Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R039: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#B2FJ17A, roc: 1, limit: 21
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBF2F101APraktický jazyk a reálie I0/2KZ31.41-KFJL
OPBF2F102AJazyková cvičení0/1Z11.41-KFJL
OPBF2F103AÚvod do studia FJ1/0Zk31.41-KFJL
OPBF2F104AFonetika a fonologie I1/1Z21.41-KFJL
OPBF2F105ANormativní gramatika I0/2KZ21.41-KFJL
OPBF2F106APraktický jazyk a reálie II0/2KZ22.41-KFJLOPBF2F101A
OPBF2F107AFonetika a fonologie II0/1Zk32.41-KFJLOPBF2F104A
OPBF2F108ANormativní gramatika II1/1Zk32.41-KFJLOPBF2F105A
OPBF2F109AÚvod do teorie literatury1/1Z22.41-KFJL

13
sk: O#B2FJ17B, roc: 2, limit: 20
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBF2F110APraktický jazyk a reálie III0/2KZ33.41-KFJLOPBF2F106A
OPBF2F111ALatina pro romanisty I0/1Z23.41-KFJL
OPBF2F112ANormativní gramatika III1/1Z23.41-KFJLOPBF2F108A
OPBF2F113AČetba literárních textů I0/2Z23.41-KFJL
OPBF2F114APraktický jazyk a reálie IV0/2Z24.41-KFJLOPBF2F110A
OPBF2F115AMorfosyntax1/1Zk44.41-KFJLOPBF2F112A
OPBF2F116ALatina pro romanisty II0/1Zk24.41-KFJLOPBF2F111A
OPBF2F117AČetba literárních textů II0/2Zk34.41-KFJLOB2306073

16
sk: O#B2FJ17C, roc: 3, limit: 17
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBF2F118APraktický jazyk a reálie V0/2Zk35.41-KFJLOPBF2F114AOB2306018
OPBF2F119ASyntaktická cvičení0/2Z25.41-KFJL
OPBF2F120AČetba literárních textů III0/2Zk35.41-KFJL
OPBF2F121APraktický jazyk a reálie VI0/2Z26.41-KFJL
OPBF2F122ALexikologie FJ1/1Zk36.41-KFJL
OPBF2F123AČetba literárních textů 20. století0/2KZ26.41-KFJL
OPBF2F124AKlauzurní práce z francouzského jazykaKLP15., 6.41-KFJLOPBF2F119A P,
OPBF2F116A P,
OPBF2F115A P
OPBF2F125AKlauzurní prace z francouzské literaturyKLP15., 6.41-KFJLOPBF2F120A P,
OPBF2F113A P,
OPBF2F117A P

19
19

Povinně volitelné předměty

sk: O#B2FJ17G, roc: 0, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBF2F126BSoučasná Francie I0/1Z11., 2.41-KFJL
OPBF2F127BLektorská cvičení I0/1Z12.41-KFJL
OPBF2F128BSoučasná Francie II0/1Z12.41-KFJL
OPBF2F129BFrancouzská kultura0/1Z11., 2.41-KFJL
OPBF2F130BCvičení z normativní gramatiky0/1Z13., 4.41-KFJL
OPBF2D131BDějiny a kultura Francie v přehledu0/1Z13., 4.41-KDDD
OPBF2F132BKorektivní fonetická cvičení0/1Z13., 4.41-KFJL
OPBF2F133BFrancouzská literatura v historickém kontextu I1/0Z13.41-KFJL
OPBF2F134BLektorská cvičení II0/1Z13., 4.41-KFJL
OPBF2F135BSoučasná Francie III0/1Z13., 4.41-KFJL
OPBF2F136BPřekladová cvičení0/1Z13., 4.41-KFJL
OPBF2F137BOrientační praxe – zahr. ped. stáž0/3Z13., 4.41-KFJL
OPBF2F138BVýběrový literární seminář I0/1Z13.41-KFJL
OPBF2F139BFrancouzská literatura v historickém kontextu II1/0Z14.41-KFJL
OPBF2F140BLektorská cvičení III0/1Z14.41-KFJL
OPBF2F141BDoplňková cvičení z latiny0/1Z14.41-KFJL
OPBF2F142BVýběrový literární seminář II0/1Z14.41-KFJL
OPBF2F143BFrancouzská literatura v historickém kontextu III1/0Z15.41-KFJL
OPBF2F144BLektorská cvičení IV0/1Z15.41-KFJLOB2306037
OPBF2F145BHistorie a současnost FJ1/0Z15.41-KFJL
OPBF2F146BVýběrový literární seminář III0/1Z15.41-KFJL
OPBF2F147BÚvod do odborné rešerše0/1Z15., 6.41-KFJLOB2306053
OPBF2F148BLektorská cvičení V0/1Z16.41-KFJL
OPBF2F149BCvičení z lexikologie0/1Z16.41-KFJL
OPBF2F150BVýběrový literární seminář IV0/1Z16.41-KFJL
OPBF2F151BFrancouzská literatura v historickém kontextu IV0/1Z16.41-KFJL
OPBF2F152BAplikovaná lingvistika0/1Z16.41-KFJL

Limit skupiny: 11

27
27

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB027 Francouzský jazyk a literatura

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 01.09.2020