Studijní program B7506: Speciální pedagogika

Studijní obor 7506R002: Speciální pedagogika

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KBS1A1, roc: 1, limit: 25
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBS1S101APropedeutika speciální pedagogiky16HZk51.41-KSPOKBS1S103A,
OKBS1S102A,
OKBS1S104A,
OKBS1S105A
OPBS1S101A
OKBS1S102ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s MP I.12HZk51.41-KSPOKBS1S103A,
OKBS1S104A,
OKBS1S105A,
OKBS1S101A
OPBS1S102A
OKBS1S103ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s TP I.12HZk51.41-KSPOKBS1S104A,
OKBS1S105A,
OKBS1S102A,
OKBS1S101A
OPBS1S103A
OKBS1S104AOborová praxe I.25HZ41.41-KSPOKBS1S103A,
OKBS1S101A,
OKBS1S102A,
OKBS1S105A
OPBS1S104A
OKBS1S105AProgram řízené reflexe spec.pedagoga I.8HZ41.41-KSPOKBS1S103A,
OKBS1S101A,
OKBS1S104A,
OKBS1S102A
OPBS1S105A
OKBS1P106AÚvod do pedagogiky8HZ21., 2.41-KPGOKBS1S101A,
OKBS1S102A,
OKBS1S103A,
OKBS1S104A
OPBS1P106A

13
sk: O#KBS1SA2, roc: 1, limit: 23
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBS1S107AMedicínská propedeutika I.8HZ22.41-KSPOKBS1S101AOPBS1S107A
OKBS1S108AEtika v pomáhajících profesích8HZk42.41-KSPOKBS1S101AOPBS1S108A
OKBS1S109ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka se SP I.12HZk52.41-KSPOKBS1S101AOPBS1S109A
OKBS1S110ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s ŘP I.12HZk52.41-KSPOKBS1S101AOPBS1S110A
OKBS1S111ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka se ZP I.12HZk52.41-KSPOKBS1S101AOPBS1S111A
OKBS1Q112AÚvod do psychologie8HZ22.41-KPSYOKBS1S101AOPBS1Q112A

16
sk: O#KBS1SA3, roc: 2, limit: 26
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBS1S113AOborová praxe II.25HZ43.41-KSPOKBS1Q112A,
OKBS1S107A
OPBS1S113A
OKBS1S114AProgram řízené reflexe spec.pedagoga II.8HZ53.41-KSPOKBS1S107A,
OKBS1Q112A
OPBS1S114A
OKBS1S115ATvorba individuálně vzdělávacích plánů8HZ23.41-KSPOKBS1P106AOPBS1S115A
OKBS1S116AMedicínská propedeutika II.8HZk43.41-KSPOKBS1S107AOPBS1S116A
OKBS1S117AÚvod do fonetiky a fonologie4HZ23.41-KSPOKBS1S110AOPBS1S117A
OKBS1S118ASeminář k bakalářské práci I.12HZ63.41-KSPOKBS1S101AOPBS1S118A
OKBS1O119AČlověk v současné společnosti – úvod do filozofického diskurzu8HZk33., 4.41-KOVFOKBS1S101AOPBS1O119A

19
sk: O#KBS1SA4, roc: 2, limit: 21
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBS1S120ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s PCH I.12HZk54.41-KSPOKBS1S107AOPBS1S120A
OKBS1S121ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s MP II.12HZk44.41-KSPOKBS1S107AOPBS1S121A
OKBS1S122ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s TP II.12HZk44.41-KSPOKBS1S107AOPBS1S122A
OKBS1S123ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s KP I.12HZk54.41-KSPOKBS1S107AOPBS1S123A
OKBS1Q124AVývojová a sociální psychologie8HZk34.41-KPSYOKBS1Q112AOPBS1Q124A

22
sk: O#KBS1SA5, roc: 3, limit: 31
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBS1S125ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka se SP II.12HZk45.41-KSPOKBS1S109AOPBS1S125A
OKBS1S126ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s ŘP II.12HZk45.41-KSPOKBS1S110AOPBS1S126A
OKBS1S127ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka se ZP II.12HZk45.41-KSPOKBS1S111AOPBS1S127A
OKBS1S128ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s PCH II.12HZk45.41-KSPOKBS1S120AOPBS1S128A
OKBS1S129ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka s KP II.12HZk45.41-KSPOKBS1S123AOPBS1S129A
OKBS1S130ASpeciální pedagogika znevýhodněného člověka se SPU8HZk35.41-KSPOKBS1S115AOPBS1S130A
OKBS1S131AOborová praxe III.20HZ35., 6.41-KSPOKBS1S113AOPBS1S131A
OKBS1S132AProgram řízené reflexe spec.pedagoga III.4HZ25., 6.41-KSPOKBS1S113AOPBS1S132A
OKBS1S133APodpůrná opatření pro žáky se SVP I.8HZ35.41-KSPOKBS1Q124AOPBS1S133A

25
sk: O#KBS1SA6, roc: 3, limit: 18
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBS1S134ASeminář k bakalářské práci II.8HZ55., 6.41-KSPOKBS1S118AOPBS1S134A
OKBS1S135ASpeciálně pedagogická podpora osob s poruchou autistického spektra8HZk56.41-KSPOKBS1S130AOPBS1S135A
OKBS1S136AÚvod do studia jazyka a jazykovědy4HZ36.41-KSPOKBS1S117A,
OKBS1S126A
OPBS1S136A
OKBS1S137ASpecifika edukace žáků ze sociálně znevýhodněných minorit4HZk36.41-KSPOKBS1S133AOPBS1S137A
OKBS1S138APodpůrná opatření pro žáky se SVP II.4HZ26.41-KSPOKBS1S133AOPBS1S138A

28
28

Povinně volitelné předměty

sk: O#KBS1SB2, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBS1S139BTerapie v sppg I. – Arteterapie8HZ32.41-KSPOKBS1S101AOPBS1S139BOKBS1S142B,
OKBS1S141B,
OKBS1S140B
OKBS1S140BTerapie v sppg I. – Biblioterapie8HZ32.41-KSPOKBS1S101AOPBS1S140BOKBS1S142B,
OKBS1S141B,
OKBS1S139B
OKBS1S141BTerapie v sppg I. – Dramaterapie8HZ32.41-KSPOKBS1S101AOPBS1S141BOKBS1S142B,
OKBS1S140B,
OKBS1S139B
OKBS1S142BTerapie v sppg I. – Ergoterapie8HZ32.41-KSPOKBS1S101AOPBS1S142BOKBS1S139B,
OKBS1S141B,
OKBS1S140B

Limit skupiny: 3

Student zapisuje předměty v rozsahu min. 3 kreditů.

35
sk: O#KBS1SB3, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBS1S143BTerapie v sppg II. – Arteterapie8HZk43.41-KSPOKBS1S139BOPBS1S143BOKBS1S145B,
OKBS1S144B,
OKBS1S146B
OKBS1S144BTerapie v sppg II. – Biblioterapie8HZk43.41-KSPOKBS1S140BOPBS1S144BOKBS1S143B,
OKBS1S145B,
OKBS1S146B
OKBS1S145BTerapie v sppg II. – Dramaterapie8HZk43.41-KSPOKBS1S141BOPBS1S145BOKBS1S146B,
OKBS1S143B,
OKBS1S144B
OKBS1S146BTerapie v sppg II. – Ergoterapie8HZk43.41-KSPOKBS1S142BOPBS1S146BOKBS1S144B,
OKBS1S145B,
OKBS1S143B

Limit skupiny: 4

Student zapisuje předměty v rozsahu min. 4 kreditů.

40
sk: O#KBS1SB4, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBS1U147BZáklady sociálního managementu4HZ34.41-KAMVOKBS1O119AOPBS1U147B
OKBS1U148BZáklady školského managementu4HZ34.41-KAMVOKBS1O119AOPBS1U148B
OKBS1S149BZáklady komunikace osob neslyšících8HZ34.41-KSPOKBS1S109AOPBS1S149B
OKBS1S150BZáklady komunikace osob nedoslýchavých a ohluchlých8HZ34.41-KSPOKBS1S109AOPBS1S150B
OKBS1S151BZáklady latiny pro speciální pedagogy8HZ34.41-KSPOKBS1O119AOPBS1S151B

Limit skupiny: 3

Student zapisuje předměty v rozsahu min. 3 kreditů.

45
sk: O#KBS1SB6, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBS1S152BSociální politika a sociální správa8HZ46.41-KSPOKBS1S130AOPBS1S152B
OKBS1S153BRozvoj počáteční gramotnosti8HZ46.41-KSPOKBS1S130AOPBS1S153B

Limit skupiny: 4

Student zapisuje předměty v rozsahu min. 4 kreditů.

51
51

Příslušné části státní zkoušky:
O#SZB001 Speciální pedagogika – varianta A
O#SZB002 Speciální pedagogika – varianta B
O#SZB003 Speciální pedagogika – varianta C
O#SZB004 Speciální pedagogika – varianta D
O#SZB005 Speciální pedagogika – varianta E
O#SZB006 Speciální pedagogika – varianta F
OSZB041 Speciální pedagogika
OSZD004 Obhajoba bakalářské práce


Státní závěrečné zkoušky:
1. předmět           Speciální pedagogika
2.-3. předmět       dle zvolené varianty A-F
4. předmět           obhajoba bakal. práce

Varianta A:
2. předmět:         Surdopedie (od ak. r. 2020/21)
3. predmět:         Logopedie (od ak. r. 2020/21)

Varianta B:
2. předmět:         Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením
3. předmět:         Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením
Varianta C:
2. předmět:         Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s tělesným postižením
3. předmět:         Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením

Varianta D:
2. předmět:         Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením
3. předmět:         Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením

Varianta E:
2. předmět:         Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s poruchami chování
3. předmět:         Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením

Varianta F:
2. předmět:         Logopedie (od ak. r. 2020/21)
3. předmět:         Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 23.06.2020