Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T276: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – informační a komunikační technologie

Jednooborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2016/2017 nebo dříve.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KNIT11A1, roc: 1, limit: 13
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2319711Didaktika ICT 0116HZ+Zk51.41-KITTV
OKN2319713Edukační technologie16HZ+Zk51.41-KITTV
OKN2319712Technické výukové prostředky14HZ+Zk31.41-KITTV

13
sk: O#KNIT11A2, roc: 1, limit: 15
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2319811Didaktika ICT 0216HZ+Zk52.41-KITTVOKN2319711
OKN2319813ICT ve vzdělávání8HZ32.41-KITTVOKN2319711
OKN2319812Didaktika ICT 03 s reflexí praxe10HKZ22.41-KITTVOKN2319711
OKN2319814Tvorba didaktických materiálů12HKZ32.41-KITTVOKN2319712
OKN2319817Pedagogická praxe 014TZ22.41-KITTVOKN2319711

16
sk: O#KNIT11A3, roc: 2, limit: 18
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2319911Didaktika ICT 0416HZ+Zk53.41-KITTVOKN2319811
OKN2319915E-learning ve vzdělávání8HZ+Zk33.41-KITTVOKN2319811
OKN2319912Didaktika ICT 05 s reflexí praxe10HKZ23.41-KITTVOKN2319812
OKN2319916ICT kompetence učitele8HZ+Zk33.41-KITTVOKN2319813
OKN2319913Autorské systémy a prostředí12HZ+Zk33.41-KITTVOKN2319814
OKN2319914Pedagogická praxe 024TZ23.41-KITTVOKN2319817

19
sk: O#KNIT11A4, roc: 2, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2319016Propedeutické programovací jazyky16HZ+Zk44.41-KITTVOKN2319913
OKN2319011Didaktický software a informační zdroje8HKZ24.41-KITTVOKN2319913

22
22

Povinně volitelné předměty

Skupina 1

sk: O#KNIT11B1, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2319715Projektové řízení s podporou ICT ve vzdělávání14HZ+Zk31.41-KITTVOKN2319714
OKN2319714Edumetrie a ICT14HZ+Zk31.41-KITTVOKN2319715

Limit skupiny: 3

Student volí předměty v min. rozsahu 3 kredity.

31

Skupina 2

sk: O#KNIT11B2, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2319815Statistické zpracování dat8HZ+Zk32.41-KITTVOKN2319711OKN2319816
OKN2319816Pedagogický výzkum14HZ+Zk32.41-KITTVOKN2319711OKN2319815

Limit skupiny: 3

Student volí předměty v min. rozsahu 3 kredity.

38

Skupina 3

sk: O#KNIT11B3, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2319012Datové a informační prostředí školy14HKZ34.41-KITTVOKN2319913OKN2319013
OKN2319013Správa technických a síťových systémů14HKZ34.41-KITTVOKN2319913OKN2319012

Limit skupiny: 3

Student volí předměty v min. rozsahu 3 kredity.

45

Skupina 4

sk: O#KNIT11B4, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2319014Robotizace a řízení procesů14HKZ34.41-KITTVOKN2319913OKN2319015
OKN2319015Školní experimentální systémy14HKZ34.41-KITTVOKN2319913OKN2319014

Limit skupiny: 3

Student volí předměty v min. rozsahu 3 kredity.

53
53

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM09 Informační a komunikační technologie

Podmínkou pro konání SZZ z oboru informační a komunikační technologie je splnění všech povinných předmětů a získání minimálního požadovaného počtu kreditů z předmětů povinně volitelných. SZZ se skládá ze zkoušky z informační a komunikační technologie ve vzdělávání, didaktiky informační a komunikační technologie a obhajoby diplomové práce, pokud je tato zadána na oboru informační a komunikační technologie. Pořadí obhajoby diplomové práce a zkoušek z informační a komunikační technologie ve vzdělávání a z didaktiky informační a komunikační technologie není stanoveno. Forma zkoušky je písemná a ústní. Podrobnější požadavky jsou umístěny na webových stránkách katedry.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 02.04.2020