Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 6208R102: Školský management

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2009/2010 až 2018/2019.

8
8

Povinné předměty

sk: O#K073211A, roc: 1, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0732K39Úvod do studia školského managementu8/08HZ21.41-KAMVOK0732K01
OK0732K02Teorie a praxe školského managementu16/016HZk81.41-KAMV
OK0732K40Úvod do řízení pedagogického procesu4/04HZ41.41-KAMVOK0732K03
OK0732K41Řízení v praxi I0/2424HZ81.41-KAMV
OK0732K10Výcvik v manažerských dovednostech I0/44HZ21.41-KAMV

13
sk: O#K073221A, roc: 1, limit: 30
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0732K04Ekonomika vzdělávání12/012HZk82.41-KAMV
OK0732K05Finanční management0/44HZ22.41-KAMV
OK0732K06Základy práva4/04HZ22.41-KAMV
OK0732K43Pracovní a školské právo12/012HZk82.41-KAMVOK0732K07
OK0732K42Řízení v praxi II0/2424HZ82.41-KAMV
OK0732K11Výcvik v manažerských dovednostech II4/48HZ22.41-KAMV

16
sk: O#K073231A, roc: 2, limit: 28
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0732K14Řízení pedagogického procesu I16/016HZk83.41-KAMV
OK0732K44Vedení lidí12/012HZk83.41-KAMV
OK0732K46Řízení v praxi III0/2424HZ83.41-KAMVOK0732K42
OK0732K50Výcvik v manažerských dovednostech III0/88HZ23.41-KAMVOK0732K11
OK0732K36Selfmanagement4/04HZ24.41-KAMV

19
sk: O#K073241A, roc: 2, limit: 26
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0732K15Řízení pedagogického procesu II12/012HZk84.41-KAMV
OK0732K45Podnikový a firemní management4/04HZ24.41-KAMVOK0732K02OK0732K17
OK0732K47Řízení v praxi IV0/2424HZ84.41-KAMVOK0732K42
OK0732K48Seminář k závěrečné bakalářské práci I0/44HZ44.41-KAMV
OK0732K49Prezentační a komunikační dovednosti I0/44HZ24.41-KAMVOK0732K11OK0732K20
OK0732K51Výcvik v manažerských dovednostech IV0/88HZ24.41-KAMVOK0732K11

22
sk: O#K073251A, roc: 3, limit: 36
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0732K52Řízení školy v ekonomické oblasti0/44HZ45.41-KAMV
OK0732K53Řízení v praxi V0/2424HZk105.41-KAMVOK0732K47
OK0732K54Seminář k závěrečné bakalářské práci II0/44HZ45.41-KAMVOK0732K48
OK0732K57Prezentační a komunikační dovednosti II0/88HZk105.41-KAMVOK0732K49
OK0732K58Základy metodologie výzkumu4/04HZ45.41-KAMVOK0732K48
OK0732K37Aktuální právní předpisy školského práva4/04HZ45.41-KAMV

25
sk: O#K073261A, roc: 3, limit: 18
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0732K55Seminář k závěrečné bakalářské práci III0/22HZ46.41-KAMVOK0732K48
OK0732K56Seminář k závěrečné státní bakalářské zkoušce0/22HZ46.41-KAMVOK0732K48
OK0732K35Příprava zpracování závěrečné bakalářské práceZ105., 6.41-KAMVOK0732K48

28
28

Volitelné předměty

sk: O#K07321VA, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0732K12Aktuální otázky školského managementu I0/1212HZ31.41-KAMV

33
sk: O#K07322VA, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0732K13Aktuální otázky školského managementu II0/1212HZ32.41-KAMV

36
sk: O#K07323VA, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0732K24Aktuální otázky školského managementu III0/1212HZ33.41-KAMV

39
sk: O#K07324VA, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0732K25Aktuální otázky školského managementu IV0/1212HZ34.41-KAMVOK0732K39

42
sk: O#K07325VA, roc: 3, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0732K38Aktuální otázky školského managementu V4/48HZ35.41-KAMVOK0732K15

45
sk: O#K07326VA, roc: 3, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0732K34Aktuální otázky školského managementu VI0/44HZ36.41-KAMVOK0732K15

49
49

Příslušné části státní zkoušky:
OSZB006 Právo, ekonomika a finanční management
OSZB009 Řízení pedagogického procesu
OSZB014 Teorie a praxe školského managementu
OSZB015 Vedení lidí
OSZD004SM Obhajoba bakalářské práce (SMG)

Státní zkouška se skládá z těchto částí: – Obhajoba bakalářské práce – Teorie a praxe managementu – Právo a Ekonomika a finanační management – Řízení pedagogického procesu – Vedení lidí Ke všem částem státní zkoušky je třeba splnit všechny povinné předměty studijního plánu. Ke všem částem státní závěrečné zkoušky je třeba splnit všechny povinné předměty studijního plánu (162 kreditů) a dosáhnout příslušný počet kreditů, celkem 180. Student si může SZZ rozložit. Pokud se přihlásí pouze na jednotlivé předměty bez obhajoby ZBP, je třeba, aby splnil všechny povinné předměty studijního plánu kromě předmětu Příprava zpracování závěrečné bakalářské práce (OK0732K35 – zápočet je udělen za odevzdání finální podoby ZBP) a získal příslušný počet kreditů, celkem 180.

Kredity za povinné předměty

Poslední změna: 29.05.2020