Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T221: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – matematika

Dvouooborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#PMM2MA1, roc: 1, limit: 23
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPMM2M101AFunkce více proměnných1/1Zk21.41-KMDM
OPMM2M102AGeometrie1/2Zk41.41-KMDM
OPMM2M103ADidaktika matematiky I1/2Z31.41-KMDM
OPMM2M104AKlauzurní práce z matematikyKLP21.41-KMDM
OPMM2M105AElementární matematika z pohledu vyšší matematiky3/0Zk32.41-KMDM
OPMM2M106ADidaktika matematiky II1/2Zk42.41-KMDMOPMM2M103A
OPMM2M107ANáslechová praxe0/1Z22.41-KMDMOPMM2M103A
OPMM2M108ASouvislá praxe na ZŠ0/3Z32.41-KMDMOPMM2M103A

13
sk: O#PMM2MA2, roc: 2, limit: 19
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPMM2M109ADiskrétní matematika2/1Z43.41-KMDM
OPMM2M110ADidaktika matematiky III2/1Zk43.41-KMDMOPMM2M106A
OPMM2M111AHistorie algebry2/0Z33.41-KMDM
OPMM2M112ASouvislá praxe na SŠ0/3Z33.41-KMDMOPMM2M103A
OPMM2M113AAplikace algebry0/2Z24.41-KMDM
OPMM2M114AŽáci se speciálními vzdělávacími potřebami2/0Z34.41-KMDMOPMM2M103A

16
16

Povinně volitelné předměty

sk: O#PMM2MB6, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPMM2M115BContent and Language Integrated Learning CLIL0/2Z23.41-KMDM
OPMM2M116BObecné otázky didaktiky matematiky2/0Z24.41-KMDMOPMM2M103A

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu min. 2 kreditů.

23
23

Volitelné předměty

sk: O#PMM2MV0, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPMM2M117CDidakticko-matematický seminář KMDM I0/1Z2ZS41-KMDMOPMM2M103A
OPMM2M118CDidakticko-matematický seminář KMDM II0/1Z2LS41-KMDMOPMM2M103A
OPMM2M119CContent and Language Integrated Learning CLIL in School Practice0/1Z1LS41-KMDM
OPMM2M120CUčitelská asistentská praxe0/2Z6*41-KMDM
OPMM2M121CPřípravný seminář k závěrečné práci0/2Z3LS41-KMDM
OPMM2M122CAsistentská praxe I0/2Z2*41-KMDMOPMM2M103A
OPMM2M123CAsistentská praxe II0/2Z2LS41-KMDMOPMM2M103A
OPNM0M101CRozvíjení didaktických znalostí obsahu prostřednictvím videoklubu0/2Z3*41-KMDM

29
29

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM12 Matematika a didaktika matematiky

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 24.02.2020