Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R031: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KB2VZA1, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2317001Úvod do studia výchovy ke zdraví4HZ21.41-KPGOKB2317004OB2317101
OKB2317002Somatologie I8HZ21.41-KPGOB2317102
OKB2317003Biologické aspekty zdraví8HZk21.41-KPGOB2317103
OKB2317004Základy práva6HZk21.41-KPGOKB2317001OB2317104
OKB2317005Teorie životního stylu8HZk21.41-KPGOB2317110

13
sk: O#KB2VZA2, roc: 1, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2317006Somatologie II8HZk22.41-KPGOKB2317003,
OKB2317002
OB2317108
OKB2317007Výživa I8HZ+Zk22.41-KPGOKB2317002,
OKB2317003
OB2317109
OKB2317008Multikulturní výchova8HKZ22.41-KPGOKB2317001
OKB2317009Základy sociální psychologie8HZk22.41-KPGOKB2317001OB2317112

16
sk: O#KB2VZA3, roc: 2, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2317010Výživa II8HZk23.41-KPGOKB2317007
OKB2317011Sociálně právní ochrana dětí6HZk24.41-KPGOKB2317004
OKB2317012Psychologie zdraví8HZk23.41-KPGOKB2317009
OKB2317013Zdravotně pohybové aktivity4HZ23.41-KPGOKB2317006
OKB2317018Základy sexuologie a reprodukčního zdraví8HKZ23.41-KPGOKB2317006

19
sk: O#KB2VZA4, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2317014Ochrana za mimořádných událostí4HZ24.41-KPGOKB2317006OKVP17002
OKB2317015Základy pediatrie8HZk24.41-KPGOKB2317018
OKB2317016Pohyb a životní styl6HZk24.41-KPGOKB2317013
OKB2317017Sociálně psychologický výcvik12HZ24.41-KPGOKB2317012

22
sk: O#KB2VZA5, roc: 3, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2317019Sociální pediatrie4HZk25.41-KPGOKB2317015
OKB2317020Sociologie rodiny4HZk25.41-KPGOKB2317017,
OKB2317011
OKB2317021Sociální patologie4HZk25.41-KPGOKB2317017
OKB2317022Stáže v centrech odborné pomoci12HZ35., 6.41-KPGOKB2317015,
OKB2317017

25
sk: O#KB2VZA6, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2317023Projekty podpory zdraví4HKZ26.41-KPGOKB2317012,
OKB2317019,
OKB2317021
OKB2317024Metody a etika sociální práce4HZk26.41-KPGOKB2317019

28
28

Povinně volitelné předměty

sk: O#KB2VZB1, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2317025Vybrané kapitoly z chemie a biochemie4HZ21.41-KPGOB2317105
OKB2317026Vybrané kapitoly z biologie4HZ21.41-KPG
OKB2317027Vybrané kapitoly z genetiky4HZ21.41-KPG

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

35
sk: O#KB2VZB2, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2317028Environmentální vzdělávání6HZ32.41-KPGOKB2317001OKB2302001
OKB2317029Sociální a pedagogická komunikace6HZ32.41-KPGOKB2317001

Limit skupiny: 3

Student si zapisuje předměty v rozsahu minimálně 3 kredity.

40
sk: O#KB2VZB34, roc: 2, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2317030Psychohygiena4HZ23.41-KPGOKB2317009
OKB2317031Pohybové a relaxační aktivity I4HZ23.41-KPGOKB2317006
OKB2317032Pohybové aktivity v přírodě I2DZ23.41-KPGOKB2317006
OKB2317033Seminář z výživy4HZ23.41-KPGOKB2317007
OKB2317034Aplikovaná estetika4HZ23.41-KPGOKB2317001
OKB2317046Metodika zájmových činností4HZ23.41-KPGOKB2317009
OKB2317035Psychopatologie4HZ24.41-KPGOKB2317009,
OKB2317012
OKB2317036Základy speciální pedagogiky4HZ24.41-KPGOKB2317009,
OKB2317011
OKB2317037Pohybové a relaxační aktivity II4HZ24.41-KPGOKB2317013
OKB2317038Pohybové aktivity v přírodě II2DZ24.41-KPGOKB2317013
OKB2317039Konstruování gender v rodinných systémech4HZ24.41-KPGOKB2317018OKVP17005
OKB2317040Výchova k partnerství a rodičovství4HZ24.41-KPGOKB2317018
OKB2317041Seminář k bakalářské práci8HZ44.41-KPG

Limit skupiny: 6

Student si zapisuje předměty v rozsahu minimálně 6 kreditů.

45
sk: O#KB2VZB5, roc: 3, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2317042Prevence násilí a šikanování v dětských kolektivech8HKZ35.41-KPGOKB2317015
OKB2317043Násilí v rodině8HKZ35.41-KPGOKB2317015OKVP17001
OKB2317044Kurz první pomoci8HKZ35.41-KPGOKB2317006,
OKB2317015
OKVP17002
OKB2317045Dramatická výchova8HKZ35.41-KPGOKB2317017

Limit skupiny: 6

Student si zapisuje předměty v rozsahu minimálně 6 kreditů.

50
sk: O#KB2VZB6, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2317047Vybrané kapitoly z gerontologie8HZ26.41-KPGOKB2317019,
OKB2317010,
OKB2317005,
OKB2317020
OKVP14011
OKB2317048Psychodiagnostika a poradenství8HZ26.41-KPGOKB2317017
OKB2317049Seminář k prevenci závislostí8HZ26.41-KPGOKB2317019,
OKB2317021
OKVP17010
OKB2317050Seminář k prevenci kriminality8HZ26.41-KPGOKB2317021OKVP17010

Limit skupiny: 4

Student si zapisuje předměty v rozsahu minimálně 4 kredity.

56
56

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB052 Výchova ke zdraví

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce, pokud je tato zadána na oboru a ústní zkoušky. Podmínkou pro konání ústní zkoušky je splnění všech povinných předmětů a získání minimálního požadovaného počtu kreditů z předmětů povinně volitelných.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 21.12.2019