Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7504R233: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#B238411, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308101Úvod do studia HV1/0Zk31.41-KHV
OB2308150Intonace a sluchová analýza I0/2Z21.41-KHVOB2308102
OB2308151Hudební nauka1/1Z+Zk31.41-KHVOEB2308401OEB2308401
OB2308106Hlasová příprava I0/1Z11.41-KHV
OB2308140Nástrojová příprava I0/1Z11.41-KHVOB2308106

Předmět OB2308151 Hudební nauka je možné absolvovat v angličtině zapsáním ekvivalentního předmětu Music Theory se zvýšeným počtem kreditů.

13
13

Povinně volitelné předměty

sk: O#B238412, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308122Sborová praxe I0/2Z21.41-KHV
OB2308123Orchestrální praxe I0/2Z21.41-KHV

Limit skupiny: 2

Student volí předměty v minimálním rozsahu 2 kredity.

20
20

Povinné předměty

sk: O#B238421, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308152Intonace a sluchová analýza II0/2KZ22.41-KHVOB2308103OB2308103
OB2308105Harmonie a základy kontrapunktu I0/2KZ22.41-KHVOB2308151
OB2308107Hlasová příprava II0/1Zk22.41-KHVOB2308106
OB2308141Nástrojová příprava II0/1Zk22.41-KHVOB2308140OB2308107
OB2308153Nauka o hudebních nástrojích0/1Z+Zk22.41-KHVOEB2308414

25
25

Povinně volitelné předměty

sk: O#B238422, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308124Sborová praxe II0/2Z22.41-KHVOB2308122
OB2308125Orchestrální praxe II0/2Z22.41-KHVOB2308123

Limit skupiny: 2

Student volí předměty v minimálním rozsahu 2 kredity.

32
32

Povinné předměty

sk: O#B238431, roc: 2, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308154Intonace a sluchová analýza III0/2Z+Zk33.41-KHVOB2308152OB2308109
OB2308155Harmonie a základy kontrapunktu II0/1Z+Zk33.41-KHVOB2308105OB2308110
OB2308111Hlasová příprava III0/1Z13.41-KHVOB2308107
OB2308142Nástrojová příprava III0/1Z13.41-KHVOB2308141
OB2308156Dějiny hudby I1/1Z23.41-KHVOB2308113,
OEB2308415
OEB2308415

Předmět OB2308156 Dějiny hudby I je možné absolvovat v angličtině zapsáním ekvivalentního předmětu OEB2308415 History of Music I se zvýšeným počtem kreditů.

37
37

Povinně volitelné předměty

sk: O#B238432, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308174Sborová praxe III0/2Z23.41-KHVOB2308124OB2308126
OB2308175Orchestrální praxe III0/2Z23.41-KHVOB2308125OB2308128

Limit skupiny: 2

Student volí předměty v minimálním rozsahu 2 kredity.

44
44

Povinné předměty

sk: O#B238441, roc: 2, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308157Hudební formy1/1Z+Zk24.41-KHVOB2308115
OB2308158Dějiny hudby II1/1KZ24.41-KHVOB2308114,
OEB2308416
OEB2308416
OB2308159Hlasová příprava IV0/1Zk24.41-KHVOB2308111OB2308112OB2308112
OB2308160Nástrojová příprava IV0/1Zk24.41-KHVOB2308142OB2308143
OB2308161Práce s hudebně informačními zdroji1/0KZ14.41-KHVOB2308116OB2308116

Předmět OB2308158 Dějiny hudby II je možné absolvovat v angličtině zapsáním ekvivalentního předmětu OEB2308416 History of Music II se zvýšeným počtem kreditů.

49
49

Povinně volitelné předměty

sk: O#B238442, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308162Sborová praxe IV0/2Z24.41-KHVOB2308174OB2308127
OB2308163Orchestrální praxe IV0/2Z24.41-KHVOB2308175

Limit skupiny: 2

Student volí předměty v minimálním rozsahu 2 kredity.

56
56

Povinné předměty

sk: O#B238451, roc: 3, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308164Komplexní analýza skladeb1/1KZ25.41-KHVOB2308157
OB2308165Dějiny hudby III1/1Z25.41-KHVOEB2308418,
OB2308120
OEB2308418,
OB2308120
OB2308166Základy taktovací techniky I1/1Z25.41-KHVOB2308119OB2308119
OB2308176Hlasová příprava V0/1Zk35.41-KHVOB2308159OB2308117OB2308117
OB2308177Nástrojová příprava V0/1Zk35.41-KHVOB2308160OB2308144OB2308144

Předmět OB2308165 Dějiny hudby III je možné absolvovat v angličtině zapsáním ekvivalentního předmětu OEB2308418 History of Music III se zvýšeným počtem kreditů.

61
sk: O#B238461, roc: 3, limit: 13
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308167Dějiny hudby IV1/1Z+Zk46.41-KHVOEB2308419,
OB2308121
OB2308121,
OEB2308419
OB2308118Hlasová příprava VI0/1Z16.41-KHVOB2308176
OB2308145Nástrojová příprava VI0/1Z16.41-KHVOB2308177
OB2308168Základy taktovací techniky II1/1Zk36.41-KHVOB2308166
OB2308182Úvod do hudební estetiky0/1Z26.41-KHV
OB2308183Teorie hlasového projevu0/1Z26.41-KHVOB2308134

Předmět OB2308167 Dějiny hudby IV je možné absolvovat v angličtině zapsáním ekvivalentního předmětu OEB2308419 History of Music IV se zvýšeným počtem kreditů.

64
64

Volitelné předměty

sk: O#B2384V1, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308146Umělecká a vědecká prezentaceZ4*41-KHV
OB2308147Komorní sbor0/2Z4*41-KHV
OB2308171Smíšený sbor0/2Z4*41-KHV
OB2308173Hra a doprovod písní na klavír0/1Z3*41-KHVOB2308101
OB2308178Dramatická výchova0/2Z2*41-KHV
OB2308179Etnická hudba a etnomuzikologie1/1Z4*41-KHV
OB2308180Pravoslavná hudba0/2Z4LS41-KHV
OB2308184Lidová píseň1/1Z+Zk3ZS41-KHVOB2308282
OB2308185Interpretační seminář0/1Z2*41-KHV
OB2308186Výběrový seminář z hudební výchovy I0/1Z3*41-KHV
OB2308187Výběrový seminář z hudební výchovy II0/1Z3*41-KHV

70
70

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB004 Hudební výchova

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 31.08.2020