Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T290: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy – výtvarná výchova

Jednooborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N1VV17A, roc: 1, limit: 42
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNW1V101AVizuální kultura a pedagogika umění0/1Z21.41-KVV
OPNW1V102ATeorie a dějiny výtvarného umění 12/0Z21.41-KVV
OPNW1V103ADidaktika výtvarné výchovy 11/1Zk31.41-KVV
OPNW1V104AGalerijní a muzejní edukace 11/1Z21.41-KVV
OPNW1V105AMateriálové experimenty 1 – kresba/malba/grafika – tvorba a reflexe0/2Zk31.41-KVV
OPNW1V106AAteliér 1 – grafický design a ilustrace 10/2Zk31.41-KVV
OPNW1V107AAteliér 2 – prostorová tvorba/výtvarná dramatika0/2Z31.41-KVV
OPNW1V108ANáslechová praxe z výtvarné výchovy0/1Z21.41-KVV
OPNW1V109AGalerijní a muzejní edukace 21/1Zk32.41-KVVOPNW1V104A
OPNW1V110ATeorie a dějiny výtvarného umění 21/0Z22.41-KVVOPNW1V102A
OPNW1V111ADidaktika výtvarné výchovy 21/1Zk32.41-KVVOPNW1V103A
OPNW1V112ATeorie a výzkum ve výtvarné výchově1/0Z22.41-KVVOPNW1V101A
OPNW1V113AMateriálové experimenty 2 – foto/ video/animace – tvorba a reflexe0/2Z22.41-KVV
OPNW1V114AAteliér 3 – prostorová tvorba a výtvarná dramatika0/2Z22.41-KVVOPNW1V107A
OPNW1V115AVýtvarná pedagogika v mezinárodním kontextu0/2Z22.41-KVVOPNW1V101A
OPNW1V116ASouvislá pedagogická praxe z VV na ZŠ0/6Zk62.41-KVVOPNW1V108A

13
sk: O#N1VV17B, roc: 2, limit: 40
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNW1V117AKontexty umění 11/1Z33.41-KVVOPNW1V110A
OPNW1V118ATeorie a dějiny výtvarného umění 31/1Zk33.41-KVVOPNW1V110A
OPNW1V119ASrovnávací didaktika výtvarné výchovy1/1Z23.41-KVVOPNW1V115A
OPNW1V120ADiplomový seminář1/1Zk33.41-KVV
OPNW1V121AAteliér 4 – foto/video/animace0/2Zk33.41-KVVOPNW1V113A
OPNW1V122AVýtvarná výchova v sociální a terapeutické intervenci 11/1Z23.41-KVVOPNW1V112A
OPNW1V123ASouvislá pedagogická praxe z VV na SŠ, ZUŠ0/6Z63.41-KVVOPNW1V116A
OPNW1V124AKontexty umění 21/1Z34.41-KVVOPNW1V117A
OPNW1V125AGallery and Museum Education1/1Z54.41-KVVOPNW1V109A
OPNW1V126AReflektivní bilance výuky výtvarné výchovy1/2Z44.41-KVVOPNW1V123A
OPNW1V127ASoučasné trendy ve výtvarné výchově1/1Z34.41-KVVOPNW1V119A
OPNW1V128AFilm a škola1/1Z34.41-KVVOPNW1V121A

16
16

Povinně volitelné předměty

sk: O#N1VV17C, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNW1V129BDílna 1- keramické explorace0/2Z21.41-KVV
OPNW1V130BDílna 1 – foto/video/animace0/2Z21.41-KVV

Limit skupiny: 2

23
sk: O#N1VV17D, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNW1V131BDílna 2 – sochařská a keramická tvorba0/2Z22.41-KVV
OPNW1V132BDílna 2 – grafický design a ilustrace 20/2Z22.41-KVVOPNW1V106A

Limit skupiny: 2

28
sk: O#N1VV17E, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPNW1V133BAteliér 5 – kresba/malba/grafika0/2Z23.41-KVVOPNW1V105A
OPNW1V134BAteliér 5 – prostorová tvorba/výtvarná dramatika0/2Z23.41-KVVOPNW1V114A

Limit skupiny: 2

34
34

Příslušné části státní zkoušky:
OSZNM25 Teorie a dějiny výtvarné kultury
OSZNM26 Teorie a didaktika výtvarné výchovy

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 24.01.2020