Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T303: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – výchova ke zdraví

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KN2VZ17A, roc: 1, limit: 15
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNY2P101AÚvod do didaktiky výchovy ke zdraví8HZ21.41-KPGOKNY2P102A
OKNY2P102APrevence zdravotních rizik4HZk21.41-KPGOKNY2P101A
OKNY2P103AKapitoly z klinických oborů lékařských věd8HZk32.41-KPGOKNY2P104A
OKNY2P104AVeřejné zdravotnictví8HZk21.41-KPGOKNY2P118B
OKNY2P105AAplikovaná sociální psychologie8HZk32.41-KPGOKNY2P101A
OKNY2P106APedagogická praxe na ZŠ s reflexí16HZ32.41-KPGOKNY2P101A

13
sk: O#KN2VZ17B, roc: 2, limit: 13
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNY2P107ADidaktika výchovy ke zdraví8HZk33.41-KPGOKNY2P106A
OKNY2P108ASociologie zdraví a nemoci4HZk23.41-KPGOKNY2P106A
OKNY2P109APedagogická praxe na SŠ s reflexí16HZ33.41-KPGOKNY2P101A,
OKNY2P106A
OKNY2P110AŠkolní a komunitní projekty4HZ34.41-KPGOKNY2P106A,
OKNY2P109A
OKNY2P111AZáklady medicínského práva4HZk24.41-KPGOKNY2P104A,
OKNY2P103A

16
16

Povinně volitelné předměty

sk: O#KN2VZ17C, roc: 1, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNY2P112BSociální deviace4HZ21.41-KPGOKNY2P101AOKNQ2P117B
OKNY2P113BSocial Deviance4HZ21.41-KPG
OKNY2P114BÚvod do systemického myšlení4HZ21.41-KPGOKNY2P101A
OKNY2P115BSeminář k prevenci závislostí4HZ21.41-KPGOKNY2P101A
OKNY2P116BSeminář k prevenci kriminality4HZ21.41-KPGOKNY2P101A
OKNY2P117BSociální filozofie4HZ21.41-KPGOKNY2P101A
OKNY2P118BRepetitorium z biologie člověka4HZ21.41-KPGOKNY2P104A

Limit skupiny: 4

23
sk: O#KN2VZ17D, roc: 1, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNY2P119BArtefiletika a zdraví4HZ22.41-KPGOKNY2P101A
OKNY2P120BNové náboženské směry4HZ22.41-KPGOKNY2P101A
OKNY2P121BSeminář k syndromu CAN4HZ22.41-KPGOKNY2P101A
OKNY2P122BMatrimoniologie a matrimoniopatologie4HZ22.41-KPGOKNY2P101A
OKNY2Q123BTeorie feminismu4HZ22.41-KPGOKNY2P101A
OKNY2P124BSeminář k diplomové práci z výchovy ke zdraví4HZ22.41-KPGOKNY2P101A

Limit skupiny: 4

28
sk: O#KN2VZ17E, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNY2P125BEtika v sociálních a zdravotních službách8HZ23.41-KPGOKNY2P104A
OKNY2P126BZdravotní tělesná výchova8HZ23.41-KPGOKNY2P104A,
OKNY2P102A
OKNY2P127BMetody osobnostně sociálního rozvoje8HZ23.41-KPGOKNY2P106A
OKNY2P128BPéče o nemocné v domácím prostředí8HZ23.41-KPGOKNY2P104A,
OKNY2P102A
OKNY2P129BNutriční poradenství8HZ23.41-KPGOKNY2P104A,
OKNY2P103A,
OKNY2P102A

Limit skupiny: 4

33
sk: O#KN2VZ17F, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNY2P130BSeminář k tvorbě ŠVP4HZ24.41-KPGOKNY2P106A,
OKNY2P109A
OKNY2P131BVybrané výchovné problémy4HZ24.41-KPGOKNY2P106A,
OKNY2P109A
OKNY2P132BTrestní právo pro pedagogy4HZ24.41-KPGOKNY2P104A
OKNY2P133BPoradenské služby v interdisciplinárním přístupu4HZ24.41-KPGOKNY2P109A,
OKNY2P107A,
OKNY2P106A
OKNY2P134BEdukace žáka se zdravotním znevýhodněním4HZ24.41-KPGOKNY2P106A,
OKNY2P109A,
OKNY2P107A

Limit skupiny: 4

39
39

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM23 Výchova ke zdraví s didaktikou

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 28.10.2019