Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T293: Učitelství společenských věd, filozofie a etiky pro střední školy a vyšší odborné školy

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#PNX1OA1, roc: 1, limit: 45
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNX1O101ADidaktika oborová ZŠ I0/2Z21.41-KOVF
OPNX1O102ADidaktika oborová ZŠ II0/2Zk32.41-KOVFOPNX1O101A
OPNX1O103ASouvislá praxe na ZŠ s reflexí (OV)0/6Z62.41-KOVFOPNX1O101A
OPNX1O104AFilosofie výchovy I2/1Z41.41-KOVF
OPNX1O105AFilosofie výchovy II2/1Zk42.41-KOVFOPNX1O101A
OPNX1O106AFilosofie výkonu v příliš pozdní době2/0Zk31.41-KOVF
OPNX1O107APostmoderní filosofie1/1Zk31.41-KOVF
OPNX1O108AHospodářská politika1/1Zk21.41-KOVF
OPNX1O109ADemokracie a ústavnost1/1Zk21.41-KOVF
OPNX1O110ASociologie výchovy1/1Zk31.41-KOVF
OPNX1O111AFilosofie těla a tělesnosti2/0Z22.41-KOVF
OPNX1O112AProjekt moderny1/1Z22.41-KOVF
OPNX1O113ANáboženská a etická problematika2/0Zk32.41-KOVF
OPNX1O114AFinační gramotnost ve výuce na ZŠ a SŠ0/2Zk32.41-KOVF
OPNX1O115AKomparace kulturních systémů0/2Zk32.41-KOVF

13
sk: O#PNX1OA2, roc: 2, limit: 34
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNX1O116ADidaktika oborová SŠ I0/2Z23.41-KOVF
OPNX1O117ADidaktika oborová SŠ II0/2Z24.41-KOVFOPNX1O116A
OPNX1O118ASouvislá praxe na SŠ s reflexí (ZSV)0/6Z63., 4.41-KOVF
OPNX1O119ARegionální historie I2/1Zk33.41-KOVF
OPNX1O120ARegionální historie II2/1Z34.41-KOVF
OPNX1O121AGlobální problémy společnosti I1/2Z23.41-KOVF
OPNX1O122AGlobální problémy společnosti II1/2Zk44.41-KOVFOPNX1O121A
OPNX1O123AModerní morální a politická filosofie1/2Zk33.41-KOVF
OPNX1O124ASprávní právo0/2Zk33.41-KOVF
OPNX1O125ASociologie třetího světa postkoloniální myšlení0/2Z34.41-KOVF
OPNX1O126APražská architektura2/0Z34.41-KOVF

16
16

Povinně volitelné předměty

Didaktický modul

sk: O#PNX1OB1, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNX1O127BZáklady didaktiky práva0/2Z24.41-KOVFOPNX1O129B,
OPNX1O128B
OPNX1O128BPsychologie – autoreflexe učitele0/2Z24.41-KOVFOPNX1O129B,
OPNX1O127B
OPNX1O129BIntroduction to Phenomenology2/0Z24.41-KOVFOPNX1O128B,
OPNX1O127B

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu min. 2 kreditů.

25

Praktický modul

sk: O#PNX1OB4, roc: 0, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNX1O130BNáslechová praxe na ZŠ v OV0/2Z31.41-KOVFOPNX1O132B,
OPNX1O131B
OPNX1O131BNáslechová praxe na SŠ v ZSV0/2Z33.41-KOVFOPNX1O130B,
OPNX1O132B
OPNX1O132BVybraně otázky oborové didaktiky ZSV0/2Z33., 4.41-KOVFOPNX1O130B,
OPNX1O131B

Limit skupiny: 6

Student zapisuje předměty v rozsahu min. 6 kreditů.

33
33

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM28 Základy společenských věd s didaktikou

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 09.02.2020