Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T214: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – biologie

Jednooborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KNB1BA1, roc: 1, limit: 37
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNB1B101AObecná antropologie12HZk41.41-KBESOKN1302001
OKNB1B102ADidaktika biologie I14HZ+Zk41.41-KBESOKN1302005
OKNB1B103ABiologická a geologická školní technika10HKZ31.41-KBESOKN1302004
OKNB1B104AGeologie a výuka geologie10HZk31.41-KBES
OKNB1B105ANáslechová praxe v oboru biologie8HKZ21.41-KBES
OKNB1B106ADidaktika biologie II14HZ+Zk52.41-KBESOKNB1B102A Z,
OKNB1B105A Z
OKN1302011
OKNB1B107ABotanika a výuka botaniky10HKZ42.41-KBES
OKNB1B108AZoologie a výuka zoologie10HKZ42.41-KBES
OKNB1B109ATerénní práce4HZ22.41-KBESOKN1302007
OKNB1B110ASouvislá praxe z biologie na ZŠ s reflexí24HKZ62.41-KBESOKNB1B105A ZOKN1302009

13
sk: O#KNB1BA2, roc: 2, limit: 27
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNB1B111AVybrané problémy životního prostředí10HZk63.41-KBESOKN1302002
OKNB1B112AEvoluční biologie12HZ+Zk63.41-KBESOKN1302012
OKNB1B113ASouvislá praxe z biologie na SŠ s reflexí24HKZ63.41-KBESOKNB1B110A ZOKN1302014
OKNB1B114AMolekulární biologie a výuka molekulární biologie10HZk54.41-KBES
OKNB1B115AAntropologie a výuka antropologie10HZk44.41-KBES

16
16

Povinně volitelné předměty

sk: O#KNB1BB2, roc: 0, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNB1B116BAntropologie etnik8HKZ31.41-KBESOKN1302031
OKNB1B117BMigrace a ekologie člověka8HKZ32.41-KBES
OKNB1B121BPrimatologie8HKZ31.41-KBESOKN1302032
OKNB1B126BBiogeografie rostlin8HKZ31.41-KBES
OKNB1B128BEkologie rostlin8HKZ32.41-KBESOKN1302045
OKNB1B132BBiogeografie živočichů8HKZ31.41-KBES
OKNB1B133BEntomologie8HKZ32.41-KBESOKN1302047
OKNB1B135BHydrobiologické praktikum8HKZ32.41-KBESOKN1302022
OKNB1B138BUrčovací praktikum obratlovců8HKZ32.41-KBES
OKNB1B139BKlinická biochemie8HKZ31.41-KBES
OKNB1B144BSeminář k diplomové práci pro biology8HKZ31.41-KBES
OKNB1B147BŠkolní projekt8HKZ31.41-KBES
OKNB1B148BModelování ve výuce biologie8HKZ32.41-KBES
OKNB1B150BAktivizující metody výuky biologie8HKZ31.41-KBES
OKNB1B118BGenetická a molekulární antropologie8HKZ33.41-KBES
OKNB1B119BEtologie a sociobiologie homininů8HKZ34.41-KBESOKN1302038
OKNB1B120BPaleoanthropology (AJ)8HKZ34.41-KBESOKN1302020
OKNB1B122BKutikulární analýza8HKZ34.41-KBESOKN1302026
OKNB1B123BPaleobotanika8HKZ33.41-KBESOKN1302025
OKNB1B124BPaleoekologie8HKZ34.41-KBESOKN1302017
OKNB1B125BPraktická geologie8HKZ34.41-KBES
OKNB1B127BInvazní biologie8HKZ33.41-KBES
OKNB1B129BGeobotanika8HKZ34.41-KBES
OKNB1B130BPraktická botanika8HKZ34.41-KBESOKN1302044
OKNB1B131BBryologie a lichenologie8HKZ34.41-KBES
OKNB1B134BEkologie a etologie živočichů8HKZ33.41-KBESOKN1302021
OKNB1B136BPůdní biologie8HKZ33.41-KBESOKN1302030
OKNB1B137BSpeciální zoologie bezobratlých8HKZ34.41-KBESOKN1302029
OKNB1B140BBiostatistika8HKZ33.41-KBES
OKNB1B141BForenzní biologie8HKZ34.41-KBESOKN1302042
OKNB1B142BImunologie8HKZ33.41-KBESOKN1302039
OKNB1B143BEnvironmentální výchova8HKZ33.41-KBES
OKNB1B145BZáklady environmentální gramotnosti8HKZ34.41-KBES
OKNB1B146BEkonaratologie8HKZ34.41-KBES
OKNB1B149BVideoklub8HKZ33.41-KBES

Limit skupiny: 24

Student zapisuje předměty v min. rozsahu 24 kreditů.

24
24

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM02 Biologie a didaktika biologie

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 02.09.2020