Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R031: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2008/2009 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#B2VZA1, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2317101Úvod do studia výchovy ke zdraví0/1Z21.41-KPG
OB2317102Somatologie I2/0Z21.41-KPG
OB2317103Biologické aspekty zdraví1/1Zk21.41-KPG
OB2317104Základy práva2/0Zk21.41-KPG
OB2317110Teorie životního stylu1/1Zk21.41-KPG

13
sk: O#B2VZA2, roc: 1, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2317108Somatologie II1/0Zk22.41-KPGOB2317102,
OB2317103
OB2317109Výživa I1/1Z+Zk22.41-KPGOB2317102,
OB2317103
OB2317111Multikulturní výchova1/1KZ22.41-KPGOB2317101
OB2317112Základy sociální psychologie1/1Zk22.41-KPGOB2317101

16
sk: O#B2VZA3, roc: 2, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2317115Základy sexuologie a reprodukčního zdraví1/1KZ23.41-KPGOB2317108
OB2317116Výživa II1/1Zk23.41-KPGOB2317109
OB2317117Sociálně právní ochrana dětí2/0Zk24.41-KPGOB2317104
OB2317118Psychologie zdraví1/1Zk23.41-KPGOB2317112
OB2317119Zdravotně pohybové aktivity1/0Z23.41-KPGOB2317108

19
sk: O#B2VZA4, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2317125Ochrana za mimořádných událostí1/0Z24.41-KPGOB2317108
OB2317124Základy pediatrie2/0Zk23., 4.41-KPGOB2317115
OB2317127Sociálně psychologický výcvik0/2Z24.41-KPGOB2317118
OB2317136Pohyb a zivotni styl1/0Zk24.41-KPGOB2317119

22
sk: O#B2VZA5, roc: 3, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2317126Sociální patologie1/0Zk25.41-KPGOB2317127
OB2317135Sociální pediatrie1/0Zk25.41-KPGOB2317124
OB2317137Sociologie rodiny1/0Zk25.41-KPGOB2317117,
OB2317127
OB2317138Stáže v centrech odborné pomoci0/2Z35., 6.41-KPGOB2317124,
OB2317127

25
sk: O#B2VZA6, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2317145Projekty podpory zdraví0/1KZ26.41-KPGOB2317135,
OB2317118,
OB2317126
OB2317146Metody a etika sociální práce0/1Zk26.41-KPGOB2317135

28
28

Povinně volitelné předměty

sk: O#B2VZB1, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2317105Vybrané kapitoly z chemie a biochemie0/1Z21.41-KPGO02309001,
OB2309001,
OB2309034
OB2317106Vybrané kapitoly z biologie0/1Z21.41-KPGOB2302001
OB2317107Vybrané kapitoly z genetiky0/1Z21.41-KPG

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity. Studenti oboru biologie si nezapisují OB2317106 a studenti oboru chemie si nezapisují OB2317105.

35
sk: O#B2VZB2, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2317113Environmentální vzdělávání1/1Z32.41-KPGOB2317101OB2302001
OB2317114Sociální a pedagogická komunikace0/2Z32.41-KPGOB2317101OB2309001,
OB2320109,
OB2309034

Limit skupiny: 3

Student si zapisuje předměty v rozsahu minimálně 3 kredity.

40
sk: O#B2VZB34, roc: 2, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2317120Psychohygiena0/1Z23.41-KPGOB2317112
OB2317121Pohybové a relaxační aktivity I0/1Z23.41-KPGOB2317108OB2320003,
OB2320101,
OB2320103
OB2317122Seminář z výživy0/1Z23.41-KPGOB2317109
OB2317123Aplikovaná estetika0/1Z23.41-KPGOB2317101
OB2317131Pohybové aktivity v přírodě I0/1Z23.41-KPGOB2317108OB2320103,
OB2320003
OB2317134Metodika zájmových činností0/1Z23.41-KPGOB2317112
OB2317128Psychopatologie0/1Z24.41-KPGOB2317112,
OB2317118
OB2317129Základy speciální pedagogiky1/0Z24.41-KPGOB2317112,
OB2317117
OB2317130Pohybové a relaxační aktivity II0/1Z24.41-KPGOB2317119OB2320103,
OB2320003
OB2317141Pohybové aktivity v přírodě II0/1Z24.41-KPGOB2317119OB2320103,
OB2320003
OB2317140Konstruování gender v rodinných systémech0/1Z24.41-KPGOB2317115
OB2317147Seminář k bakalářské práci0/1Z44.41-KPG
OB2317144Výchova k partnerství a rodičovství0/1Z24.41-KPGOB2317115

Limit skupiny: 6

Student si zapisuje předměty v rozsahu minimálně 6 kreditů.

45
sk: O#B2VZB5, roc: 3, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2317139Prevence násilí a šikanování v dětských kolektivech0/1KZ35.41-KPGOB2317124
OB2317142Násilí v rodině0/1KZ35.41-KPGOB2317124
OB2317143Kurz první pomoci1/1KZ35.41-KPGOB2317124,
OB2317108
OB2317133Dramatická výchova0/2KZ35.41-KPGOB2317127

Limit skupiny: 6

Student si zapisuje předměty v rozsahu minimálně 6 kreditů.

50
sk: O#B2VZB6, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2317148Vybrané kapitoly z gerontologie1/1Z26.41-KPGOB2317110,
OB2317116,
OB2317135,
OB2317137
OB2317149Psychodiagnostika a poradenství1/1Z26.41-KPGOB2317127
OB2317150Seminář k prevenci závislostí0/2Z26.41-KPGOB2317135,
OB2317126
OB2317151Seminář k prevenci kriminality0/2Z26.41-KPGOB2317126

Limit skupiny: 4

Student si zapisuje předměty v rozsahu minimálně 4 kredity.

56
56

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB052 Výchova ke zdraví

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 23.11.2019