Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7504R009: Chemie se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KB2CH17A, roc: 1, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBE2E101AObecná chemie12HZ+Zk41.41-KCHDCHOKB2309034OKB2309034 Z
OKBE2P102AMatematika12HZk41.41-KCHDCHOKB2309029OKB2309019 Z
OKBE2E103AToxikologie4HZk21.41-KCHDCHOKB2309018OKB2309018 Z
OKBE2E104AChemické výpočty8HZ21.41-KCHDCHOKB2309032OKB2309032 Z
OKBE2E105AAnorganická chemie I16HZ+Zk52.41-KCHDCHOKB2309019OKB2309018 Z
OKBE2E106AFyzikální chemie12HZ+Zk42.41-KCHDCHOKB2309012OKB2309012 Z
OKBE2E107ALaboratorní technika8HKZ32.41-KCHDCHOKBE2E104A

13
sk: O#KB2CH17B, roc: 2, limit: 22
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBE2E108AOrganická chemie I20HZ+Zk63.41-KCHDCHOKBE2E105AOKB2309005OKB2309005 Z
OKBE2E109ALaboratoř anorganické chemie16HKZ63.41-KCHDCHOKBE2E105A,
OKBE2E107A,
OKBE2E104A
OKB2309017OKB2309017 Z
OKBE2E110AAnalytická chemie16HZ+Zk54.41-KCHDCHOKBE2E104A,
OKBE2E105A
OKB2309007OKB2309007 Z
OKBE2E111AÚvod do didaktiky chemie16HZ+Zk54.41-KCHDCHOKBE2E108A,
OKBE2E105A

16
sk: O#KB2CH17C, roc: 3, limit: 18
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBE2E112ALaboratoř analytické chemie12HKZ45.41-KCHDCHOKBE2E110A,
OKBE2E107A
OKB2309023OKB2309023 Z
OKBE2E113ALaboratoř organické chemie16HKZ55.41-KCHDCHOKBE2E107A,
OKBE2E108A
OKB2309024OKB2309024 Z
OKBE2E114AChemická informatika8HZ25.41-KCHDCHOKB2309025OKB2309025 Z
OKBE2E115ATechnika školního pokusu8HZ36.41-KCHDCHOKBE2E111A,
OKBE2E107A
OKB2309026OKB2309026 Z
OKBE2E116AInstrumentální metody12HKZ46.41-KCHDCHOKBE2E110A,
OKBE2E107A
OKB2309028OKB2309028 Z

19
19

Povinně volitelné předměty

Skupina 1

sk: O#KB2CH17D, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBE2E117BSeminář k bakalářské práci4HZ24.41-KCHDCH
OKBE2E118BExkurze5DZ24.41-KCHDCHOKB2309010OKB2309010 Z

Limit skupiny: 2

28

Skupina 2

sk: O#KB2CH17E, roc: 3, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBE2E119BZáklady chemických výrob8HZ36.41-KCHDCHOKB2309031OKB2309031 Z
OKBE2E120BDějiny chemie8HZ36.41-KCHDCHOKB2309042OKB2309042 Z

Limit skupiny: 3

36
36

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB046 Chemie

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 21.02.2020