Studijní program B7701: Psychologie

Studijní obor 7701R016: Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#PBP1Q1A1, roc: 1, limit: 17
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBP1Q101AObecná psychologie I1/1Z+Zk51.41-KPSYOBPS13501,
OBPS13001
OPBP1Q102AKulturní antropologie pro psychology2/1Zk41.41-KPSYO06313017,
OBPS13017
OPBP1Q103AVývojová psychologie I1/1Z51.41-KPSYOBPS13009,
OBPS13509
OPBP1Q104AVědecký výzkum v psychologii1/1Z31.41-KPSYOBPS13110,
OBPS13091

13
sk: O#PBP1Q1S1, roc: 1, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBP1S147APropedeutika speciální pedagogiky2/0Zk31.41-KSPOPBP1S148A,
OPBP1Q102A,
OPBP1S149A
OBPS18099,
OBPS18999
OPBP1S148ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s MP I.2/0Zk31.41-KSPOPBP1Q102A,
OPBP1S149A,
OPBP1S147A
OBPS18904,
OBPS18011
OPBP1S149ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s TP I.2/0Zk31.41-KSPOPBP1S148A,
OPBP1Q102A,
OPBP1S147A
OBPS18012,
OBPS18905
OPBP1P160AÚvod do pedagogiky2/0Zk21., 2.41-KPGOBUZ14102

16
sk: O#PBP1Q1A2, roc: 1, limit: 18
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBP1Q105ADějiny psychologie2/0Zk32.41-KPSYOPBP1Q101AOBPS13005
OPBP1Q106AObecná psychologie II1/1Zk42.41-KPSYOPBP1Q101AOBPS13002OBPS13502
OPBP1Q107AVývojová psychologie II1/1Zk32.41-KPSYOPBP1Q103AOBPS13010OBPS13510
OPBP1Q108AKvantitativní metodologie I1/1Z+Zk42.41-KPSYOBPS13511,
OBPS13111
OPBP1Q109APsychologická antropologie1/1KZ42.41-KPSYOPBP1Q102AOBPS13018

19
sk: O#PBP1Q1S2, roc: 1, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBP1S150ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka se SP I.2/0Zk32.41-KSPOPBP1S148A,
OPBP1S149A
OBPS18013,
OBPS18906
OPBP1S151ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s ŘP I.2/0Zk32.41-KSPOPBP1S148A,
OPBP1S149A
OBPS18014,
OBPS18907
OPBP1S152ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka se ZP I.2/0Zk32.41-KSPOPBP1S148A,
OPBP1S149A
OBPS18908,
OBPS18016

22
sk: O#PBP1Q1A3, roc: 2, limit: 29
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBP1Q110APsychologie osobnosti s úvodem do diferenciální psychologie2/1Z+Zk53.41-KPSYOPBP1Q101AOBPS13003,
OBPS13503
OPBP1Q111ASociální psychologie I2/1Z+Zk53.41-KPSYOPBP1Q101AOBPS13015
OPBP1Q112AKvantitativní metodologie II0/2KZ44.41-KPSYOPBP1Q108AOBPS13512,
OBPS13112
OPBP1Q113APsychologický výzkum I1/1KZ53.41-KPSYOPBP1Q104AOBPS13513,
OBPS13113
OPBP1Q114AVariabilita a patologie psychického vývoje1/1KZ33.41-KPSYOPBP1Q104AOBPS13593,
OBPS13093
OPBP1O161AFilosofie výchovy1/1Z23.41-KOVFOBUZ12107
OPBP1O162AZáklady sociologie I1/1Z23.41-KPSYOBUZ12110
OPBP1Q121APřehled psychologických systémů2/0Zk33.41-KPSYOPBP1Q101AOBPS13097,
OBPS13597

25
sk: O#PBP1Q1A4, roc: 2, limit: 21
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBP1Q115ASociální psychologie II2/0Zk34.41-KPSYOPBP1Q111AOBPS13016
OPBP1Q116APsychologie práce a organizace2/0Zk34.41-KPSYOPBP1Q111AOBPS13094
OPBP1Q117APsychologický výzkum II1/1KZ54.41-KPSYOPBP1Q113AOBPS13551,
OBPS13101
OPBP1Q118AKlinická psychologie – úvod1/1Zk34.41-KPSYOPBP1Q101AOBPS13096,
OBPS13596
OPBP1O163AZáklady sociologie II1/1Zk24.41-KPSYOBUZ12111
OPBP1Q164ASociologie výchovy1/1Z24.41-KPSYOPBP1Q102AOBPS13590
OPBP1Q125APsychometrie1/1KZ33.41-KPSYOBPS13201

28
sk: O#PBP1Q1S4, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBP1S153ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s PCH I.2/0Zk34.41-KSPOPBP1S148AOBPS18017,
OBPS18909

31
sk: O#PBP1Q1A5, roc: 3, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBP1Q119ANeuropsychologie2/1Zk45.41-KPSYOPBP1Q102AOBPS13095,
OBPS13595
OPBP1Q120APedagogická psychologie2/1Z+Zk45.41-KPSYOPBP1Q111AOBPS13012,
OBPS13552
OPBP1Q122ABakalářský seminář0/2Z25.41-KPSYOPBP1Q108AOBPS13086,
OBPS13586

34
sk: O#PBP1Q1A6, roc: 3, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBP1Q123APoradenská psychologie ve výchově a vzdělávání1/1Zk36.41-KPSYOPBP1Q120AOBPS13098
OPBP1Q124APraktický psychologický seminář sebezkušenostní0/2Z25., 6.41-KPSYOPBP1Q118AOBPS13099,
OBPS13599

37
37

Povinně volitelné předměty

Psychologie

sk: O#PBP1Q1P0, roc: 0, limit: 18
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBP1Q127BPráce s dětskou skupinou0/2KZ3ZS41-KPSYOPBP1Q101AOBPS13057
OPBP1Q128BPsychologie genderu1/1KZ3ZS41-KPSYOBPS13083
OPBP1Q129BGender ve škole1/1KZ3LS41-KPSYOBPS13062
OPBP1Q130BPsychologie umění2/0KZ3*41-KPSYOPBP1Q101A
OPBP1Q131BSocio-kulturní přístupy k učení a myšlení2/0KZ3LS41-KPSYOPBP1Q101AOBPS13088
OPBP1Q132BInterkulturní komunikace I1/1KZ3*41-KPSYOBPS13103
OPBP1Q133BRodiče, učitelé a žáci ve vzájemné interakci1/1KZ3*41-KPSYOPBP1Q101AOBPS13116
OPBP1Q134BPraktika z experimentální psychologie0/2KZ3*41-KPSYOPBP1Q101AOBPS13117
OPBP1Q135BPsychologie hry1/1KZ3LS41-KPSY
OPBP1Q136BÚvod do metody instrumentálního obohacování I1/1KZ3*41-KPSYOPBP1Q101AOBPS13202
OPBP1Q137BÚvod do metody instrumentálního obohacování II1/1KZ3ZS41-KPSYOPBP1Q136BOBPS13203
OPBP1Q138BNadání a nadaní1/1KZ3LS41-KPSYOPBP1Q101AOBPS13204
OPBP1Q139BPud u Freuda1/1KZ3*41-KPSYOPBP1Q101AOBPS13205
OPBP1Q140BÚvod do studia kulturních modelů1/1KZ3ZS41-KPSYOPBP1Q102AOBPS13207
OPBP1B141BBiologie člověka pro psychology2/0KZ3ZS41-KPSY
OPBP1Q142BRelaxační techniky1/1KZ3*41-KPSYOPBP1Q101A
OPBP1Q143BSeminář psychosociálních technik0/2KZ3*41-KPSY
OPBP1Q144BPrimární prevence rizikového chování1/1KZ3*41-KPSY
OPBP1S145BTerapie v sppg – biblioterapie0/2KZ3ZS41-KSPOPBP1Q102A
OPBP1B146BNeurofyziologie2/0KZ3*41-KPSY
OPBP1S160BAdiktologický seminář1/1KZ3*41-KPSYOPBP1Q101A
OPBP1S162BOntogenetický vývoj řeči a jazyka1/1KZ3ZS41-KPSY
OPBP1S161BPsychologický výzkum v multimediálním vzdělávání I1/1KZ3ZS41-KPSYOPBP1Q101A
OPBP1S163BMotivace žáků k učení1/1KZ3*41-KPSYOPBP1Q106A

Limit skupiny: 18

Student zapisuje předměty v min. rozsahu 18 kreditů.

46

Speciální pedagogika

sk: O#PBP1Q1S5, roc: 3, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBP1S154BSpeciální pedagogika znevýhodněného člověka se SP II.1/0Zk35.41-KSPOPBP1S153A,
OPBP1S150A
OBPS18916,
OBPS18023
OPBP1S155BSpeciální pedagogika znevýhodněného člověka se ZP II.1/0Zk35.41-KSPOPBP1S153A,
OPBP1S152A
OBPS18026,
OBPS18918
OPBP1S156BSpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s ŘP II.1/0Zk35.41-KSPOPBP1S153A,
OPBP1S151A
OBPS18024,
OBPS18917
OPBP1S157BSpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s PCH II.1/0Zk35.41-KSPOPBP1S153AOBPS18919,
OBPS18027
OPBP1S158BSpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s MP II.1/0Zk36.41-KSPOPBP1S153A,
OPBP1S148A
OBPS18914,
OBPS18021
OPBP1S159BSpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s TP II.1/0Zk36.41-KSPOPBP1S149A,
OPBP1S153A
OBPS18915,
OBPS18022

Limit skupiny: 9

Student zapisuje předměty v min. rozsahu 9 kreditů.

53

Psychologie

sk: O#PBP1Q1B0, roc: 0, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBP1Q126APříprava a zpracování bakalářské práceZ12*41-KPSYOPBP1Q118AOBPS13201
61
61

Příslušné části státní zkoušky:
O#SZBSPE1 Speciální pedagogika – vybrané postižení
OSZB041 Speciální pedagogika
OSZB042 Obecná psychologie
OSZB043 Vývojová psychologie
OSZB044 Sociální psychologie
OSZD004 Obhajoba bakalářské práce

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 09.02.2021