Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T303: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – výchova ke zdraví

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2013/2014 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KN2V13A1, roc: 1, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2317001Kapitoly z klinických oborů lékařských věd8HZk21.41-KPG
OKN2317002Prevence zdravotních rizik4HZk11.41-KPGOKN2317003
OKN2317003Úvod do didaktiky výchovy ke zdraví8HZ21.41-KPGOKN2317002OKVP14011,
OKVP17001,
OKVP17002,
OKVP17003

13
sk: O#KN2V13A2, roc: 1, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2317009Aplikovaná sociální psychologie8HZk22.41-KPGOKN2317003,
OKN2317002
OKN2317010Veřejné zdravotnictví8HZk22.41-KPGOKN2317002,
OKN2317003
OKN2317011Pedagogická praxe na ZŠ s reflexí1TZ22.41-KPGOKN2317002,
OKN2317003

16
sk: O#KN2V13A3, roc: 2, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2317018Sociologie zdraví a nemoci4HZk13.41-KPGOKN2317009
OKN2317019Didaktika výchovy ke zdraví8HZk23.41-KPGOKN2317010
OKN2317020Pedagogická praxe na SŠ s reflexí1TZ23.41-KPGOKN2317009,
OKN2317010,
OKN2317011

19
sk: O#KN2V13A4, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2317027Didaktika – školní a komunitní projekty8HKZ24.41-KPGOKN2317019
OKN2317028Vybrané otázky práva4HZk24.41-KPGOKN2317010

22
22

Povinně volitelné předměty

sk: O#KN2V13B1, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2317004Sociální deviace4HKZ21.41-KPG
OKN2317005Úvod do systemického myšlení4HKZ21.41-KPG
OKN2317006Adiktologie8HKZ21.41-KPGOKN2317001
OKN2317007Vybrané výchovné problémy4HZ11.41-KPGOKN2317003
OKN2317008Sociální filozofie4HZ11.41-KPG
OKN2317017Speciální pedagogika4HZ11.41-KPG

Limit skupiny: 3

Studenti zapisují předměty v rozsahu minimálně 3 kredity.

29
sk: O#KN2V13B2, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2317012Nové náboženské směry8HKZ22.41-KPGOKN2317003
OKN2317013Syndrom CAN4HZ12.41-KPGOKN2317003
OKN2317014Matrimoniologie a matrimoniopatologie4HZ12.41-KPGOKN2317003
OKN2317015Seminář k feminismu4HZ12.41-KPGOKN2317003
OKN2317025Artefiletika a zdraví8HKZ22.41-KPGOKN2317003
OKN2317021Seminář k diplomové práci z výchovy ke zdraví4HZ22.41-KPGOKN2317003

Limit skupiny: 3

Studenti zapisují předměty v rozsahu minimálně 3 kredity.

34
sk: O#KN2V13B3, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2317022Etika v sociálních a zdravotních službách8HKZ23.41-KPGOKN2317009
OKN2317023Metody osobnostně sociálního rozvoje8HKZ23.41-KPGOKN2317009
OKN2317026Nutriční poradenství8HKZ23.41-KPGOKN2317001
OKN2317016Péče o nemocné v domácím prostředí8HKZ23.41-KPGOKN2317003
OKN2317033Zdravotní a sociální síť4HZ23.41-KPGOKN2317001
OKN2317035Zdravotní tělesná výchova4HZ23.41-KPGOKN2317001

Limit skupiny: 4

Studenti zapisují předměty v rozsahu minimálně 4 kredity.

39
sk: O#KN2V13B4, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2317029Základy krizové intervence4HZ24.41-KPGOKN2317019
OKN2317030Seminář k tvorbě ŠVP4HZ24.41-KPGOKN2317019
OKN2317031Didaktické praktikum4HZ24.41-KPGOKN2317019
OKN2317032Poradenské služby v intrerdisciplinárním přístupu4HZ24.41-KPGOKN2317019
OKN2317034Edukace žáka se zdravotním oslabením4HZ24.41-KPGOKN2317019

Limit skupiny: 2

Studenti zapisují předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

45
45

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM23 Výchova ke zdraví s didaktikou

SZZ v oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ – Výchova ke zdraví, má dvě části – obhajobu diplomové práce (pokud je tato zadána na oboru) a ústní zkoušku z oboru.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 02.03.2020