Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7504R015: Matematika se zaměřením na vzdělávání

Jednooborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2012/2013 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#B1MA12A1, roc: 1, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310206Elementární matematika0/1Z21.41-KMDMO02310001,
OB2310001
OB2310008Pre-algebra2/2Z+Zk51.41-KMDMO02310008
OB2310N013Syntetická geometrie I2/1Z31.41-KMDMOB2310012
OB1310002Základy počítačové gramotnosti pro matematiky0/1Z21.41-KMDM
OB1310N001Středoškolská matematika čtená podruhé0/5KZ81.41-KMDMO#B1310N01
OB1310N005Programování0/2Z41.41-KMDM

13
sk: O#B1MA12A2, roc: 1, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310N009Lineární algebra2/2Z+Zk42.41-KMDMOB2310008O02310009,
OB2310009
OB2310N202Syntetická geometrie II2/1Z+Zk42.41-KMDMOB2310N013OB2310202
OB2310200Úvod do matematické analýzy0/1Z22.41-KMDM
OB2310NN92Matematický software B-I0/1Z22.41-KMDMOB2310092
OB1310011Komplexní čísla0/1Z22.41-KMDMOB2310002
OB2310300Metody dokazování2/2Z62.41-KMDM
OB1310007LaTeX0/2Z42.41-KMDM

16
sk: O#B1MA12A3, roc: 2, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310006Matematická analýza I2/2Z+Zk43.41-KMDMOB2310206
OB2310N001Diskrétní matematika2/1KZ43.41-KMDM
OB1310101Lineární algebra II2/2Zk53.41-KMDMOB2310N009
OB1310N006Matematický softwarový projekt0/2KZ43.41-KMDM
OB1310N007Syntetická geometrie III2/1KZ43., 4.41-KMDMOB2310N013
OB1310N008Teorie her0/2Z33.41-KMDM

19
sk: O#B1MA12A4, roc: 2, limit: 22
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310N016Analytická geometrie I2/2Z+Zk54.41-KMDMOB2310N013OB2310203,
OB2310016
OB2310010Polynomická algebra1/2KZ44.41-KMDMOB2310N009OB2310201
OB2310N004Matematická analýza II2/1Z+Zk44.41-KMDMOB2310006OB2310004
OB1310107Finanční matematika0/2Z34.41-KMDMOB2310N009
OB1310109Přípravný seminář k závěrečné práci0/2Z24.41-KMDM
OB1310N110Metrické a normované prostory2/0Zk44.41-KMDMOB2310N009

22
sk: O#B1MA12A5, roc: 3, limit: 23
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310N204Analytická geometrie II2/1KZ45.41-KMDMOB2310N016OB2310204
OB2310260Symetrie v algebře1/0KZ25.41-KMDMOB2310N009 Z
OB2310N005Matematická analýza III2/2Z+Zk55.41-KMDMOB2310N004OB2310005OB2310005
OB2310091Algoritmy B-I2/0Z35., 6.41-KMDM
OB1310206Aplikace matematické analýzy0/2Z35.41-KMDMOB2310N004
OB1310506Aplikace algebry0/1Z25.41-KMDMOB2310N009OB2310259
OB1310N002Logika2/0Zk45.41-KMDMOB2310008

25
sk: O#B1MA12A6, roc: 3, limit: 21
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310067Rovnice a nerovnice0/2KZ36.41-KMDMOB2310010
OB2310097Teorie čísel0/2Z26.41-KMDM
OB2310N217Statistika a pravděpodobnost1/2KZ46.41-KMDMOB2310N004OB2310217
OB1310N003Symetrie v algebře II2/0KZ36.41-KMDMOB2310N009
OB1310N004Rovnice a nerovnice II0/2KZ36.41-KMDMOB2310010
OB1310N268Analytická geometrie III2/2Z56.41-KMDMOB2310N204
OB2310SZAKlauzurní práce (B MA)KLP15.41-KMDMOB2310SZ

28
28

Povinně volitelné předměty

Blok 1

sk: O#B1MA12B6, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310258Algebra v informatice0/1Z26.41-KMDMOB2310N009
OB2310263Numerické metody1/0Z26.41-KMDMOB2310N004

Limit skupiny: 2

37
37

Volitelné předměty

sk: O#B1MA12V, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310V06Asistentská praxe z matematiky0/1Z3*41-KMDM
OB2310V10Matematická soutěž pro žáky prvního stupně0/1Z4LS41-KMDM
OB1310V01Základy moderního bridge0/2Z4*41-KMDM
OB1310V02Šachy0/2Z4*41-KMDM

42

Erasmus

sk: O#EB1MA12, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OEN2310004Sequences and series2/0Z+Zk6*41-KMDM
OEN2310005Functions of several variables2/1Z+Zk6*41-KMDM
OEB2310007Linear algebra with application2/2Z+Zk8LS41-KMDM
OEB2310008Game Theory0/1Z6LS41-KMDM

Neerasmovští studenti tyto předměty nezapisují.

48
48

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB029 Matematika

SZZ se skládá ze zkoušky z matematiky a obhajoby bakalářské práce. Pořadí obhajoby bakalářské práce a zkoušky z matematiky není stanoveno. Podrobnější požadavky jsou umístěny na webových stránkách katedry.
V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy ze dne 25. 8. 2017 (Čl. 8, odst. 1) a Pravidly pro organizaci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (Čl. 9, odst. 1 a 2) byla souborná zkouška nahrazena klauzurní prací.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 24.02.2020