Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R031: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KB2VZ17A, roc: 1, limit: 18
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBY2P101AÚvod do studia výchovy ke zdraví4HZ21.41-KPGOKBY2P103A Z,
OKBY2P123B Z
OPBY2P101A
OKBY2P102ASomatologie I8HZ21.41-KPGOPBY2P102A
OKBY2P103AZáklady práva6HZk21.41-KPGOKBY2P101A ZOPBY2P103A
OKBY2P104ATeorie životního stylu8HZk21.41-KPGOPBY2P104A
OKBY2P105ASomatologie II4HZk32.41-KPGOKBY2P102AOPBY2P105A
OKBY2P106AVýživa I8HZ22.41-KPGOKBY2P102AOPBY2P106A
OKBY2P107AMultikulturní výchova8HZ22.41-KPGOKBY2P101AOPBY2P107A
OKBY2P108AZáklady sociální psychologie8HZk32.41-KPGOKBY2P101AOPBY2P108A

13
sk: O#KB2VZ17B, roc: 2, limit: 18
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBY2P109AVýživa II8HZk33.41-KPGOKBY2P106A
OKBY2P110APsychologie zdraví8HZk33.41-KPGOKBY2P108A
OKBY2P111APohyb a životní styl4HZ23.41-KPGOKBY2P105A
OKBY2P112AZáklady sexuologie a reprodukčního zdraví8HZk23.41-KPGOKBY2P105A
OKBY2P113ASociálně právní ochrana dětí4HZ24.41-KPGOKBY2P112A,
OKBY2P103A
OKBY2P114AOchrana za mimořádných událostí4HZ24.41-KPGOKBY2P105A
OKBY2P115AÚvod do teorie pohybových aktivit dětí se zdravotním oslabením4HZ24.41-KPGOKBY2P111A
OKBY2P116ASociálně-psychologický výcvik8HZ24.41-KPGOKBY2P110A

16
sk: O#KB2VZ17C, roc: 3, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBY2P117AZáklady pediatrie a sociální pediatrie8HZk35.41-KPGOKBY2P113A,
OKBY2P112A
OKBY2P118ARizikové chování8HZk35.41-KPGOKBY2P112A,
OKBY2P113A
OKBY2P119ASociologie rodiny4HZ26.41-KPGOKBY2P113A,
OKBY2P117A
OKBY2P120AMetody sociální práce8HZk36.41-KPGOKBY2P113A,
OKBY2P118A

19
19

Povinně volitelné předměty

sk: O#KB2VZ17D, roc: 1, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBY2P121BVybrané kapitoly z chemie a biochemie8HZ21.41-KPGOKBY2P101AOPBY2P121B
OKBY2P122BVybrané kapitoly z biologie8HZ21.41-KPGOKBY2P101AOKBB2B102A
OKBY2P123BVybrané kapitoly z hygieny a epidemiologie8HZ21.41-KPGOKBY2P101AOPBY2P123B
OKBY2P124BVybrané kapitoly z genetiky8HZ21.41-KPGOKBY2P101A

Limit skupiny: 4

26
sk: O#KB2VZ17E, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBY2P125BEnvironmentální vzdělávání4HZ22.41-KPGOKBY2P101AOKBB2B102A
OKBY2P126BSociální a pedagogická komunikace4HZ22.41-KPGOKBY2P101A
OKBY2P127BRaná péče4HZ22.41-KPGOKBY2P101AOPBY2P127B

Limit skupiny: 2

31
sk: O#KB2VZ17G, roc: 2, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBY2P132BPsychopatologie4HZ24.41-KPGOKBY2P108A,
OKBY2P101A
OKBY2P133BPohybová a relaxační cvičení4HZ24.41-KPGOKBY2P111A
OKBY2P134BGender studies4HZ24.41-KPGOKBY2P108A
OKBY2P135BVýchova k partnerství a rodičovství4HZ24.41-KPGOKBY2P112A
OKBY2P136BSeminář k bakalářské práci z výchovy ke zdraví8HZ44.41-KPGOKBY2P101A,
OKBY2P112A
OKBY2P128BPsychohygiena4HZ23.41-KPGOKBY2P108A
OKBY2P129BPohybová a kompenzační cvičení4HZ23.41-KPGOKBY2P105A
OKBY2P130BSeminář z výživy4HZ23.41-KPGOKBY2P105A,
OKBY2P106A
OKBY2P131BMetodika zájmových činností4HZ23.41-KPGOKBY2P101A,
OKBY2P108A

Limit skupiny: 6

36
sk: O#KB2VZ17H, roc: 3, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBY2P137BPrevence násilí a šikanování v dět. kol.8HZk35.41-KPGOKBY2P113A
OKBY2P138BNásilí v rodině8HZ25.41-KPGOKBY2P113A
OKBY2P139BKurz předlékařské první pomoci8HZk35.41-KPGOKBY2P112A,
OKBY2P105A
OKBY2P140BDramatická výchova8HZ25.41-KPGOKBY2P116A

Limit skupiny: 5

41
sk: O#KB2VZ17I, roc: 3, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBY2P141BVybrané kapitoly z gerontologie4HZ26.41-KPGOKBY2P118A
OKBY2P142BPsychodiagnostika a poradenství4HZ26.41-KPGOKBY2P118A,
OKBY2P116A
OKBY2P143BVybrané kapitoly z adiktologie8HZ36.41-KPGOKBY2P118A
OKBY2P144BStáže v centrech odborné pomoci8HZ36.41-KPGOKBY2P116A,
OKBY2P118A
OKBY2P145BIntervence a podpora rodin dětí s postižením4HZ26.41-KPGOKBY2P117A
OKBY2P146BProjekty podpory zdraví4HZ26.41-KPGOKBY2P118A

Limit skupiny: 5

47
47

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB052 Výchova ke zdraví

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 09.06.2020