Studijní program M7503: Učitelství pro základní školy

Studijní obor 7503T047: Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Specializace na dramatickou výchovu

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KM1S6DA1, roc: 1, limit: 27
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0602101Vývojová biologie a zdravotní výchova I8HZ21.41-KBESO01102001O01102001
OK0603102Rétorika I5HZ21.41-KCJO01103004O01103004
OK0612103Úvod do filozofického diskurzu8/08HZk21.41-KOVFO01112003O01112003
OK0615107Dějiny pedagogiky I8HZ21.41-KPPPO01215009O01215009
OK0615108Úvodní pedagogický kurz s praxíZ11.41-KPPPO01215013O01215013
OK0615109Osobnostní a sociální výchova I8HZ21.41-KPPPO01215011O01215011
OK0615110Úvod do pedagogiky8HZk21.41-KPPPO01215245O01215245
OK0613111Psychologie osobnosti10HZ21.41-KPSYO01213014O01213014
OK0603105Úvod do studia ČJ4HKZ21.41-KCJO0130325AO0130325A
OK0610031Úvod do studia matematiky I12HZ31.41-KMDMO01110031O01110031
OK0603106Pragmatika pro učitele 1.stupně ZŠ I4HZ11.41-KCJO01303248O01303248
OK0608114Hudebně výchovný seminář I8HZ21.41-KHVO01308034O01308034
OK0620112Fyziologické a anatomické základy pohybu6HZ11.41-KTVO01320037O01320037
OK0620113Plavání I6HZ11.41-KTVO01320038O01320038
OK0621046Výtvarná kultura a výchova I6HZ21.41-KVVO01321046O01321046

13
sk: O#KM1S6DA2, roc: 1, limit: 25
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0602117Vývojová biologie a zdravotní výchova II8HZ+Zk22.41-KBESO01102002O01102002
OK0603118Rétorika II5HZ22.41-KCJOK0603102O01103005O01103005
OK0615126Dějiny pedagogiky II8HZk22.41-KPPPOK0615107O01215010O01215010
OK0615127Osobnostní a sociální výchova II8HZ22.41-KPPPOK0615109O01215012O01215012
OK0613128Ontogenetická psychologie8HZk22.41-KPSYOK0613111O01213015O01213015
OK0613129Cvičení z ontogenetické psychologie10HZ22.41-KPSYOK0613111O01213016O01213016
OK0603125Současný český jazyk I10HZ+Zk22.41-KCJOK0603105O0130325BO0130325B
OK0610247Úvod do studia matematiky II12HKZ32.41-KMDMO01310247,
OK0310247
O01310247
OK0621047Výtvarné explorace plošné I13HKZ22.41-KVVO01321047O01321047
OK0608133Hudebně výchovný seminář II8HZ+Zk22.41-KHVOK0608114O01308035O01308035
OK0620130Pohybové a sportovní hry I6HZ12.41-KTVOK0620113O01320040O01320040
OK0620131Zdravotní TV I4HZ12.41-KTVOK0620112O01320039O01320039
OK0620133Motoricko-funkční příprava v tělesné výchově I8HKZ22.41-KTVOK0620132

16
sk: O#KM1S6DA3, roc: 2, limit: 28
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0612006Profesní etika8HZk23.41-KOVFOK0615110O01112006O01112006
OK0615017Didaktika 1. stupně ZŠ I18HZ43.41-KPPPOK0615126,
OK0615110,
OK0615127
O01215017O01215017
OK0615019Učitelské praktikum I4/0Z43.41-KPPPOK0615108,
OK0615109,
OK0615110,
OK0615107
O01215019O01215019
OK0613021Pedagogická a sociální psychologie I4/08Z33.41-KPSYOK0615110O01213021O01213021
OK0610032Aritmetika12HZ+Zk33.41-KMDMOK0610031,
OK0610247
OK0310032,
O01110032
O01110032
OK0603026Současný český jazyk II10HZ+Zk23.41-KCJOK0603125O01303026O01303026
OK0604028Teorie literatury6HZ+Zk33., 4.41-KCLOK0615110O01304028O01304028
OK0608036Pohybová výchova a orffovské nástroje8HZ23.41-KHVOK0608133O01308036O01308036
OK0621048Výtvarné explorace prostorové I13HKZ23.41-KVVOK0615110O01321048O01321048
OK0620041Gymnastika I6HZ13.41-KTVOK0615110O01320041O01320041
OK0620042Atletika I6HZ13.41-KTVOK0615110O01320042O01320042
OK0620046Motoricko-funkční příprava v tělesné výchově II4HZ13.41-KTVOK0615110OK0620045

19
sk: O#KM1S6DA4, roc: 2, limit: 29
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0615018Didaktika 1. stupně ZŠ II18HZk54.41-KPPPOK0615017O01215018O01215018
OK0615020Učitelské praktikum IIZ44.41-KPPPOK0615019,
OK0615110
O01215020O01215020
OK0613022Pedagogická a sociální psychologie II8HZ+Zk44.41-KPSYOK0615110O01213022O01213022
OK0615246Komparativní pedagogika8HZ34.41-KPPPOK0615110O01215246O01215246
OK0610033Geometrie12HZ+Zk34.41-KMDMOK0610247,
OK0610031
OK0310033,
O01110033
O01110033
OK0604029Literatura pro děti I4HZ24.41-KCLOK0615110O01304029O01304029
OK0608052Didaktika HV pro nehudební specializace8HKZ24.41-KHVOK0608036O01308052O01308052
OK0621053Didaktika výtvarné výchovy /pro HV,TV,DV/9HZk24.41-KVVOK0615110O01321053O01321053
OK0620043Didaktika TV s praxí (pro HV, VV, DV)4HZk24.41-KTVOK0620113,
OK0620130,
OK0620131,
OK0620041,
OK0620042,
OK0620112
O01320043O01320043
OK0620060Dovednostní minimum ze všech sportů (TV)4HKZ24.41-KTVOK0620041,
OK0620042,
OK0620113,
OK0620130
O01320060O01320060

22
sk: O#KM1S6DA5, roc: 3, limit: 26
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0613100Psychopatologie4HZk35., 6.41-KPSYOK0615110O01213100O01213100
OK0615268Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠZ25.41-KPPPOK0615110,
OK0615017
O01215268O01215268
OK0604030Literatura pro děti II.4HZ+Zk25.41-KCLOK0615110O01304030O01304030
OK0610261Metody řešení matematických úloh8HKZ25.41-KMDMOK0610031,
OK0610247
O01310261O01310261
OK0603027Vývoj českého jazyka5HZ15.41-KCJOK0603026O01303027O01303027
OK0615154Didaktika rozvoje počáteční gramotnosti s praxí I15HZ35.41-KPPPOK0615018,
OK0615107,
OK0615020
O01215154O01215154
OK0602156Poznávání přirody s didaktikou I6HZ35.41-KBESOK0615110O01302156O01302156
OK0615097Průpravné hry a cvičení12HZ55.41-KPPPOK0615127,
OK0615110
O01315097O01315097
OK0615241Základy hereckého vyjadřování12HZ25.41-KPPPOK0615127,
OK0615110
O01315241O01315241
OK0615242Technika řeči I10HZ25.41-KPPPOK0615127,
OK0615110
O01315242O01315242
OSOZ2CK1Klauzurní práce (odborná zkouška z českého jazyka pro I. stupeň ZŠ – KS)KLP15., 6.41-KCJOK0603026 P,
OK0603125 P,
OK0603105 P,
OK0603027 P
O01303SOZ1,
O01303SOZ
O01303SOZ

25
sk: O#KM1S6DA6, roc: 3, limit: 33
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0615102Pedagogický výzkum8HKZ36.41-KPPPOK0615110,
OK0615018
O01215102O01215102
OK0618099Základy speciální pedagogiky10HZ+Zk56.41-KSPOK0615246O01218099O01218099
OK0604050Literární výchova a čtení na 1. stupni ZŠ6HZ+Zk26.41-KCLOK0615110O01304050O01304050
OK0603249Pragmatika pro učitele 1. stupeň ZŠ II4HZ26.41-KCJOK0603106,
OK0603118
O01303249O01303249
OK0603250Mediální výchova4HZ26.41-KCJOK0603118,
OK0603026
O01303250O01303250
OK0615155Didaktika rozvoje počáteční gramotnosti s praxí II15HZk46.41-KPPPOK0615110,
OK0615154
O01215155O01215155
OK0602157Poznávání přírody s didaktikou II6HZ+Zk36.41-KBESOK0615110O01302157O01302157
OK0310051Didaktika matematiky I.12HZ26.41-KMDMOK0610031,
OK0610032,
OK0610247,
OK0610261
O01210051O01210051
OK0615098Dramatické hry a improvizace15HZk56.41-KPPPOK0615110,
OK0615097
O01315098O01315098
OK0615243Technika řeči II10KZ36.41-KPPPOK0615242,
OK0615110
O01315243O01315243
OK0615244Praxe dramatické výchovy I.8HZ26.41-KPPPOK0615110O01315244O01315244

28
sk: O#KM1S6DA7, roc: 4, limit: 20
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0610151Didaktika matematiky s praxí II16HZ+Zk47.41-KMDMOK0310051,
OK0610033
O01210151O01210151
OK0603271Didaktika literární výchovy s praxí6HZ27.41-KCLO01304271
OK0603149Didaktika ČJ s praxí I10HZ+Zk37.41-KCJOK0603249,
OK0603250,
OK0603026,
OSOZ2CK,
OK0603027
O01303149O01303149
OK0615233Metody a techniky DV I16HZ47.41-KPPPOK0615098O01315233O01315233
OK0615286Metody DV ve vyučování10HZ27.41-KPPPOK0615098O01315286O01315286
OK0615235Literárně dramatický seminář10HKZ27.41-KPPPOK0615098O01315235O01315235
OK0612014Didaktika vlastivědy I10HZ37.41-KOVFO01112023O01112023

31
sk: O#KM1S6DA8, roc: 4, limit: 17
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0615120Organizace a řízení6HZ18.41-KPPPOK0615017O01215120O01215120
OK0603150Didaktika ČJ s praxí II15HKZ38.41-KCJOK0603149,
OSOZ2CK
O01303150O01303150
OK0610152Didaktika matematiky s praxi III16HKZ38.41-KMDMOK0610151O01210152O01210152
OK0603283Čeština jako druhý jazyk6HZ18.41-KCJOK0603149O01303283O01303283
OK0615287Metody a techniky DV II18HZk48.41-KPPPOK0615233O01315287O01315287
OK0615288Přednes10HZ28.41-KPPPOK0615235O01315288O01315288
OK0612024Didaktika vlastivědy II10/010HZ+Zk38.41-KOVFO01112024O01112024

34
sk: O#KM1S6DA9, roc: 5, limit: 20
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0615101Aktuální otázky pedagogiky I8HZ29.41-KPPPOK0615018O01215101
OK0615103Aktuální otázky pedagogiky II8HZ29.41-KPPPOK0615018O01215103
OK0615169Seminář k souvislé pedagogické praxi IZ29.41-KPPPOK0602157,
OK0603271,
OK0610152,
OK0615155,
OK0612024
OK0615269Souvislá pedagogická praxe I3/0Z59.41-KPPPOK0603271,
OK0610152,
OK0612024,
OK0615155,
OK0602157
OK0615289Dětské divadlo a divadlo pro děti10HZ29.41-KPPP
OK0615239Teorie a didaktika dramatické výchovy10HKZ39.41-KPPP
OK0615240Praxe dramatické výchovy II6HKZ29.41-KPPPOK0615287
OK0615265Výběrový kurz ze specializace DV:divadelní dílnaZ29.41-KPPPO01315265

37
sk: O#KM1S6DA0, roc: 5, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0615170Seminář k souvislé pedagogické praxi II4HZ310.41-KPPPOK0603149
OK0615270Souvislá pedagogická praxe II0/3Z910.41-KPPPOK0603149,
OK0615269

40
40

Povinně volitelné předměty

Modul univerzitního základu I

sk: O#KM1S6DB2, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0612007Úvod do sociologie6/0Z21., 2.41-KOVFO01112007O01112007
OK0612008Úvod do ekonomie6/0Z21., 2.41-KOVFO01112008O01112008
OK0612009Úvod do politologie6/0Z22.41-KOVFO01112009O01112009

Limit skupiny: 2

Student volí z kurzů povinně volitelných – univerzitní základ I kurzy v min. rozsahu min. 2 kredity.

49

Modul univerzitního základu II – Cizí jazyk

sk: O#KM1S6DJ1, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0601117Cizí jazyk I: angličtina4HKZ21.41-KAJLOK0601116
OK0601118Cizí jazyk I: němčina4HKZ21.41-KG
OK0601119Cizí jazyk I: ruština4HKZ21.41-KRL

Limit skupiny: 2

Student volí jazyk, poté v něm bude pokračovat i ve 2. sem. (rozsah 2 kredity).

56
sk: O#KM1S6DJ2, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0601137Cizí jazyk II: angličtina6HKZ22.41-KAJLOK0601117OK0601135
OK0601138Cizí jazyk II: němčina6HKZ22.41-KGOK0601118
OK0601139Cizí jazyk II: ruština6HKZ22.41-KRLOK0601119

Limit skupiny: 2

Student zvolil v 1. sem. jazyk, nyní v něm pokračuje (rozsah 2 kredity).

61

Modul univerzitního základu II

sk: O#KM1S6DC2, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0619120Úvod do informačních a komunikačních technologií6HKZ31., 2.41-KITTVO01119021O01119021
OK0619121Zpracování a prezentace dat na počítači6HKZ31., 2.41-KITTVO01119022O01119022
OK0619122Grafika na počítači6HKZ31., 2.41-KITTV
OK0619123Internet jako informační a komunikační prostředí6HKZ31., 2.41-KITTVO01119024O01119024
OK0605119České dějiny pro 1. st. ZŠ6HZ32.41-KDDDOK0615110O0110507BO0110507B
OK0619111Digitální technologie v primárním vzdělávání1/04KZ11.41-KITTV
OK0619112Didaktika informačních technologií0/26KZ22.41-KITTV

Limit skupiny: 3

Student volí min. jeden předmět z této skupiny (rozsah 3 kredity).

PROHLUBUJÍCÍ MODUL
Student si musí vybrat ucelenou soustavu kurzů v rámci jednoho oboru v celkové dotaci 16 kreditů (v 7. semestru – 7 kreditů, v 8. semestru – 9 kreditů).
V letošním akademickém roce jsou nabízeny Primární pedagogika I. – VI. nebo Matematika s didaktikou.

Konkrétně k variantám nabídnutým v akad. roce 2015/16 – po předmětech:

ZIMNÍ SEMESTR 2015/16
Primární pedagogikaMatematika s didaktikou
OK0615618Primární pedagogika I – Předškolní pedagogikaOK0610612Cesty poznávání v matematice I
OK0615628Primární pedagogika II – Moderní technologie ve výuceOK0610613Dítě a matematika I
OK0615617Primární pedagogika III – Portfolio ve vzděláváníOK0610614Učíme společně matematiku I
 
LETNÍ SEMESTR 2015/16
Primární pedagogikaMatematika s didaktikou
OK0615621Primární pedagogika IV – Hra ve výuceOK0610615Cesty poznávání v matematice II
OK0615622Primární pedagogika V – Nadaný žák na počátku školní docházkyOK0610616Dítě a matematika II
OK0615623Primární pedagogika VI – Alternativní školy a inovativní programyOK0610617Učíme společně matematiku IISeznam všech ve studijním plánu existujících variant (včetně těch nyní nevypsaných):

VARIANTAZAJIŠŤUJÍCÍ KATEDRA
Výchova ke zdravíKPg
Didaktická informační technologie na ZŠKITTV
Matematika s didaktikouKMDM
Primární pedagogikaKPPg
Český jazyk s didaktikouKČJ


68
sk: O#KM1S6XX7, roc: 4, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0617181Základy reprodukčního zdraví a sexuální výchovy8HZ27.41-KPGOK0617184 Z,
OK0617182 Z
O01317181O01317181,
OK0603623,
OK0610612,
OK0615618,
OK0619185
OK0617182Výživa a zdraví8Z+Zk37.41-KPGOK0617184 Z,
OK0617181 Z
O01317182O01317182
OK0617184Zdraví a životní styl8HZ27.41-KPGOK0617182 Z,
OK0617181 Z
O01317184O01317184
OK0619185Informační technologie pro učitele8HZ27.41-KITTVOK0619186 Z,
OK0619187 Z
O01319185OK0610612,
OK0603623,
O01319185,
OK0615618,
OK0617181
OK0619186Grafika a prezentace8HKZ37.41-KITTVOK0619185 Z,
OK0619187 Z
O01319186O01319186
OK0619187Multimédia8HKZ27.41-KITTVOK0619186 Z,
OK0619185 Z
O01319187O01319187
OK0610612Cesty poznávání v matematice I8HZ27.41-KMDMOK0610613 Z,
OK0610614 Z
O01110612O01110612,
OK0619185,
OK0617181,
OK0615618
OK0610613Dítě a matematika I8HZ27.41-KMDMOK0610612 Z,
OK0610614 Z
O01110613O01110613
OK0610614Učíme společně matematiku I8HZ37.41-KMDMOK0610612 Z,
OK0610613 Z
O01110614O01110614
OK0615617Primární pedagogika III – Portfolio ve vzdělávání8HZ37.41-KPPPOK0615102OK0615628,
OK0615618
OK0615638OKVP15007
OK0615618Primární pedagogika I – Předškolní pedagogika8HZ37.41-KPPPOK0615102OK0615628,
OK0615617
O01315618,
O01215555
OKVP15007,
O01315618
OK0615628Primární pedagogika II – Persona Dolls8HZ27.41-KPPPOK0615102OK0615617,
OK0615618
O01315619O01315619,
OKVP15007
OK0603626Jazykové hry v ČJ8HZ37.41-KCJOK0603026,
OSOZ2CK
OK0603627 Z,
OK0603629 Z
OK0603627Pomůcky v hodině ČJ8HZ27.41-KCJOK0603026,
OSOZ2CK
OK0603626 Z,
OK0603629 Z
OK0603629Kritické myšlení v jazykové a komunikační výchově8HZ27.41-KCJOK0603026,
OSOZ2CK
OK0603626 Z,
OK0603627 Z

Limit skupiny: 7

73
sk: O#KM1S6XX8, roc: 4, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0617183Prevence sociálně patologických jevů8Z38.41-KPGOK0617181OK0617186 Z,
OK0617185 Z
O01317183O01317183
OK0617185Rodinné soužití8HZ28.41-KPGOK0617183 Z,
OK0617186 Z
O01317185O01317185
OK0617186Didaktika výchovy ke zdraví8HZ+Zk48.41-KPGOK0617182OK0617185 Z,
OK0617183 Z
O01317186O01317186
OK0619188Počítač jako didaktický prostředek8HKZ28.41-KITTVOK0619185OK0619189 Z,
OK0619190 Z
O01319188O01319188
OK0619189Elektronické informační zdroje8HKZ38.41-KITTVOK0619188 Z,
OK0619190 Z
O01319189O01319189
OK0619190ICT ve výuce a učení8HZ+Zk48.41-KITTVOK0619188 Z,
OK0619189 Z
O01319190O01319190
OK0610615Cesty poznávání v matematice II8HKZ38.41-KMDMOK0610612OK0610617 Z,
OK0610616 Z
O01110615O01110615
OK0610616Dítě a matematika II8HKZ38.41-KMDMOK0610613OK0610615 Z,
OK0610617 Z
O01110616O01110616
OK0610617Učíme společně matematiku II8HKZ38.41-KMDMOK0610614OK0610615 Z,
OK0610616 Z
O01110617O01110617
OK0615621Primární pedagogika IV – Hra ve výuce8HZ38.41-KPPPOK0615618OK0615623 Z,
OK0615622 Z
O01315621O01315621
OK0615622Primární pedagogika V – Nadaný žák na počátku školní docházky8HKZ48.41-KPPPOK0615623 Z,
OK0615621 Z
O01315622O01315622,
OKVP15007
OK0615623Primární pedagogika VI – Alternativní školy a inovativní programy8HZ28.41-KPPPOK0615622 Z,
OK0615621 Z
O01315623O01315623
OK0603628Čtení s porozuměním8HZ38.41-KCJOK0603026,
OK0603149
OK0603630 Z,
OK0603631 Z
OK0603630Didaktické metody při tvorbě psaných komunikátů8HZ38.41-KCJOK0603026,
OK0603149
OK0603628 Z,
OK0603631 Z
OK0603631Projektové vyučování a průřezová témata v aplikaci do předmětu český jazyk8HZ38.41-KCJOK0603026,
OK0603149
OK0603628 Z,
OK0603630 Z

Limit skupiny: 7

78
78

Volitelné předměty

sk: O#KM1S6XHX, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0619025Základy technické a informační gramotnosti pro 1. st. ZŠ12HZk4*41-KITTV
OK01313177Jak prakticky na inkluzivní třídu0/3Z4*41-KPSY
OK01315V77Efektivní metody hodnocení a plánování podpory žáků na 1. stupni ZŠ0/2Z4LS41-KPPP

83
sk: O#KM1S6DH6, roc: 3, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0610501Hry v matematice na 1. st. ZŠ.8HZ26.41-KMDM
OK0610502Práce ve skupinách v hodinách matematiky8HZ26.41-KMDM
OK0620506Kooperační hry4HZ26.41-KTVOK0615110
OK0620507TV a zdraví6HZ26.41-KTVOK0615110
OK0608508Počátky tvořivé intonace6HZ16.41-KHVOK0615110
OK0608509Sborová praxe14HZ16.41-KHVOK0615110
OK0621532Materiálová tvorba6HZ26.41-KVVOK0615110
OK0602195Environmentální výchova4HZ46.41-KBESOK0615110
OK060199Jazykově-metodologický seminář IZ46.41-KAJL

Kromě uvedené nabídky mohou studenti volit jakékoli kurzy v rámci UK.

86
sk: O#KM1S6DH7, roc: 4, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK751811Základy ergoterapie pro učitele10HZ27.41-KSP
OK0618273Příprava učitelů na inklusivní vzdělávání10HZ27., 8.41-KSPOKBPP13003O02218037,
O02218057,
O03218057,
O01218097
OK0610513Didaktické situace ve vyučování matematice8HZ27.41-KMDM
OK060122Jazyk.-metodolog.seminář IIKZ47.41-KAJL
OK0621281Výzkum ve výtvarné výchově – spec. VV6HZ27.41-KVVOK0621163
OK0621700Výtvarná média I – spec. HV, TV DV8HZ27.41-KVV
OK0602193Botanicko-zoologický kurz4HZ27.41-KBES
OKVP15625Tvorba studentského portfolia4HZ17.41-KPPPOK0615018
OKVP15007Nadaný žák na počátku školní docházky4HZ37.41-KPPPOK0615628,
OK0615618,
OK0615617
OK0603V01Vybrané problémy z vývoje českého jazyka4HZ18.41-KCJOK0603027

Kromě uvedené nabídky mohou studenti volit jakékoli kurzy v rámci UK.

89
sk: O#KM1S6DH8, roc: 4, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0610001Individuální přístupy k žákům v matematice8HZ28.41-KMDM
OK0618036Romistika8HZk27., 8.41-KSP
OK0621701Výtvarná média II8/08HZ28.41-KVV
OKVP15006Didaktická hra ve výuce4HZ38.41-KPPPOK0615018
OK0603503Píšeme dopis8HZ28.41-KCJOK0603149,
OK0603026
OK0603XXXČeština v alternativních školách8HZ28.41-KCJOK0603149,
OSOZ2CK
OK0603505Práce s učebním a odborným textem8HZ28.41-KCJOK0603149,
OK0603026

Kromě uvedené nabídky mohou studenti volit jakékoli kurzy v rámci UK.

92
sk: O#KM1S6DH9, roc: 5, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0619240Tvořivé činnosti a lidové tradice10HZ29.41-KITTV
OK0619242Výživa, zdraví a příprava pokrmů10HZ29.41-KITTV
OK0610002Matematika a volný čas8HZ29.41-KMDM
OK0603523Dlouhodobé hry v hodinách českého jazyka8HZ29.41-KCJOK0603149,
OK0603026
OK0603623Integrovaný žák v běžné hodině ČJ8HZ39.41-KCJOK0603026,
OK0603149
OK0603504Práce s chybou v hodinách ČJ8HZ29.41-KCJOK0603149,
OK0603026
OK0608154Úpravy pro školní soubory8HZ19.41-KHV
OK061811Speciální pedagogika dospělého věku12HZ+Zk39.41-KSP
OK0620291Základy lezení4HZ29.41-KTV
OK0620292Plavecký výcvik4HZ29.41-KTV
OK0621534Prezentace dětské výtvarné tvorby6HZ29.41-KVV
OK0621194Kurz mineralogie a geologie4HZ49.41-KBES
OKVP15105Akční výzkum pro učitele4HZ39.41-KPPPOK0615102,
OK0615018
OKVP15104Vybrané pedagogické inovace v současné škole4HZ39., 10.41-KPPP
OK0603V02Komplexní jazyková analýza4HZ19.41-KCJOSOZ2CK

Kromě uvedené nabídky mohou studenti volit jakékoli kurzy v rámci UK.

95
sk: O#KM1S6DH0, roc: 5, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0617187Projekty výchovy ke zdraví8HKZ410.41-KPGO01317186
OK0603279Specifika přípravy na hodinu ČJ8HZ210.41-KCJOK0603150
OK0608276Hudební formy ve školní praxi5HKZ19.41-KHV
OK0608277Metodologie výzkumu v HV3HZ19.41-KHV
OK01310V01Elementární matematika 16HZ39.41-KMDM
OK01310V02Elementární matematika 26HZ310.41-KMDM
OK01310V03Výběrový seminář z geometrie6HZ310.41-KMDMOK0310247
OK01310V04Výběrový seminář z aritmetiky6HZ39.41-KMDMOK0310247
OK01310V05Výběrový seminář z didaktiky matematiky I6HZ39.41-KMDMOK0310032,
OK0310033
OK01310V06Výběrový seminář z didaktiky matematiky II6HZ310.41-KMDMOK0310032,
OK0310033
OK01315V44Vzdělávání žáků-cizinců0/2Z49., 10.41-KPPP

Kromě uvedené nabídky mohou studenti volit jakékoli kurzy v rámci UK.

99
99

Příslušné části státní zkoušky:
OSZD005 Obhajoba diplomové práce
OSZM020 Pedagogika
OSZM047 Dramatická výchova
OSZM0671ST Český jazyk a literatura s didaktikou
OSZM0701ST Matematika s didaktikou

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 25.08.2020