Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T215: Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – český jazyk

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N2CJ17A, roc: 1, limit: 19
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNC2C101ADidaktika českého jazyka I1/1Zk31.41-KCJ
OPNC2C102ARétorika a kultura mluveného projevu0/2Z21.41-KCJ
OPNC2L103ADidaktika literatury I0/2Z21.41-KCL
OPNC2L104ALiteratura pro děti a mládež0/2Zk41.41-KCL
OPNC2C105ADidaktika českého jazyka II0/2Z22.41-KCJOPNC2C101A
OPNC2L106ADidaktika literatury II0/2Z12.41-KCLOPNC2L103A
OPNC2L107ASvětová literatura I0/1Z22.41-KCL
OPNC2L108ASouvislá pedagogická praxe na ZŠ s reflektivním seminářem – český jazyk0/3Z31., 2.41-KCL

13
sk: O#N2CJ17B, roc: 2, limit: 19
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNC2C109ADidaktika českého jazyka III0/2Zk33.41-KCJOPNC2C105A
OPNC2C110ALingvistická pragmatika1/1Z23.41-KCJ
OPNC2L111ADidaktika literatury III0/2Zk43.41-KCLOPNC2L106A
OPNC2L112ASvětová literatura II0/2Z23.41-KCLOPNC2L107A
OPNC2C113ASouvislá pedagogická praxe na SŠ s reflektivním seminářem – český jazyk0/3Z33.41-KCJOPNC2C101A
OPNC2C114AČeská jazyková situace a jazyková kultura0/2Z24.41-KCJ
OPNC2L115ASvětová literatura III0/3Zk34.41-KCLOPNC2L112A

16
16

Povinně volitelné předměty

Skupina 1

sk: O#N2CJ17C, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNC2C116BDidaktika českého jazyka pro žáky s SVP0/1Z22.41-KCJOPNC2C117B
OPNC2C117BDidaktika českého jazyka jako jazyka druhého0/1Z22.41-KCJOPNC2C116B

Limit skupiny: 2

25

Skupina 2

sk: O#N2CJ17D, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNC2C118BAktuální problémy lingvistiky a literární teorie v přípravě učitelů I (didaktické zaměření)0/1Z22.41-KCJOPNC2L119B
OPNC2L119BAktuální problémy lingvistiky a literární teorie v přípravě učitelů II (oborové zaměření)0/1Z22.41-KCLOPNC2C118B

Limit skupiny: 2

32
sk: O#N2CJ17E, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNC2C120BPsycholingvistika0/1Z24.41-KCJ
OPNC2C121BSociolingvistika0/1Z24.41-KCJ
OPNC2C122BKognitivní lingvistika0/1Z24.41-KCJ
OPNC2C123BMediální výchova0/1Z24.41-KCJ
OPNC2C124BKorpusová lingvistika0/1Z24.41-KCJ

Limit skupiny: 2

38
38

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM01 Český jazyk a literatura s didaktikou

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 29.05.2020