Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R040: Informační technologie se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2012/2013 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#B2319Y11, roc: 1, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319111Matematika I.1/1KZ41.41-KITTVOB2319101
OB2319113Základy informační technologie0/2KZ41.41-KITTVOB2319103
OB2319116Aplikovaná fyzika1/1Z+Zk41.41-KITTVOB2319212OB2319212

13
sk: O#B2319Y21, roc: 1, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319211Matematika II.1/1KZ22.41-KITTVOB2319111OB2319201
OB2319213Funkce a principy operačních systémů1/1Z22.41-KITTVOB2319113OB2319203
OB2319214Počítačová grafika1/2Z+Zk32.41-KITTVOB2319113OB2319204
OB2319219Úvod do architektury počítačů1/1Zk22.41-KITTVOB2319116

16
sk: O#B2319Y31, roc: 2, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319311Informatika2/1Z+Zk43.41-KITTVOB2319211OB2319301
OB2319312Počítačové sítě I.1/1KZ33.41-KITTVOB2319219,
OB2319213
OB2319304

19
sk: O#B2319Y41, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319411Administrace operačních systémů I.1/1KZ34.41-KITTVOB2319213OB2319403
OB2319412Databázové a informační systémy1/1KZ44.41-KITTVOB2319311OB2319404
OB2319415Práce s odbornými informacemi0/1Z14.41-KITTVOB2319311

22
sk: O#B2319Y51, roc: 3, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319511Počítačové sítě II.1/1Z+Zk35.41-KITTVOB2319312
OB2319512Právo a management v oblasti ICT1/1Z+Zk25.41-KITTVOB2319311

25
sk: O#B2319Y61, roc: 3, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319611Tvorba a design multimediálních aplikací1/2KZ46.41-KITTVOB2319514
OB2319612Vstupně výstupní komunikace1/1KZ36.41-KITTVOB2319511
OB2319613Administrace operačních systémů II.1/2Z+Zk46.41-KITTVOB2319411,
OB2319511

28
28

Povinně volitelné předměty

sk: O#B2319Y22, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319217Algoritmizace a programování A1/2KZ32.41-KITTVOB2319111OB2319218
OB2319218Algoritmizace a programování B1/2KZ32.41-KITTVOB2319111OB2319217

Limit skupiny: 3

Student volí předměty v rozsahu minimálně 3 kredity.

35
sk: O#B2319Y32, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319314Praktikum z grafického software – design1/1KZ23.41-KITTVOB2319214OB2319308,
OB2319315
OB2319315Praktikum z grafického software – technologie1/1KZ23.41-KITTVOB2319214OB2319314,
OB2319307

Limit skupiny: 2

Student volí předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

40
sk: O#B2319Y33, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319317Vývoj aplikací v objektovém prostředí A1/2Z+Zk43.41-KITTVOB2319217OB2319318
OB2319318Vývoj aplikací v objektovém prostředí B1/2Z+Zk43.41-KITTVOB2319218

Limit skupiny: 4

Student volí předměty v rozsahu minimálně 4 kredity.

45
sk: O#B2319Y42, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319413Design WWW aplikací1/2Z+Zk34.41-KITTVOB2319314OB2319406
OB2319414Tvorba WWW aplikací1/2Z+Zk34.41-KITTVOB2319315OB2319405

Limit skupiny: 3

Student volí předměty v rozsahu minimálně 3 kredity.

50
sk: O#B2319Y52, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319514Multimediální a hypermediální aplikace1/1Z+Zk45.41-KITTVOB2319314OB2319515
OB2319515Multimediální systémy1/1Z+Zk45.41-KITTVOB2319314OB2319514

Limit skupiny: 4

Student volí předměty v rozsahu minimálně 4 kredity.

55
sk: O#B2319Y53, roc: 3, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319516Vývoj a administrace databázových aplikací A1/1KZ35.41-KITTVOB2319412
OB2319517Vývoj a administrace databázových aplikací B1/1KZ35.41-KITTVOB2319412

Limit skupiny: 3

Student volí předměty v rozsahu minimálně 3 kredity.

60
60

Volitelné předměty

Erasmus

sk: O#EB2IT12, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OEB13195E5Multimedia Systems0/1Zk4ZS41-KITTV
OEB13195S5Multimedia sistemas0/1Zk4ZS41-KITTV

Neerasmovští studenti tyto předměty nezapisují.

68
68

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB031 Informační technologie

Podmínkou pro konání SZZ z oboru informační technologie se zaměřením na vzdělávání je splnění všech povinných předmětů a získání minimálního požadovaného počtu kreditů z předmětů povinně volitelných. SZZ se skládá ze zkoušky z informační technologie a obhajoby bakalářské práce, pokud je tato zadána na oboru informační technologie. Pořadí obhajoby bakalářské práce a zkoušky z informační technologie není stanoveno. Podrobnější požadavky jsou umístěny na webových stránkách katedry.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 23.07.2020