Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R038: Dějepis se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#B2DJA1, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2305111Úvod do studia dějepisu I.0/2Z21.41-KDDD
OB2305116Dějiny antického starověku4/0Zk51.41-KDDD
OB2305117Dějiny pravěku a předantických civilizací2/0Zk31.41-KDDDO#B2305117

13
sk: O#B2DJA2, roc: 1, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2305121Úvod do studia dějepisu II.0/4Zk52.41-KDDDOB2305111
OB2305128Obecné a české dějiny I.3/0Zk42.41-KDDDOB2305111

16
sk: O#B2DJA3, roc: 2, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB23052C3Klasické tradice I.0/2Z33.41-KDDD
OB23052C1Obecné a české dějiny II.3/0Zk43.41-KDDDOB2305121
OB23052C2Historická regionalistika českých zemí I.1/1Z23.41-KDDD

19
sk: O#B2DJA4, roc: 2, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2305247Klasické tradice II.0/2Zk44.41-KDDDOB23052C3
OB2305248Obecné a české dějiny III.3/0Zk44.41-KDDDOB2305121
OB2305249Historická regionalistika českých zemí II.1/1Zk34.41-KDDDOB23052C2

22
sk: O#B2DJA5, roc: 3, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2305356Obecné a české dějiny IV.3/0Zk45.41-KDDDOB2305121OPBD2D112A
OB2305358Dějiny umění I.3/0Zk45.41-KDDD
OB2305359Aktuální problémy historického výzkumu1/0Z25.41-KDDD

25
sk: O#B2DJA6, roc: 3, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2305364Obecné a české dějiny V.3/0Zk46.41-KDDDOB2305121
OB2305365Dějiny umění II.3/0Zk46.41-KDDDOB2305358
OB2305366Historická geografie a kartografie1/1KZ36.41-KDDD

28
28

Povinně volitelné předměty

sk: O#B2DJP1, roc: 0, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2305126Historická exkurze I.5DZ2*41-KDDD
OB2305246Historická exkurze II5DZ2*41-KDDD

Limit skupiny: 4 >= 4

V průběhu studia student musí student absolvovat exkurze alespoň v rozsahu 4 kredity. Exkurze lze zapisovat opakovaně.

35
sk: O#B2DJP2, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB230523AVýběrový seminář I – A0/2Z33.41-KDDD
OB230523BVýběrový seminář I – B0/2Z33.41-KDDD
OB230523CVýběrový seminář I – C0/2Z33., 4.41-KDDD
OB230523DVýběrový seminář I – D0/2Z33.41-KDDDOPBD2D121B
OB230523EVýběrový seminář I – E0/2Z33.41-KDDD
OB230523FVýběrový seminář I – F0/2Z33.41-KDDD

Limit skupiny: 3

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

40
sk: O#B2DJP3, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB23052DAVýběrový seminář II – A0/2KZ34.41-KDDDOB230523AOPBD2D124B
OB23052DBVýběrový seminář II – B0/2KZ34.41-KDDDOB230523B
OB23052DCVýběrový seminář II – C0/2KZ34.41-KDDDOB230523C
OB23052DDVýběrový seminář II – D0/2KZ34.41-KDDDOB230523DOPBD2D126B
OB23052DEVýběrový seminář II – E0/2KZ34.41-KDDDOB230523E
OB23052DFVýběrový seminář II – F0/2KZ34.41-KDDDOB230523F

Limit skupiny: 3

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

45
45

Volitelné předměty

sk: O#B2DJV, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2305123Výběrová přednáška A2/0Z3*41-KDDD
OB2305127Výběrová přednáška B2/0Z3ZS41-KDDD
OB2305234Výběrová přednáška C2/0Z3ZS41-KDDD
OB2305236Výběrová přednáška D2/0Z3ZS41-KDDD
OB2305237Výběrová přednáška E2/0Z6*41-KDDD

50

Erasmus

sk: O#EB2DJ10, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OEN2305001A Guide to History Studies in Prague10HZk6*41-KDDDOEBDD1705Z
OEN2305015Das griechische und römische Altertum10HZk6*41-KDDDOEBDD1714Y
OEN2305018Die frühe Neuzeit10HZk6*41-KDDDOEBDD1715Y
OEN2305005Early Middle Ages in Bohemia10HZk6*41-KDDDOEBDD1706Z
OEN2305012Einführung in das Studium der Geschichte in Prag2/210HZk6*41-KDDDOEBDD1713Y
OEN2305017Frühmittelalter in den böhmischen Ländern10HZk6*41-KDDD
OEN2305024Le Haut Moyen Âge en Boh?me10HZk6ZS41-KDDD

Neerasmovští studenti tyto předměty nezapisují.

56
56

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB026 Dějepis

Základním smyslem státní závěrečné zkoušky je ověření odborných znalostí uchazeče, které získal během bakalářského programu studia. Zvláštní důraz je kladen na propojení obecných znalosti z historie s regionálními dějinami. Část státní závěrečné zkoušky "Dějepis" se skládá ústně ze tří KOMPONENT: 1. Dějiny starověku. 2. Dějiny středověku a novověku. 3. Dějiny 19.a 20. století. Tematické okruhy všech tří komponent jsou zveřejněny na stránkách katedry (http://kdddweb.pedf.cuni.cz/studium/bakalarske). Nesplnění kterékoli z těchto 3 komponent má za následek hodnocení celé části SSZk známkou "neprospěl".

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 01.07.2020