Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7531R001: Učitelství pro mateřské školy

Specializace na výtvarnou výchovu

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KBM10VA1, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7321131Základy výtvarné kultury I pro specialzaci VV8HZ21.41-KVVOB7321131
OKB7321133Výtvarné vyjadř.plošné I+II pro specializaci VV7HKZ31.41-KVVOB7321134
OKB7308123Základy HV I8HZ11.41-KHVOB7308123
OKB7308125Hra na klavír I4HZ11.41-KHVOB7308125
OKB7320129Pohyb. dovednosti dětí I4HZ11.41-KTVOB7320129
OKB7320131Teoretické základy TV4HZ21.41-KTVOKB7320128,
OB7320127

13
sk: O#KBM10VA2, roc: 1, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7321132Základy výtvar.kultury II – pro spec. VV6HZ22.41-KVVOB7321132
OKB7321134Výtvarné vyjadř.prostor. I+II pro specializaci VV9HKZ32.41-KVVOB7321133
OKB7308124Základy HV II8HZk12.41-KHVOB7308124
OKB7308126Hra na klavír II4HZ12.41-KHVOB7308126
OKB7320130Pohyb.dovednosti dětí II4HZ12.41-KTVOB7320130

16
sk: O#KBM10VA3, roc: 2, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7321231Základy výtvarné kultury III pro specialzaci VV6HZk33.41-KVV
OKB7308220Didaktika předškolní HV I8HZ13.41-KHVOB7308220
OKB7308221Hra na klavír III4HKZ23.41-KHVOB7308221
OKB7320223Pohyb.dovednosti dětí III8HZ23.41-KTVOB7320223
OKB7315225Dramatická výchova I8HZ23.41-KPPPOB7315225
OKB7321232Didaktika VV I+II pro spec.VV9HZ23.41-KVV

19
sk: O#KBM10VA4, roc: 2, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7321234Didaktika VV III+IV pro spec.VV8HZk34.41-KVV
OKB7308222Didaktika předškolní HV II12HZ14.41-KHVOB7308222
OKB7320224Pohyb.dovednosti dětí IV8HZ24.41-KTVOB7320224
OKB7315226Dramatická výchova II8HZ24.41-KPPPOB7315226
OKB7321233Užitá tvorba I pro specializaci VV7HZ24.41-KVV

22
sk: O#KBM10VA5, roc: 3, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7321325Reflexivní praxe z VV I – spec. VVZ35.41-KVV
OKB7321326Reflexivní praxe z VV II – spec. VV10HZ25.41-KVV
OKB7308321Hudební činnosti ve MŠ I8HZ25.41-KHV
OKB7320323Didaktika TV I8HZ25.41-KTVOKB7320131

25
sk: O#KBM10VA6, roc: 3, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB7321327Výběrový seminář z VV – spec. VV7HZ36.41-KVV
OKB7321328Prezentace dět. výtv.tvorby – spec. VV8HZ26.41-KVV
OKB7308322Hudební činnosti v MŠ II8HKZ26.41-KHV
OKB7320234Didaktika TV II8HZk26.41-KTVOKB7320323

29
29
Státní závěrečná zkouška v bakalářském studijním oboru Učitelství pro mateřské školy – Bc. se skládá ze dvou částí :
  1. Obhajoba bakalářské práce
  2. Ústní část je rozdělena do oblastí: předškolní pedagogika, psychologie dítěte, specializace
Ad 1.
Obhajoby všech bakalářských prací se konají na Katedře primární pedagogiky, která garantuje tento obor studia.
Ad 2.
Ústní zkouška se koná na katedře primární pedagogiky.

Obě části státní bakalářské zkoušky (obhajoba BP a ústní část) se realizují v jednom státnicovém termínu, na který se student přihlásil. Z důvodů návaznosti obou částí jsou většinou organizovány v jednom dni.

Kredity za povinné předměty

Poslední změna: 29.04.2020