Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T276: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – informační a komunikační technologie

Dvouoborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2009/2010 až 2010/2011.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N23191A, roc: 1, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2319701Didaktika informační a komunikační technologie 011/1Z+Zk21.41-KITTV
ON2319703Edukační technologie2/1Z+Zk41.41-KITTV
ON2319801Didaktika informační a komunikační technologie 02 – ICT ve vzdělávání1/1Z22.41-KITTVON2319701
ON2319802Didaktika informační a komunikační technologie 03 s reflexí praxe0/1Z12.41-KITTVON2319701
ON2319804Propedeutické programovací jazyky1/1Z+Zk22.41-KITTVON2319701
ON2319807Pedagogická praxe 012TZ22.41-KITTVON2319701

Limit skupiny: 6 <> 13

15
15

Povinně volitelné předměty

sk: O#N23191B, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2319806Pedagogický výzkum1/1KZ22.41-KITTVON2319701
ON2319805Statistické zpracování dat1/1KZ22.41-KITTVON2319701

Limit skupiny: 1

Studenti volí jeden předmět.

22
sk: O#N23191B1, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2319702Tvorba didaktických materiálů1/1KZ21.41-KITTV
ON2319704Edumetrie a ICT1/1KZ21.41-KITTV

Limit skupiny: 1

Studenti volí jeden předmět.

27
27

Povinné předměty

sk: O#N23192A, roc: 2, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2319904Pedagogická praxe 022TZ23.41-KITTVON2319807
ON2319903Autorské systémy a prostředí1/1Z+Zk23.41-KITTVON2319804,
ON2319702
ON2319901Didaktika informační a komunikační technologie 04 s e-learningem ve vzdělávání1/1Z+Zk33.41-KITTVON2319801
ON2319902Didaktika informační a komunikační technologie 05 s reflexí praxe1/1KZ23.41-KITTVON2319802
ON2319001Didaktický software a informační zdroje1/1KZ24.41-KITTVON2319902,
ON2319903

Limit skupiny: 5 <> 11

34
34

Povinně volitelné předměty

sk: O#N23192B, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2319004Robotizace a řízení procesů1/1KZ24.41-KITTVON2319804
ON2319005Školní experimentální systémy1/1Z+Zk24.41-KITTVON2319804

Limit skupiny: 1

Studenti volí jeden předmět.

41
sk: O#N23192C, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON2319002Datové a informační prostředí školy1/1Z24.41-KITTVON2319901
ON2319003Správa technických a síťových systémů1/1KZ24.41-KITTVON2319903

Limit skupiny: 1

Studenti volí jeden předmět.

46
46

Volitelné předměty

Erasmus

sk: O#EN2IT09, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OEN23199E5E-learning in education0/1Zk3*41-KITTV
OEN23199S5E-aprendizaje en educación0/1Zk3*41-KITTV
OEN23199E1Pedagogy for LOGO culture implementation0/1Zk5ZS41-KITTV
OEN23199S1Pedagogía para implementar LOGO cultúra0/1Zk5*41-KITTV
OEN1319001Educational Software and Information Resources0/1Zk4LS41-KITTV

Neerasmovští studenti tyto předměty nezapisují.

54
54

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM09 Informační a komunikační technologie

Podmínkou pro konání SZZ z oboru informační a komunikační technologie je splnění všech povinných předmětů a získání minimálního požadovaného počtu kreditů z předmětů povinně volitelných. SZZ se skládá ze zkoušky z informační a komunikační technologie ve vzdělávání, didaktiky informační a komunikační technologie a obhajoby diplomové práce, pokud je tato zadána na oboru informační a komunikační technologie. Pořadí obhajoby diplomové práce a zkoušek z informační a komunikační technologie ve vzdělávání a z didaktiky informační a komunikační technologie není stanoveno. Forma zkoušky je písemná a ústní. Podrobnější požadavky jsou umístěny na webových stránkách katedry.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 25.06.2020