Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T221: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – matematika

Jednooborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2012/2013 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KN1MA2A1, roc: 1, limit: 17
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2310002Didaktika matematiky I14HZ31.41-KMDMON2310002
OKN2310N15Geometrie12HZk31.41-KMDMON2310N215,
OKN2310215
OKN2310003Historie matematiky9HZ31.41-KMDMON2310003
ON2310SZSouborná zkouška z matematiky pro navazující magisterské studiumSoub11.41-KMDMOKMM1M107A,
ON2310SZ1
OKN1310N02Metody řešení úloh středoškolské matematiky15HKZ51.41-KMDMON1310N002
OKN1310N01Integrovaná výuka matematiky a cizího jazyka6HZ21.41-KMDMON1310N001,
OKN2310006

13
sk: O#KN1MA2A2, roc: 1, limit: 17
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN1310004Číselné a algebraické struktury12HZk32.41-KMDMON2310004
OKN2310N05Didaktika matematiky II16HZk52.41-KMDMOKN2310002OKN2310005,
ON2310N005
OKN1310N03Klasická díla didaktiky matematiky10HZ32.41-KMDMOKN2310002ON1310N003
OKN1310003Praxe ZŠ s reflexí4TZ21., 2.41-KMDMOKN2310002
OKN1310002Historie matematiky II8HZ22.41-KMDMOKN2310003 ZON1310002
OKN2310V02Přípravný seminář k závěrečné práci6HZ22.41-KMDMON2310V02

16
sk: O#KN1MA2A3, roc: 2, limit: 14
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2310N02Elementární matematika z pohledu vyšší matematiky14HKZ33.41-KMDMON2310N002,
OKN2310101
OKN2310009Didaktika matematiky III10HZk33.41-KMDMOKN2310005ON1310104
OKN1310104Praxe SŠ s reflexí4TZ23., 4.41-KMDMOKN2310002ON1310104
OKN1310N04Historie matematiky III10HZ33.41-KMDMOKN2310003 ZON1310N004
OKN1310105Vybrané kapitoly z vyšší algebry14HZk33.41-KMDMON1310105

19
sk: O#KN1MA2A4, roc: 2, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2310302Matematický talent a jeho rozvoj8HZ24.41-KMDMOKN2310002OKN2310006
OKN1310N05Vybrané kapitoly z geometrie12HZk34.41-KMDMON1310N005
OKN1310N06Vybrané kapitoly z matematické analýzy12HZk34.41-KMDM
OKN1310305Výukový experiment8HZ43.41-KMDMOKN2310002

22
22

Povinně volitelné předměty

Blok 1

sk: O#KN1MA2B4, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2310303Obecné otázky didaktiky matematiky8HZ24.41-KMDMOKN2310002ON2310303
OKN2310304Výzkum v didaktice matematiky8HZ24.41-KMDMOKN2310002

Limit skupiny: 2

Studenti zapisují předměty v rozsahu 2 kredity

31

Blok 2

sk: O#KN1MA2C4, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN1310502Seminář z moderní matematiky8HZ24.41-KMDM
OKN2310N01Aplikovaná matematika8HZ24.41-KMDM

Limit skupiny: 2

Studenti zapisují předměty v rozsahu 2 kredity

38
38

Volitelné předměty

sk: O#KN1MA2V, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2310V07Aktivizující metody a formy práce v současné škole8HZ3*41-KMDM
ON1310108Didakticko matematický seminář KMDM II0/1Z2LS41-KMDMON2310V01,
ON1310103
ON1310103Didakticko matematický seminář KMDM0/1Z2ZS41-KMDMON1310108,
ON2310V01
OKN2310V05Integrovaná výuka matematiky a angličtiny I6HZ2*41-KMDM
OKN2310V06Integrovaná výuka matematiky a angličtiny II6HZ2LS41-KMDMOKN2310V05
OKPV10001Statistika pro Bc. a diplomové práce I4HKZ3ZS41-KMDM

44
44

Příslušné části státní zkoušky:
OSZNM04 Didaktika matematiky
OSZNM11 Matematika

Příslušné části státní zkoušky: Didaktika matematiky Matematika SZZ se skládá ze zkoušky z matematiky, ze zkoušky z didaktiky matematiky a obhajoby diplomové práce. Pořadí obhajoby diplomové práce a zkoušek z matematiky a z didaktiky matematiky není stanoveno. Podrobnější požadavky jsou umístěny na webových stránkách katedry.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 24.02.2020