Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor : Společný základ a pedagogicko psychologická příprava pro obory učitelství

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

Pedagogicko psychologická příprava

sk: O#KNUZ17A, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNZ0P101AObecná didaktika a školní pedagogika12HZk31.41-KPGOKNZ0Q102A
OKNZ0Q102APedagogická a školní psychologie12HZk31.41-KPSYOKNPP13101
OKNZ0P103APedagogicko-psychologická praxe s pedagogickou a psychologickou reflexí16HZ41.41-KPG

15

Univerzitní základ povinné předměty

sk: O#KNUZ17B, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNZ0O138AProfesní etika pro učitele8HZk21., 2.41-KOVF

20
20

Povinně volitelné předměty

Univerzitní základ povinné předměty

sk: O#KNUZ17K, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNZ0A140ACizí jazyk – angličtinaZk11., 2.41-KAJL
OKNZ0G141ACizí jazyk – němčinaZk11., 2.41-KG
OKNZ0R141ACizí jazyk – ruštinaZk11., 2.41-KRL

Limit skupiny: 1

29
29

Povinné předměty

Univerzitní základ povinné předměty

sk: O#KNUZ17C, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNZ0C139AČeský jazykZk13., 4.41-KCJ

Předmět OKNZ0C139A – nezapisují studenti oboru český jazyk.

36
36

Povinně volitelné předměty

Pedagogicko-psychologická příprava – Modul pedagogický

sk: O#KNUZ17D, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNZ0P104BAlternativní pedagogika8HKZ22.41-UVRVOKNZ0P101A
OKNZ0P105BTvorba a využití didaktických testů8HKZ22.41-KPGOKNZ0P101A
OKNZ0P106BInterkulturní vzdělávání8HKZ22.41-KPGOKNZ0P101AOKNQ2P103A Z,
OKNY2P101A Z
OKNZ0P107BPedagogické ovlivňování volného času8HKZ22.41-KPGOKNZ0P101AOKNQ2P103A Z
OKNZ0P108BAndragogika8HKZ22.41-KAMVOKNZ0P101AOKNQ2P103A Z,
OKNQ1P101A Z
OKNZ0P109BVýchova zážitkem8HKZ22.41-KPGOKNZ0P101A
OKNZ0P110BProfesní rozvoj a další vzdělávání učitelů8HKZ22.41-KPGOKNZ0P101A
OKNZ0P111BMediální výchova8HKZ22.41-KPGOKNZ0P101A
OKNZ0P112BZdravotní gramotnost pro učitele8HKZ22.41-KPGOKNZ0P101AOKNQ1P101A Z,
OKNY2P101A Z,
OKNQ2P103A Z
OKNZ0U113BZáklady školského managementu8HKZ22.41-KAMV
OKNZ0P114BDevelopment and Use of Didactical Tests8HKZ22.41-KPGOKNZ0P101A
OKNZ0P115BMulticulturality in Education8HKZ22.41-KPGOKNZ0P101AOKNQ1P101A Z

Limit skupiny: 2

45

Pedagogicko-psychologická příprava – Modul psychologický

sk: O#KNUZ17E, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNZ0Q116BPedagogicko-psychologické poradenství8HKZ23.41-KPSYOKNZ0Q102AOKNPP13164
OKNZ0Q117BŠkolní třída8HKZ23.41-KPSYOKNZ0Q102AOKNPP13065
OKNZ0Q118BPoruchy učení8HKZ23.41-KPSYOKNZ0Q102AOKNPP13063
OKNZ0Q119BPrevence rizikového chování8HKZ23.41-KPSYOKNZ0Q102AOKNPP13160
OKNZ0Q120BPoruchy psychického vývoje8HKZ23.41-KPSY
OKNZ0Q121BZprostředkované učení8HKZ23.41-KPSYOKNZ0Q102A
OKNZ0Q122BMotivace ve škole8HKZ23.41-KPSYOKNZ0Q102AOKNPP13152
OKNZ0Q123BAutodiagnostika učitele8HKZ23.41-KPSYOKNZ0Q102AOKNPP13159
OKNZ0Q124BNeuropsychologie ve vzdělávání8HKZ23.41-KPSYOKNZ0Q102A
OKNZ0Q125BPsychologie virtuálního světa8HKZ23.41-KPSYOKNZ0Q102A

Limit skupiny: 2

52

Pedagogicko-psychologická příprava – pedagogicko-psychologický

sk: O#KNUZ17F, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNZ0P126BPrevence školního násilí a šikanování4HZ24.41-KPGOKNZ0P101AOKNY2P101A Z
OKNZ0P127BAutorita ve výchově4HZ24.41-KPGOKNZ0P101A
OKNZ0P128BPedagogické řízení školy4HZ24.41-KPGOKNZ0P101A
OKNZ0P129BGerontagogika4HZ24.41-KPGOKNZ0P101AOKNQ1P101A Z,
OKNQ2P103A Z,
OKNY2P101A Z
OKNZ0P130BSebevýchova pro učitele4HZ24.41-KPGOKNZ0P101AOKNQ1P101A Z,
OKNY2P101A Z
OKNZ0P131BAuthority in Education4HZ24.41-KPGOKNZ0P101A
OKNZ0Q132BGender a škola4HZ24.41-KPSYOKNZ0Q102AOKNPP13157
OKNZ0Q133BVztahy rodiny a školy4HZ24.41-KPSYOKNZ0Q102AOKNPP13153
OKNZ0Q134BEtnické minority ve škole4HZ24.41-KPSYOKNZ0Q102AONPP13047
OKNZ0Q135BVzdělávání ve vyloučených lokalitách4HZ24.41-KPSYOKNZ0Q102A
OKNZ0Q136BNadané děti4HZ24.41-KPSYOKNZ0Q102AOKNPP13145
OKNZ0Q137BGender in School4HZ24.41-KPSY

Limit skupiny: 2

59
59

Volitelné předměty

Univerzitní základ volitelné předměty – Společenskovědní modul

sk: O#KNUZ17G, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNZ0O142CEvropská myšlenková tradice8HZk43.41-KOVF
OKNZ0D143CKulturní a sociální antropologie8HZk43.41-KDDD
OKNZ0B144CSociální a kulturní ekologie8HZk24.41-KBES
OKNZ0D145CČeské dějiny v kontextu světových dějin8HZk24.41-KDDD

66

Univerzitní základ volitelné předměty – Metodologický modul

sk: O#KNUZ17H, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNZ0B146CZáklady současného vědeckého diskurzu v přírodních vědách8HKZ43.41-KBES
OKNZ0O147CZáklady současného vědeckého diskurzu v sociálních vědách8HKZ43.41-KOVF
OKNZ0Z148CMetodologie výzkumu ve vzdělávání8HKZ43.41-UVRV
OKNZ0M149CStatistické zpracování dat8HKZ44.41-KMDM
OKNZ0A150CAcademic Skills8HKZ43., 4.41-KAJLOPNA2A101A,
OPBA2A103A,
OPBA2A102A

71

Univerzitní základ volitelné předměty – Technologický modul

sk: O#KNUZ17I, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNZ0I151CPočítač ve vzdělávání8HKZ43.41-KITTV
OKNZ0I152CVzdělávací technologie v práci učitele8HKZ43.41-KITTV
OKNZ0I153CVyužití mobilních dotykových technologií ve výuce8HKZ44.41-KITTV
OKNZ0I154CVyužití interaktivních technologií ve výuce8HKZ43., 4.41-KITTV

77
77

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM15 Pedagogika a psychologie pro učitele

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 01.07.2020