoušky:
O#SZNSP01 Speciální pedagogika – variantní část
OSZNM32 Speciální pedagogika
OSZNM33 Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství


Státní závěrečná zkouška

A) část povinná
    Speciální pedagogika
    Speciálnepedagogická diagnostika a poradenství
    Obhajoba diplomové práce

B) část povinně volitelná
    Speciální pedagogika raného a předškolního věku
    Speciální pedagogika školního věku
    Speciální pedagogika dospělého věku

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 19.02.2020